Čtečka textu (hlas k textu)
Logo položky Čtečka textu (hlas k textu)

Čtečka textu (hlas k textu)

thereadme.com
Vybrané
4,3(

2,1 tis. hodnocení

)
RozšířeníVzdělávání500 000 uživatelů
Snímek obrazovky položky 4
Snímek obrazovky položky 5
Snímek obrazovky položky 1
Snímek obrazovky položky 2
Snímek obrazovky položky 3
Snímek obrazovky položky 4
Snímek obrazovky položky 5
Snímek obrazovky položky 1
Snímek obrazovky položky 2
Snímek obrazovky položky 1
Snímek obrazovky položky 2
Snímek obrazovky položky 3
Snímek obrazovky položky 4
Snímek obrazovky položky 5

Přehled

AI-powered text-to-speech nástroj. Hlasový převod pro knihy a PDF soubory. ChatGPT shrnutí pro cokoli.

Readme TTS je komplexní rozšíření pro Chrome, které poskytuje pohodlné a inovativní řešení pro technologii převodu textu na řeč. Díky pokročilým funkcím převodu textu na řeč umožňuje poslouchat články, příspěvky na blogu a další psaný obsah pouhým kliknutím na tlačítko. Rozlučte se s nudným čtením a přivítejte příjemnější a hands-free způsob konzumace informací. Do Readme je integrována funkce Shrnutí využívající pokročilý jazykový model ChatGPT vycvičený agenturou OpenAI, která umožňuje rychle a snadno získat shrnutí jakékoli navštívené webové stránky. Toto rozšíření pouhým kliknutím na tlačítko použije pokročilé algoritmy zpracování přirozeného jazyka k analýze obsahu stránky a vygeneruje stručné shrnutí jejích hlavních bodů. Mezi jeho klíčové funkce patří: - Snadný převod textu na řeč. - Podpora více jazyků. - Nastavitelná rychlost mluvení. - Možnost přehrávání/pauzy, přeskakování vpřed/vzad a nastavení hlasitosti. - Uživatelsky přívětivé rozhraní. - Možnost zvolit mužský nebo ženský hlas pro výstup řeči. - Možnost výběru konkrétních pasáží textu pro převod textu na řeč. - Podpora dalších formátů souborů, například PDF a elektronických knih. - Shrnutí textu jakékoli navštívené webové stránky. - Funkce shrnutí je kompatibilní s různými platformami pro hosting videa, jako jsou YouTube a Vimeo. Návod k použití: 1. Nainstalujte rozšíření z webového obchodu Chrome. 2. Navštivte libovolnou webovou stránku s psaným obsahem. 3. V prohlížeči Chrome klikněte na ikonu Readme TTS. 4. Pomocí dostupných ovládacích prvků přizpůsobte výstup převodu textu na řeč podle svých preferencí. 5. Pohodlně se usaďte a poslouchejte, jak rozšíření převádí text na řeč. 6. Chcete-li využívat funkci Souhrn, musíte mít účet ChatGPT. 7. Po přihlášení do služby ChatGPT bude funkce shrnutí automaticky povolena. Výhody používání technologie převodu textu na řeč: - Zvýšení produktivity a dostupnosti. - Příjemnější a hands-free způsob konzumace informací. - Ideální pro multitasking nebo cvičení. Porovnejte technologii Readme TTS s tradičními metodami čtení a objevte výhody převodu textu na řeč. Naši spokojení uživatelé již přešli na tento způsob čtení, proč ne i vy? Vývojový tým, který stojí za Readme TTS, se snaží poskytovat nejlepší technologii převodu textu na řeč na trhu. Naše odborné znalosti a zkušenosti v oboru jsou zárukou, že při každém použití obdržíte vysoce kvalitní produkt. Často kladené dotazy Proč toto rozšíření pro převod textu na řeč potřebuje přístup ke všem datům mého webu? Aby rozšíření poskytovalo přesné a efektivní funkce převodu textu na řeč, musí být po aktivaci schopno přečíst veškerý textový obsah webové stránky. Žádná data neopustí váš počítač. Proč má toto rozšíření potíže s přesným čtením některých textů? Mechanismus převodu textu na řeč je navržen tak, aby pracoval se standardními formáty textu, ale může mít potíže se čtením určitého obsahu, například textu vloženého do obrázků nebo neobvyklých stylů písma. Navíc výslovnost některých slov nemusí být v každém jazyce nebo dialektu přesná. Jak mohu změnit hlas a rychlost převodu textu na řeč? Hlas a rychlost převodu textu na řeč lze upravit na stránce nastavení rozšíření. Stačí kliknout na ikonu rozšíření na panelu nástrojů prohlížeče a vybrat možnost "Nastavení". Tam budete moci vybrat požadovaný hlas a upravit rychlost. Mohu převod textu na řeč používat na webových stránkách s přihlášením? Ano, funkci převodu textu na řeč můžete používat na webových stránkách s přihlášením. Rozšíření má po otevření vyskakovacího okna přístup k veškerému obsahu webové stránky, včetně obsahu za přihlášením. Funguje převod textu na řeč i v režimu offline? Ne, převod textu na řeč vyžaduje ke své činnosti připojení k internetu, protože používá rozhraní API pro syntézu řeči online. Pokud však potřebujete používat převod textu na řeč v režimu offline, můžete použít vestavěné hlasy poskytované prohlížečem. Tyto vestavěné hlasy nemusí mít stejnou kvalitu nebo úroveň přizpůsobení jako prémiové hlasy dostupné online. Chcete-li používat prémiové hlasy, musíte mít aktivní připojení k internetu. Je technologie převodu textu na řeč používaná tímto rozšířením podobná lidské? Technologie převodu textu na řeč používaná tímto rozšířením je založena na algoritmech strojového učení a je navržena tak, aby zněla přirozeně a lidsky. Kvalita řečového výstupu se však může lišit v závislosti na konkrétním použitém hlasu a jazyku. Co je ChatGPT? ChatGPT je jazykový model vyvinutý společností OpenAI, jedná se o typ umělé inteligence, který je schopen porozumět a generovat text podobný lidskému. Byl vycvičen na obrovském množství textových dat z internetu, takže dobře rozumí různým tématům a dokáže provádět různé úlohy zpracování přirozeného jazyka, jako je překlad jazyka, shrnutí textu a doplňování textu. V podstatě se jedná o počítačový program, který dokáže komunikovat s lidmi způsobem, který je přirozený a podobný lidskému. Co je to Shrnutí z ChatGPT? ChatGPT vytváří zkrácenou verzi daného textu se zdůrazněním nejdůležitějších bodů a klíčových informací. To může být užitečné pro rychlé pochopení hlavních myšlenek dlouhého dokumentu nebo článku, aniž byste museli číst celý text. Je však důležité si uvědomit, že moje shrnutí jsou generována algoritmicky a nemusí vždy zachycovat všechny nuance nebo souvislosti původního textu. Potřebuji účet ChatGPT/OpenAI? Ano, k používání funkce shrnutí je třeba mít účet ChatGPT. Účet si můžete zdarma vytvořit na adrese chat.openai.com. Klíčová slova: převod textu na řeč, ChatGPT, hlasové ovládání, hlas, TTS, převod textu na řeč, generátor hlasu, syntéza řeči, voiceover, hlasité čtení, převod textu na řeč online zdarma, pdf, shrnutí, shrnutí youtube. Převod textu na řeč, ChatGPT, ovládání hlasem, hlas, TTS, převod textu na řeč, generátor hlasu, syntéza řeči, voiceover, čtení nahlas, převod textu na řeč online zdarma, pdf, shrnutí, shrnutí youtube. Protokol změn 1.0.0: První verze s funkcí převodu textu na řeč Možnost aktivace převodu textu na řeč jediným kliknutím Podpora více jazyků a přízvuků 1.0.1: Vylepšená přesnost syntézy řeči Opravena chyba, při které aktivace převodu textu na řeč někdy způsobovala zamrznutí stránky. 1.0.2: Přidána možnost ovládat rychlost a hlasitost řeči Zlepšena kompatibilita s více webovými stránkami 1.0.3: Vylepšen výkon mechanismu převodu textu na řeč Vylepšeno rozpoznávání textu pro nestandardní styly písma 1.0.4: Přidána možnost výběru z více hlasů pro výstup převodu textu na řeč Vylepšena syntéza řeči pro vícejazyčný obsah 1.0.5: Vylepšena kompatibilita mechanismu převodu textu na řeč s více webovými stránkami Opravena chyba, při které se výstup převodu textu na řeč někdy přerušoval 1.0.6: Vylepšený výkon mechanismu převodu textu na řeč pro dlouhé texty Opravena chyba, při které byl výstup převodu textu na řeč někdy zkreslený 1.0.7: Přidána podpora dalších formátů souborů pro ukládání výstupu převodu textu na řeč Vylepšeno uživatelské rozhraní pro ovládání rychlosti a hlasitosti řeči Vylepšena kompatibilita mechanismu převodu textu na řeč s více webovými stránkami Vylepšený výkon mechanismu převodu textu na řeč pro zpracování v reálném čase Přidána možnost přizpůsobení klávesových zkratek pro aktivaci převodu textu na řeč Vylepšené uživatelské rozhraní pro výběr hlasů a jazyků 1.0.8: Přidána možnost pozastavit a obnovit výstup převodu textu na řeč Vylepšený výkon mechanismu převodu textu na řeč pro delší texty Opravena chyba, při které některé speciální znaky způsobovaly selhání převodu textu na řeč Vylepšeno uživatelské rozhraní pro překlad textu během převodu textu na řeč Přepracován kód s cílem zlepšit celkový výkon a stabilitu rozšíření 1.0.9 Integrováno rozhraní API OpenAI ChatGPT Přidána možnost získat shrnutí obsahu webové stránky a videa. 1.1.0 Vyřešen problém, při kterém shrnutí chatu občas vytvářelo neúplné nebo nepřesné souhrny. Opravena chyba, kvůli které se rozšíření neinstalovalo v systému Linux Opravena chyba, kvůli které bylo v chatgpt zakázáno posouvání chatu Readme TTS is a comprehensive Chrome extension that provides a convenient and innovative solution for text-to-speech technology. With its advanced text-to-speech conversion features, it allows you to listen to articles, blog posts, and other written content with just a click of a button. Say goodbye to boring reading and hello to a more enjoyable and hands-free way to consume information. Readme integrate Summary function, using ChatGPT an advanced language model trained by OpenAI, that allows you to quickly and easily get a summary of any webpage you visit. With just a click of a button, this extension uses advanced natural language processing algorithms to analyze the content of the page and generate a concise summary of its main points. Keywords: Text to speech, ChatGPT, voice control, voice, TTS, convert text to speech, voice generator, speech synthesis, voiceover, read aloud, free text to speech online, pdf, summary, summarize youtube. Some of its key features include: • Easy text-to-speech conversion. • Support for multiple languages. • Adjustable speaking speed. • Ability to play/pause, skip forward/backward, and adjust volume. • User-friendly interface. • Option to choose a male or female voice for speech output. • Ability to select specific text passages for text to speech conversion. • Support for additional file formats such as PDF and eBooks. • Summary text of any webpage you visit. • Summary service is compatible with various video hosting platforms such as YouTube and Vimeo. Instructions for use: 1. Install the extension from the Chrome Web Store. 2. Visit any web page with written content. 3. Click the Readme TTS icon in the Chrome browser. 4. Use the available controls to customize the text-to-speech output to your preference. 5. Sit back and listen as the extension converts the text to speech. 6. To make use of the Summary feature, you need to have a ChatGPT account. 7. Once you are logged in to ChatGPT, the summary function will be automatically enabled. Benefits of using text-to-speech technology: • Increased productivity and accessibility. • More enjoyable and hands-free way of consuming information. • Perfect for multitasking, or exercising. Compare Readme TTS with traditional reading methods and discover the advantages of text-to-speech. Our satisfied users have already made the switch, why not you too? The development team behind Readme TTS is dedicated to providing the best text to speech technology on the market. Our expertise and experience in the field ensure that you receive a high-quality product with each use. Text to speech, ChatGPT, voice control, voice, TTS, convert text to speech, voice generator, speech synthesis, voiceover, read aloud, free text to speech online, pdf, summary, summarize youtube. FAQs Why does this text-to-speech extension need access to all my site data? To provide accurate and effective text-to-speech capabilities, the extension needs to be able to read all the text content on a web page when you activate it. No data leaves your computer. Why does this extension struggle to read some text accurately? The text-to-speech engine is designed to work with standard text formats, but it may have difficulty reading certain content such as text embedded in images or unusual font styles. Additionally, the pronunciation of certain words may not be accurate for every language or dialect. How do I change the voice and speed of the text-to-speech? The voice and speed of the text-to-speech can be adjusted from the extension's settings page. Simply click on the extension icon in your browser's toolbar and select the "Settings" option. From there, you'll be able to select the desired voice and adjust the speed. Can I use the text-to-speech on websites with a login? Yes, you can use the text-to-speech on websites with a login. The extension has access to all the content on the web page when you open the popup, including the content behind a login. Does the text-to-speech work offline? No, the text-to-speech requires an internet connection to work as it uses an online speech synthesis API. However, if you need to use text-to-speech while offline, you can use the built-in voices provided by your browser. These built-in voices may not have the same quality or level of customization as the premium voices available online. To use the premium voices, you need to have an active internet connection. Is the text-to-speech technology used by this extension human-like? The text-to-speech technology used by this extension is based on machine learning algorithms and is designed to sound natural and human-like. However, the quality of the speech output may vary based on the specific voice and language used. Text to speech, ChatGPT, voice control, voice, TTS, convert text to speech, voice generator, speech synthesis, voiceover, read aloud, free text to speech online, pdf, summary, summarize youtube. What is ChatGPT? ChatGPT is a language model developed by OpenAI, it's a type of AI that is able to understand and generate human-like text. It's been trained on a vast amount of text data from the internet, so it has a good understanding of various topics and it can perform various natural language processing tasks such as language translation, text summarization, and text completion. Essentially, it's a computer program that can communicate with people in a way that feels natural and human-like. What is Summary from ChatGPT? ChatGPT generate a condensed version of a given text, highlighting the most important points and key information. This can be useful for quickly understanding the main ideas of a long document or article without having to read through the entire text. However, it's important to note that my summaries are generated algorithmically and may not always capture the full nuance or context of the original text. Do I need a ChatGPT/OpenAI account? Yes, you need to have a ChatGPT account to use summary function. You can create an account for free at chat.openai.com

4,3 z 52,1 tis. hodnocení

Google recenze neověřuje. Další informace o výsledcích a recenzích

Profilový obrázek autora recenze

Frodo Nick9. 8. 2023

klasicky jako mnoho dalších nedodělaných rozšíření přesměruje na cloud.google.com

Profilový obrázek autora recenze

SnowPrincess CZ7. 9. 2021

Opakované zadávání kódů je otravné, ale jinak to funguje dobře.

2 z 2 lidí si myslí, že je tato recenze užitečná
Profilový obrázek autora recenze

Marek S3. 3. 2021

dobré, bohužel otravuje s časovou osou, po kterou je možný poslech. poté je nutné opětovné zadání kódu pro ověření, že nejste stroj.

4 z 4 lidí si myslí, že je tato recenze užitečná

Podrobnosti

 • Verze
  1.1.3
 • Aktualizováno
  8. ledna 2024
 • Velikost
  1.78MiB
 • Jazyky
  Jazyky: 50
 • Vývojář
  Web
  E-mail
  anthonusnerjam@gmail.com
 • Neobchodnický subjekt
  Tento vývojář se neidentifikoval jako obchodník. Spotřebitele v Evropské unii upozorňujeme, že se na smlouvy mezi vámi a tímto vývojářem nevztahují spotřebitelská práva.

Ochrana soukromí

Vývojář uvedl, že nebude shromažďovat ani používat vaše údaje. Další informace naleznete v zásadách ochrany soukromí vývojáře.

Vývojář deklaruje, že vaše údaje

 • Nebudou prodány třetím stranám, s výjimkou schválených případů
 • Nebudou použity nebo předány za účelem, který nesouvisí s hlavní funkci položky
 • Nebudou použity nebo předány pro potřeby určení úvěruschopnosti nebo za účelem poskytnutí půjčky

Podpora

Související

Text to Speech

2,5(4)

Read any selected text in the browser with human-quality text-to-speech (TTS) engines

Text to Speech

3,4(38)

Text to Speech Hewizo removes ads and reads articles in over 30+ languages using state of the art AI text to speech engine TTS

iRead4u

2,0(12)

Reads (text to speech) the currently highlighted text on the screen (current tab)

TTS Ebook Reader

2,8(25)

Supports Kindle,Google Play,Scribd,Overdrive and Gutenberg, powered by Google TTS (Text to Speech), turns ebooks into audible books

Speechify Text to Speech Voice Reader

4,5(12,3 tis.)

Read aloud any Google Doc, PDF, webpage, or book with text to speech (TTS). Natural sounding voices in 30+ languages & 130 voices.

Read Aloud: A Text to Speech Voice Reader

4,2(2,9 tis.)

Read aloud the current web-page article with one click, using text to speech (TTS). Supports 40+ languages.

NaturalReader - AI Text to Speech

4,2(1,5 tis.)

Read aloud any text with realistic AI voices, compatible with webpages, kindle Ebooks, Google Docs, PDF, Emails, and more.

Selection Reader (Text to Speech)

3,6(676)

High quality text-to-speech reader capable of seamlessly reading large amounts of text.

ChatGPT asistent – vyhledávání GPT

4,2(166)

Vylepšená odpověď OpenAI ChatGPT přímo na vyhledávání Google. Získejte přístup k ChatGPT na jakékoli webové stránce. Chat GPT všude.

Readme - Text to Speech

2,4(17)

Readme - Text to Speech can read aloud text from any websites, eBooks and documents. Simply select and speak (TTS).

Talkie: text-to-speech, many languages!

3,6(159)

Rychlý, snadný a vysoce kvalitní převod textu na řeč ve více než 40 jazycích. Čtěte nahlas z webových stránek, PDF, e-mailu. Mluvte…

Pericles: Text to Speech Screen Reader

4,0(131)

Speech synthesis redesigned. Listen to emails, documents & websites.

Text to Speech

2,5(4)

Read any selected text in the browser with human-quality text-to-speech (TTS) engines

Text to Speech

3,4(38)

Text to Speech Hewizo removes ads and reads articles in over 30+ languages using state of the art AI text to speech engine TTS

iRead4u

2,0(12)

Reads (text to speech) the currently highlighted text on the screen (current tab)

TTS Ebook Reader

2,8(25)

Supports Kindle,Google Play,Scribd,Overdrive and Gutenberg, powered by Google TTS (Text to Speech), turns ebooks into audible books

Speechify Text to Speech Voice Reader

4,5(12,3 tis.)

Read aloud any Google Doc, PDF, webpage, or book with text to speech (TTS). Natural sounding voices in 30+ languages & 130 voices.

Read Aloud: A Text to Speech Voice Reader

4,2(2,9 tis.)

Read aloud the current web-page article with one click, using text to speech (TTS). Supports 40+ languages.

NaturalReader - AI Text to Speech

4,2(1,5 tis.)

Read aloud any text with realistic AI voices, compatible with webpages, kindle Ebooks, Google Docs, PDF, Emails, and more.

Selection Reader (Text to Speech)

3,6(676)

High quality text-to-speech reader capable of seamlessly reading large amounts of text.

Aplikace Google