บันทึกไปที่ Pinterest
ภาพหน้าจอของสื่อ 2
ภาพหน้าจอของสื่อ 1
ภาพหน้าจอของสื่อ 2
ภาพหน้าจอของสื่อ 1
ภาพหน้าจอของสื่อ 1
ภาพหน้าจอของสื่อ 2

ภาพรวม

บันทึกไอเดียไว้ใน Pinterest

Unleash the power of effortless organization and boundless inspiration with the revolutionary Save to Pinterest button! Now, with just a few clicks, you can effortlessly curate a collection of alluring recipes, cutting-edge style inspiration, thrilling DIY projects, and an array of ideas waiting to be brought to life. But that's not all – the Save to Pinterest button is your gateway to an exploration of similar ideas that match your interests. Hover over an image, click the magnifying glass, and plunge into a world of endless possibilities on Pinterest. Ready to embark on this exciting journey? Simply log in or seize the opportunity to sign up for a free account. Experience the magic of personalized curation, heightened by the seamless integration of information from the websites you visit. Your Pinterest adventure begins now, and you have the power to tailor it to your preferences, measure ad impact, and much more – all detailed in our Cookie Policy. Opt-out anytime through your privacy and data settings on pinterest.com or the Pinterest app. Elevate your inspiration game like never before! 🚀✨

4.5 จาก 5 คะแนนการให้คะแนน 2 รายการ

Google ไม่ได้ตรวจสอบรีวิว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการค้นหาและรีวิว

รายละเอียด

 • รุ่น
  6.1.7
 • อัปเดตแล้ว
  5 กุมภาพันธ์ 2567
 • นำเสนอโดย
  misteroblivion0
 • ขนาด
  473KiB
 • ภาษา
  37 ภาษา
 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์
  อีเมล
  misteroblivion0@gmail.com
 • ไม่ใช่ผู้ค้า
  นักพัฒนาซอฟต์แวร์รายนี้ไม่ได้ระบุว่าตัวเองเป็นผู้ค้า สำหรับผู้บริโภคในสหภาพยุโรป โปรดทราบว่าสิทธิของผู้บริโภคไม่มีผลกับสัญญาระหว่างคุณกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์รายนี้

ความเป็นส่วนตัว

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้เปิดเผยว่าจะไม่เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของนักพัฒนาซอฟต์แวร์

นักพัฒนาซอฟต์แวร์รายนี้ประกาศว่าข้อมูลของคุณจะ

 • ไม่ถูกขายไปยังบุคคลที่สามหากไม่ใช่ Use Case ที่ได้รับอนุมัติ
 • ไม่ถูกใช้หรือถูกโอนเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันการทำงานหลักของรายการ
 • ไม่ถูกใช้หรือถูกโอนเพื่อพิจารณาความน่าเชื่อถือทางเครดิตหรือเพื่อวัตถุประสงค์การให้สินเชื่อ

รายการที่เกี่ยวข้อง

Shareaholic for Pinterest

4.0(336)

Send images from any website to your pinboards.

Pincase-Pinterest Video & Image Downloader

4.2(75)

Free download Pinterest video and image. And support batch download to a folder.

Pinterest sort extension - SortPin.com

4.2(16)

The Easiest Way to Sort Your Pinterest Pins Automatically!

Pinterest Video and Image Downloader

2.5(23)

This extension will help you download Pinterest pictures and videos to your PC

Pinterest Video Downloader

4.6(9)

Download Pinterest Video and Pin Video Free 100% with 1 CLICK

Pinterest images - Pinterest search

5.0(5)

ค้นพบการค้นหา Pinterest โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบและค้นหาภาพอย่างรวดเร็วจากข้อความที่เน้น…

Pinterest画像ダウンローダー

5.0(4)

Pinterestのオリジナルサイズの画像を手軽にダウンロードすることができます。

Pinterest Original Image

2.4(14)

View Pinterest original Image,Download Pinterest original Image

Pinterest Dark Theme

3.3(121)

Adds a dark theme to pinterest, still a work in progress so expect some small bugs.

Pinterest Enhanced

3.1(219)

Pinterest Enhanced Experience - Fixed Height | Full Size images Download | Google Image Search | Arrow Keys Navigation through pins

Pinterest Love: Pinterest Screenshot Saver++

4.4(26)

Save screenshots and other images to Pinterest, visually search pins and list pinnable images on a page.

Pinterest extra

2.2(8)

Pinterest extra allows it users to view the analytics of pins aswell as downloading them!

Shareaholic for Pinterest

4.0(336)

Send images from any website to your pinboards.

Pincase-Pinterest Video & Image Downloader

4.2(75)

Free download Pinterest video and image. And support batch download to a folder.

Pinterest sort extension - SortPin.com

4.2(16)

The Easiest Way to Sort Your Pinterest Pins Automatically!

Pinterest Video and Image Downloader

2.5(23)

This extension will help you download Pinterest pictures and videos to your PC

Pinterest Video Downloader

4.6(9)

Download Pinterest Video and Pin Video Free 100% with 1 CLICK

Pinterest images - Pinterest search

5.0(5)

ค้นพบการค้นหา Pinterest โดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบและค้นหาภาพอย่างรวดเร็วจากข้อความที่เน้น…

Pinterest画像ダウンローダー

5.0(4)

Pinterestのオリジナルサイズの画像を手軽にダウンロードすることができます。

Pinterest Original Image

2.4(14)

View Pinterest original Image,Download Pinterest original Image

แอป Google