மேடமஸ்க்
மேடமஸ்க் தயாரிப்பின் லோகோ படம்

மேடமஸ்க்

metamask.io
3.0(

4.1ஆ ரேட்டிங்குகள்

)
5 ஸ்கிரீன்ஷாட்
ஆப்ஸ்/தீம்/நீட்டிப்பின் வீடியோ சிறுபடம்
2 ஸ்கிரீன்ஷாட்
3 ஸ்கிரீன்ஷாட்
4 ஸ்கிரீன்ஷாட்
5 ஸ்கிரீன்ஷாட்
ஆப்ஸ்/தீம்/நீட்டிப்பின் வீடியோ சிறுபடம்
ஆப்ஸ்/தீம்/நீட்டிப்பின் வீடியோ சிறுபடம்
2 ஸ்கிரீன்ஷாட்
3 ஸ்கிரீன்ஷாட்
4 ஸ்கிரீன்ஷாட்
5 ஸ்கிரீன்ஷாட்

மேலோட்டப் பார்வை

எதெரியும் பிரௌசர் நீட்டிப்பு

MetaMask is an extension for accessing Ethereum enabled distributed applications, or "Dapps" in your browser! The extension injects the Ethereum web3 API into every website's javascript context, so that dapps can read from the blockchain. MetaMask also lets the user create and manage their own identities (via private keys, local client wallet and hardware wallets like Trezor™), so when a Dapp wants to perform a transaction and write to the blockchain, the user gets a secure interface to review the transaction, before approving or rejecting it. Because it adds functionality to the normal browser context, MetaMask requires the permission to read and write to any webpage. You can always "view the source" of MetaMask the way you do any Chrome extension, or view the source code on Github: https://github.com/MetaMask/metamask-plugin Enables access to: Web 3.0 Dapps NFTs erc20 tokens ICOs erc271 ...and more!

3.0/54.1ஆ ரேட்டிங்குகள்

Google கருத்துகளைச் சரிபார்ப்பதில்லை. முடிவுகளையும் கருத்துகளையும் குறித்து மேலும் அறிக.

விவரங்கள்

 • பதிப்பு
  11.16.0
 • சமீபத்தியது
  24 மே, 2024
 • அளவு
  20.56MiB
 • மொழிகள்
  52 மொழிகள்
 • டெவெலப்பர்
  MetaMask
  49 Bogart St APT 22 Brooklyn, NY 11206-3840 US
  வலைத்தளம்
  மின்னஞ்சல்
  security@metamask.io
 • வணிகர்
  ஐரோப்பிய யூனியனின் வரையறையின்படி இந்த டெவெலப்பர் தன்னை ஒரு வர்த்தகராக அடையாளப்படுத்துகிறது.

தனியுரிமை

உங்கள் தரவைச் சேகரிப்பது, பயன்படுத்துவது ஆகியவை தொடர்பாக இந்தத் தகவல்களை மேடமஸ்க் வெளியிட்டுள்ளது. மேலும் விரிவான தகவல்களை டெவெலப்பரின் தனியுரிமைக் கொள்கையில் பார்க்கலாம்.

மேடமஸ்க் பின்வருபவற்றைக் கையாள்கிறது:

பயனர் செயல்பாடு

பின்வருபவற்றை இந்த டெவெலப்பர் தெரிவிக்கிறார்:

 • அங்கீகரிக்கப்பட்ட சூழல்கள் தவிர்த்து மற்ற சூழல்களில் மூன்றாம் தரப்பினரிடம் பயனர் தரவு விற்பனை செய்யப்படாது
 • நீட்டிப்பின் முக்கியச் செயல்பாட்டிற்குத் தொடர்பற்ற நோக்கங்களுக்காகத் தரவு பயன்படுத்தப்படாது/பகிரப்படாது
 • கடன் பெறுவதற்கான தகுதிநிலையைத் தெரிந்துகொள்ளவோ கடன் நோக்கங்களுக்காகவோ தரவு பயன்படுத்தப்படாது/பகிரப்படாது

ஆதரவு

கேள்விகள், பரிந்துரைகள், சிக்கல்கள் போன்றவை தொடர்பான உதவிக்கு டெவெலப்பரின் உதவித் தளத்தைப் பாருங்கள்

தொடர்புடையவை

Venom Wallet

3.9(214)

Manage Venom wallets and access dApps directly from your browser

Argent X - Starknet Wallet

5.0(94.7ஆ)

7 out of 10 Starknet users choose Argent X as their Starknet wallet. Join 2m+ Argent users now.

Station Wallet

3.5(139)

Station Wallet is the premier interface to Web3. Swap, stake, connect to apps, and explore the Cosmos with ease. Station offers…

Pocket Universe

4.8(109)

Protects your assets from scams.

BNB Chain Wallet

2.4(598)

A Crypto Wallet for BNB Beacon Chain, BNB Smart Chain and Ethereum

Ethereum Gas Price Extension

4.8(42)

A simple free utility for your browser that helps you decide how much to spend on your next transaction.

Phantom

4.0(886)

A crypto wallet reimagined for DeFi & NFTs

Sui Wallet

4.9(5.4ஆ)

A wallet for Sui

Martian Aptos & Sui Wallet Extension

4.9(14.6ஆ)

Martian is a self-custodial crypto wallet for Aptos & Sui. Buy, Send, Swap, Stake seamlessly. Get the Chrome extension now!

Coin98 Wallet

4.7(981)

Crypto Wallet & Defi Gateway.

Keplr

3.7(233)

Keplr is a browser extension wallet for the Inter blockchain ecosystem.

Ronin Wallet

3.0(735)

A wallet from Sky Mavis

Venom Wallet

3.9(214)

Manage Venom wallets and access dApps directly from your browser

Argent X - Starknet Wallet

5.0(94.7ஆ)

7 out of 10 Starknet users choose Argent X as their Starknet wallet. Join 2m+ Argent users now.

Station Wallet

3.5(139)

Station Wallet is the premier interface to Web3. Swap, stake, connect to apps, and explore the Cosmos with ease. Station offers…

Pocket Universe

4.8(109)

Protects your assets from scams.

BNB Chain Wallet

2.4(598)

A Crypto Wallet for BNB Beacon Chain, BNB Smart Chain and Ethereum

Ethereum Gas Price Extension

4.8(42)

A simple free utility for your browser that helps you decide how much to spend on your next transaction.

Phantom

4.0(886)

A crypto wallet reimagined for DeFi & NFTs

Sui Wallet

4.9(5.4ஆ)

A wallet for Sui

Google ஆப்ஸ்