zzllrr Imager Geek - Cửa hàng Chrome trực tuyến
Hình ảnh biểu trưng của mục cho zzllrr Imager Geek

zzllrr Imager Geek

Nổi bật
3,4(

499 lượt xếp hạng

)
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4

Tổng quan

Trình tải xuống hàng loạt hình ảnh hiệu quả tích hợp các tập lệnh thông minh từ nhiều trang web để trích xuất nhanh chóng những…

Privacy & Disclaimer https://sites.google.com/site/zzllrrimager/about ------Features in Geek version------ - A popup equiped with handy geek tools for image grabbing, webpage enhancement, etc. - Mass download large images instead of thumbnails with optional rules - Save pictures in single tab, multiple URLs, multiple tabs, multiple Chrome windows. - Filter images by dimensions (Width x Height) - Filter images extension: BMP ICO GIF JPEG JPG APNG MNG JNG PNG SVG WEBP - Filter images by Alt, Title, Link, Name, URL (regular expressions supported) - Grab pictures as favicon, in CSS stylesheets, in Meta, in HTML5 canvas, as linked to, in text - Flip / Rotate images and save the transformed pics - Rename pictures with optional rules or set folder path before saving - Quick image grabbing (CTRL + Q) - Quick saving pictures (Alt + Q) - Export URL list, HTML code, UBB code - Pin selected images (CTRL + ALT + Q) - Image Slideshow (CTRL + ALT + SPACE)

3,4/5499 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  2024.5.26
 • Đã cập nhật
  30 tháng 5, 2024
 • Nhà cung cấp
  extfind
 • Kích thước
  2.54MiB
 • Ngôn ngữ
  12 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Email
  extfind@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn Để tìm hiểu thêm, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Nếu bạn có câu hỏi, ý kiến đề xuất hoặc gặp vấn đề, hãy truy cập trang web hỗ trợ của nhà phát triển để được trợ giúp

Có liên quan

ImageCap - image download and capture

3,4(27)

An usefull tool for image download & full page screen capture

Save Image to Downloads

3,7(241)

Adds a right-click direct download item for images, like Safari.

IMAGE DOWNLOADER

3,8(13)

Browse and download images on a web page.

人人相册下载器

3,1(39)

一键下载人人相册

ImageAssistant Batch Image Downloader

4,4(562)

An image extractor for sniffing, analyzing and batch downloading images from web page.

Bulk Image Downloader

3,7(278)

Simple bulk image download extension, filter by resolution and file type, download photos from multiple tabs in one click. If you…

Bulk Image Downloader

3,5(433)

Integrates Bulk Image Downloader (a Windows only app that must be installed separately) with Chrome

Bat! Images Hunter

3,4(14)

Hunt and save all of images of the browsing page, and view images in a lightbox.

I'm a Gentleman

4,2(574)

Easily save images with a click, gestures or the extension button.

Image Downloader

3,7(2,4 N)

Browse and download images on the web

Image Download

3,1(68)

This extension allows you to download images with one click, directly to your download folder.

Image Downloader

3,9(31)

Filter, sort, choose and save any image from any tabs inside your window

ImageCap - image download and capture

3,4(27)

An usefull tool for image download & full page screen capture

Save Image to Downloads

3,7(241)

Adds a right-click direct download item for images, like Safari.

IMAGE DOWNLOADER

3,8(13)

Browse and download images on a web page.

人人相册下载器

3,1(39)

一键下载人人相册

ImageAssistant Batch Image Downloader

4,4(562)

An image extractor for sniffing, analyzing and batch downloading images from web page.

Bulk Image Downloader

3,7(278)

Simple bulk image download extension, filter by resolution and file type, download photos from multiple tabs in one click. If you…

Bulk Image Downloader

3,5(433)

Integrates Bulk Image Downloader (a Windows only app that must be installed separately) with Chrome

Bat! Images Hunter

3,4(14)

Hunt and save all of images of the browsing page, and view images in a lightbox.

Các ứng dụng của Google