வாணி
6 ஸ்கிரீன்ஷாட்
1 ஸ்கிரீன்ஷாட்
2 ஸ்கிரீன்ஷாட்
3 ஸ்கிரீன்ஷாட்
4 ஸ்கிரீன்ஷாட்
5 ஸ்கிரீன்ஷாட்
6 ஸ்கிரீன்ஷாட்
1 ஸ்கிரீன்ஷாட்
1 ஸ்கிரீன்ஷாட்
2 ஸ்கிரீன்ஷாட்
3 ஸ்கிரீன்ஷாட்
4 ஸ்கிரீன்ஷாட்
5 ஸ்கிரீன்ஷாட்
6 ஸ்கிரீன்ஷாட்

மேலோட்டப் பார்வை

Vaani Tamil Spellchecker

Browser plugin for Vaani Tamil Spell checker. Vaani is an award winning online Spell checker in Tamil. This Extension will allow users to do proof read directly on Tamil content from the web pages. User can get suggestion while typing in textbox or textarea. It works well with blogger, wordpress, facebook, twitter, wikipedia and most of the simple web apps. User can customize the suggestion and preferences.

0/5ரேட்டிங்குகள் இல்லை

Google கருத்துகளைச் சரிபார்ப்பதில்லை. முடிவுகளையும் கருத்துகளையும் குறித்து மேலும் அறிக.

விவரங்கள்

 • பதிப்பு
  0.0.4
 • சமீபத்தியது
  29 அக்டோபர், 2022
 • வழங்குவது:
  neechalkaran
 • அளவு
  141KiB
 • மொழிகள்
  2 மொழிகள்
 • டெவெலப்பர்
  மின்னஞ்சல்
  neechalkaran@gmail.com
 • வணிகர் அல்லாதவர்
  இந்த டெவெலப்பர் தன்னை ஒரு வர்த்தகராக அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளவில்லை. ஐரோப்பிய யூனியனில் உள்ள நுகர்வோருக்கு: உங்களுக்கும் இந்த டெவெலப்பருக்கும் இடையிலான ஒப்பந்தங்களுக்கு நுகர்வோர் உரிமைகள் பொருந்தாது என்பதை நினைவில் கொள்ளவும்.

தனியுரிமை

உங்கள் தரவைச் சேகரிப்பது, பயன்படுத்துவது ஆகியவை தொடர்பாக இந்தத் தகவல்களை வாணி வெளியிட்டுள்ளது.

வாணி பின்வருபவற்றைக் கையாள்கிறது:

இணையதள உள்ளடக்கம்

பின்வருபவற்றை இந்த டெவெலப்பர் தெரிவிக்கிறார்:

 • அங்கீகரிக்கப்பட்ட சூழல்கள் தவிர்த்து மற்ற சூழல்களில் மூன்றாம் தரப்பினரிடம் பயனர் தரவு விற்பனை செய்யப்படாது
 • நீட்டிப்பின் முக்கியச் செயல்பாட்டிற்குத் தொடர்பற்ற நோக்கங்களுக்காகத் தரவு பயன்படுத்தப்படாது/பகிரப்படாது
 • கடன் பெறுவதற்கான தகுதிநிலையைத் தெரிந்துகொள்ளவோ கடன் நோக்கங்களுக்காகவோ தரவு பயன்படுத்தப்படாது/பகிரப்படாது

தொடர்புடையவை

Instant Tamil

5.0(1)

View Tamil meanings easily while browsing.

Connect Companion (by ConnectPath)

0.0(0)

Click to call for Amazon Connect. Brought to you by ConnectPath, the fully featured CX Manager for Amazon Connect.

NTUCal

5.0(1)

Add your NTU modules to your favourite calendar today!

Tamil Font Pack

3.0(2)

This extension allows the user to see the unicode fonts in Tamil even if their system does not support it.

Image Templates

5.0(1)

Create images for Facebook Ads, Display Ads, Twitter Ads, Instagram Ads and LinkedIn Ads quickly

Type In Tamil

3.7(38)

This extension will allow you to type in tamil in web pages, Converts Bamini font style to Tamil Unicode

Amazon DCV WebAuthn Redirection Extension

0.0(0)

Redirects WebAuthn through Amazon DCV

Camunda Tools

5.0(7)

Enable extended tools for camunda cockpit.

getMetaData

5.0(2)

getMetaData is a useful tool that provides a clear display of all meta data and main SEO information to help improve your website's…

Twitch Chat Anywhere

5.0(1)

Embed any twitch chat into any website - show and hide with click of button. Position it, resize it, change its opacity. The main…

PromptFormatter - StableDiffusion

0.0(0)

Removes unnecessary [,] commas in the prompt string.

U BIRTHDAY

0.0(0)

U BIRTHDAY sends personalized birthday messages to all your Facebook friends on auto-pilot.

Instant Tamil

5.0(1)

View Tamil meanings easily while browsing.

Connect Companion (by ConnectPath)

0.0(0)

Click to call for Amazon Connect. Brought to you by ConnectPath, the fully featured CX Manager for Amazon Connect.

NTUCal

5.0(1)

Add your NTU modules to your favourite calendar today!

Tamil Font Pack

3.0(2)

This extension allows the user to see the unicode fonts in Tamil even if their system does not support it.

Image Templates

5.0(1)

Create images for Facebook Ads, Display Ads, Twitter Ads, Instagram Ads and LinkedIn Ads quickly

Type In Tamil

3.7(38)

This extension will allow you to type in tamil in web pages, Converts Bamini font style to Tamil Unicode

Amazon DCV WebAuthn Redirection Extension

0.0(0)

Redirects WebAuthn through Amazon DCV

Camunda Tools

5.0(7)

Enable extended tools for camunda cockpit.

Google ஆப்ஸ்