Zoho Expense - Cửa hàng Chrome trực tuyến
Hình ảnh biểu trưng của mục cho Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com
8 người dùng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5

Tổng quan

Zoho Expense is an online expense reporting software. It automates recording of expenses from receipts to avoid manual data entry.…

Zoho Expense is an online expense reporting software. It automates recording of expenses from receipts to avoid manual data entry. You can also connect your credit cards to import credit card statements to click and convert statements. You can group together a bunch of expenses and create an expense report. With instant notifications and reminders, approvals will be much faster. Zoho Expense is integrated with Zoho Books, an online accounting software. Once an expense report is aproved in Zoho Expense, they are automatically imported into Zoho Books. Zoho Expense is also available on all 3 major mobile platforms - iOS, Android and Windows.

0/5Không có lượt xếp hạng nào

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.2
 • Đã cập nhật
  16 tháng 4, 2015
 • Kích thước
  2.76MiB
 • Ngôn ngữ
  54 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Zoho Corporation
  4141 Hacienda Drive Pleasanton, California 94588 USA
  Trang web
  Email
  support@zohogadgets.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển chưa cung cấp thông tin nào về việc thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn.

Hỗ trợ

Các ứng dụng của Google