ZUNI Website Annotation (Kids/Students)
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1

Tổng quan

ZUNI's Website Annotation extension allows students to annotate on website content.

The ZUNI extension makes it easy to keep all your Class Assignment Annotation in one place. ZuniLearningTree Chrome extension makes it easy to add your Class Assignment Annotation online resources such as articles and websites directly into ZUNI with just one click.

0/5Không có lượt xếp hạng nào

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.5
 • Đã cập nhật
  7 tháng 1, 2021
 • Nhà cung cấp
  nfonics.solutions
 • Kích thước
  668KiB
 • Ngôn ngữ
  30 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Email
  nfonics.solutions@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

ZUNI Website Annotation (Kids/Students) đã công bố thông tin sau đây liên quan đến việc thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn. Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết trong chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

ZUNI Website Annotation (Kids/Students) xử lý dữ liệu sau:

Nội dung trang web

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay
Các ứng dụng của Google