ಇತರ ಟ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ
ಇತರ ಟ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಗಾಗಿ ಐಟಂ ಲೋಗೋ ಚಿತ್ರ

ಇತರ ಟ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗೊಳಿಸಿರುವುದು
5.0(

2 ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳು

)
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 1 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 2 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್

ಅವಲೋಕನ

ನೀವು ಟೂಲ್ಬಾರ್ ಬಟನ್, ಬಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮೆನು ಅಥವಾ ಒತ್ತುವ Alt + Shift + W ಅದಕ್ಕೆ ಐಟಂ ನಿಕಟ ಇತರ ಟ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

To replace the item recently removed from the right-click menu on tabs, this extension just adds a Close Other Tabs item to the standard right-click context menu. It doesn't track your browsing, send you personal data to any remote servers or rewrite any of the links on the pages you visit. It adds a single context menu item and nothing else. The source is available on GitHub if you want to check this for yourself. The item is on the right click context menu you get when clicking on the page and not when you click on the tab header because Extensions cannot add items to the tab menu.

5 ರಲ್ಲಿ 52 ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳು

Google ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ವಿವರಗಳು

 • ಆವೃತ್ತಿ
  1.2
 • ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
  ನವೆಂಬರ್ 21, 2019
 • ಒದಗಿಸಿದವರು
  David Webb
 • ಗಾತ್ರ
  46.45KiB
 • ಭಾಷೆಗಳು
  53 ಭಾಷೆಗಳು
 • ಡೆವಲಪರ್
  ಇಮೇಲ್
  chrome@davidwebb.me.uk
 • ವರ್ತಕರಲ್ಲ
  ಈ ಡೆವಲಪರ್ ತಮ್ಮನ್ನು ವರ್ತಕರೆಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಈ ಡೆವಲಪರ್ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಗೌಪ್ಯತೆ

ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಅಥವಾ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ಡೆವಲಪರ್ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಲು, ಡೆವಲಪರ್‌ನ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ.

ಬೆಂಬಲ

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಸಲಹೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಡೆವಲಪರ್‌ರವರ ಬೆಂಬಲ ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

ಸಂಬಂಧಿತ

Close Left

4.6(17)

Close Left Tabs.

Close Others

5.0(9)

Close Other Tabs.

Advanced tab killer

4.0(1)

Tool for closing tabs that are right or left of current tab.

Tab Killer

3.6(10)

Close tabs with a right click: duplicates, tabs to the left or right, other tabs, tabs from the same URL, domain & more!

Close Other Tabs

4.7(12)

Close other tabs with one click on the extension icon, via context menu or with keyboard shortcuts.

Close Tabs

4.2(185)

Context menu to close - tabs to the left, tabs to the right, other tabs, tabs from same domain, current tab, window and more

右側のタブを閉じる

4.5(2)

右側のタブを閉じる

Close This Tab

4.7(64)

Easily close tabs with the in-page border element.

Keyboard shortcuts to close Chrome tabs

4.6(25)

Added the missing hotkeys to control Chrome tabs. Now you can use shortcuts to close left/right/other tabs or toggle pinned ones

Close Other Tabs

5.0(2)

Close all OTHER tabs!

Keyboard Shortcuts to Close Other/Right Tabs

4.3(72)

Chrome extension adding shortcuts for closing and pinning tabs.

Close Tab

4.7(22)

Add a tab close action to the page context menu

Close Left

4.6(17)

Close Left Tabs.

Close Others

5.0(9)

Close Other Tabs.

Advanced tab killer

4.0(1)

Tool for closing tabs that are right or left of current tab.

Tab Killer

3.6(10)

Close tabs with a right click: duplicates, tabs to the left or right, other tabs, tabs from the same URL, domain & more!

Close Other Tabs

4.7(12)

Close other tabs with one click on the extension icon, via context menu or with keyboard shortcuts.

Close Tabs

4.2(185)

Context menu to close - tabs to the left, tabs to the right, other tabs, tabs from same domain, current tab, window and more

右側のタブを閉じる

4.5(2)

右側のタブを閉じる

Close This Tab

4.7(64)

Easily close tabs with the in-page border element.

Google Apps