தரவு url ஐ நகலெடு
தரவு url ஐ நகலெடு தயாரிப்பின் லோகோ படம்

தரவு url ஐ நகலெடு

esstudio.site
பிரத்யேகமானவை
ஆப்ஸ்/தீம்/நீட்டிப்பின் வீடியோ சிறுபடம்

மேலோட்டப் பார்வை

தரவு URL களுக்கு படங்களை சேமிக்கிறது.

Convert any image to a base64 data url. Easy when you quickly need to inline images in your html or css pages.

0/5ரேட்டிங்குகள் இல்லை

Google கருத்துகளைச் சரிபார்ப்பதில்லை. முடிவுகளையும் கருத்துகளையும் குறித்து மேலும் அறிக.

விவரங்கள்

 • பதிப்பு
  1.0.4
 • சமீபத்தியது
  1 அக்டோபர், 2022
 • அளவு
  41.65KiB
 • மொழிகள்
  47 மொழிகள்
 • டெவெலப்பர்
  Echo Sierra Studio
  Aletta Jacobspad 20 Oosterhout 4901 MN NL
  வலைத்தளம்
  மின்னஞ்சல்
  contact@esstudio.site
 • வணிகர்
  ஐரோப்பிய யூனியனின் வரையறையின்படி இந்த டெவெலப்பர் தன்னை ஒரு வர்த்தகராக அடையாளப்படுத்துகிறது.

தனியுரிமை

உங்கள் தரவு சேகரிக்கப்படாது அல்லது பயன்படுத்தப்படாது என டெவெலப்பர் தெரியப்படுத்தியுள்ளார். மேலும் அறிய டெவெலப்பரின் தனியுரிமைக் கொள்கையைப் பார்க்கவும்.

பின்வருபவற்றை இந்த டெவெலப்பர் தெரிவிக்கிறார்:

 • அங்கீகரிக்கப்பட்ட சூழல்கள் தவிர்த்து மற்ற சூழல்களில் மூன்றாம் தரப்பினரிடம் பயனர் தரவு விற்பனை செய்யப்படாது
 • நீட்டிப்பின் முக்கியச் செயல்பாட்டிற்குத் தொடர்பற்ற நோக்கங்களுக்காகத் தரவு பயன்படுத்தப்படாது/பகிரப்படாது
 • கடன் பெறுவதற்கான தகுதிநிலையைத் தெரிந்துகொள்ளவோ கடன் நோக்கங்களுக்காகவோ தரவு பயன்படுத்தப்படாது/பகிரப்படாது

ஆதரவு

தொடர்புடையவை

Canvas PDF Window

1.0(1)

Open files from canvas in their own window.

Copy Image URL

5.0(4)

Copy image source URLs from Google image search

DataURI2Image

4.8(5)

Data URI schemeがどんな画像なのか、data:image/png;base64,xxxのような文字列から目で見て分かる画像を生成し確認できる拡張機能です。

copy-base64

3.7(6)

Copy the image to the Clipboard in Base64 format. see source https://github.com/kyo-ago/copy-base64

Image to Base64 Encoder

5.0(6)

Convert image to base64

Title & URL

4.6(12)

It's for copying current page's title and URL

UPA - The Url Parser

5.0(1)

Url parser that works with #. Useful for SPA. Visualize and basic editing.

Copy URL With Hash

5.0(1)

Copy a page's URL with a hash at the end that identifies the location on the page

Copy-URL

5.0(8)

Copy only the domain name. Developed by: Devin G. and William M.

Copy link

3.5(2)

Copies a formatted link to the current tab onto the clipboard.

Instant Base64

4.0(2)

Instantly converts an image to its Base64 string value and copies it to the clipboard.

Clean copy URL

5.0(2)

Copy the current URL without extraneous stuff.

Canvas PDF Window

1.0(1)

Open files from canvas in their own window.

Copy Image URL

5.0(4)

Copy image source URLs from Google image search

DataURI2Image

4.8(5)

Data URI schemeがどんな画像なのか、data:image/png;base64,xxxのような文字列から目で見て分かる画像を生成し確認できる拡張機能です。

copy-base64

3.7(6)

Copy the image to the Clipboard in Base64 format. see source https://github.com/kyo-ago/copy-base64

Image to Base64 Encoder

5.0(6)

Convert image to base64

Title & URL

4.6(12)

It's for copying current page's title and URL

UPA - The Url Parser

5.0(1)

Url parser that works with #. Useful for SPA. Visualize and basic editing.

Copy URL With Hash

5.0(1)

Copy a page's URL with a hash at the end that identifies the location on the page

Google ஆப்ஸ்