ดูภาพพื้นหลัง
ภาพหน้าจอของสื่อ 1

ภาพรวม

"ดูภาพพื้นหลัง" ในเมนูบริบท

Chrome extension that adds "View background image" to the context menu. This extension requires permission to access your data on all websites for viewing background images. If you have any problem: 1. Reload tabs. 2. Try reinstalling the extension. 3. Make sure you use the latest version of Chrome. 4. Report the issue on GitHub. (https://github.com/foooomio/view-background-image/issues) This software is released under the MIT License. https://github.com/foooomio/view-background-image

3.5 จาก 5 คะแนนการให้คะแนน 144 รายการ

Google ไม่ได้ตรวจสอบรีวิว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการค้นหาและรีวิว

รายละเอียด

 • รุ่น
  2.10.2
 • อัปเดตแล้ว
  14 ธันวาคม 2564
 • นำเสนอโดย
  foooomio
 • ขนาด
  55.91KiB
 • ภาษา
  48 ภาษา
 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์
  อีเมล
  foooomio@gmail.com
 • ไม่ใช่ผู้ค้า
  นักพัฒนาซอฟต์แวร์รายนี้ไม่ได้ระบุว่าตัวเองเป็นผู้ค้า สำหรับผู้บริโภคในสหภาพยุโรป โปรดทราบว่าสิทธิของผู้บริโภคไม่มีผลกับสัญญาระหว่างคุณกับนักพัฒนาซอฟต์แวร์รายนี้

ความเป็นส่วนตัว

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้เปิดเผยว่าจะไม่เก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของนักพัฒนาซอฟต์แวร์

นักพัฒนาซอฟต์แวร์รายนี้ประกาศว่าข้อมูลของคุณจะ

 • ไม่ถูกขายไปยังบุคคลที่สามหากไม่ใช่ Use Case ที่ได้รับอนุมัติ
 • ไม่ถูกใช้หรือถูกโอนเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันการทำงานหลักของรายการ
 • ไม่ถูกใช้หรือถูกโอนเพื่อพิจารณาความน่าเชื่อถือทางเครดิตหรือเพื่อวัตถุประสงค์การให้สินเชื่อ

สนับสนุน

รายการที่เกี่ยวข้อง

Images Under Cursor

4.3(18)

Finds all sorts of images and videos located under the cursor.

View Image

4.3(2.6K)

Re-implements the Google Images' "View Image" button.

HTML Heading Highlighter

3.4(5)

Highlights all the headings on a page to visually allow the user to see the heading hierarchy.

View Image Info (properties)

4.2(195)

Get properties(including dimensions, URL, file size, file type info) of the image your cursor is pointing to via context menu.

View background image

2.9(41)

Adds a "open background image in new tab" menu item. Finds closest element to the clicked area that has a background image.

Image Size Info

4.4(192)

Inserts option in the browser's image context menu to view image width, height and file size.

Background for Google™ Homepage and Google+

3.0(21)

Select a background image for your Google™ Homepage and Google+.

Save Image to Downloads

3.7(240)

Adds a right-click direct download item for images, like Safari.

WordPress Theme Detector and Plugins Detector

3.8(266)

This tool detects theme and plugins used on WordPress sites and displays information about them.

BackgroundImage Search

0.0(0)

This extension shows a Google Image search result for the current page

Show This Image

3.5(6)

Visualizes blocked images and provides a menu option to load them.

Image info

4.3(19)

Display image info: width, height, size

Images Under Cursor

4.3(18)

Finds all sorts of images and videos located under the cursor.

View Image

4.3(2.6K)

Re-implements the Google Images' "View Image" button.

HTML Heading Highlighter

3.4(5)

Highlights all the headings on a page to visually allow the user to see the heading hierarchy.

View Image Info (properties)

4.2(195)

Get properties(including dimensions, URL, file size, file type info) of the image your cursor is pointing to via context menu.

View background image

2.9(41)

Adds a "open background image in new tab" menu item. Finds closest element to the clicked area that has a background image.

Image Size Info

4.4(192)

Inserts option in the browser's image context menu to view image width, height and file size.

Background for Google™ Homepage and Google+

3.0(21)

Select a background image for your Google™ Homepage and Google+.

Save Image to Downloads

3.7(240)

Adds a right-click direct download item for images, like Safari.

แอป Google