Zoho Annotator
Hình ảnh biểu trưng của mục cho Zoho Annotator

Zoho Annotator

zoho.com
4,8(

114 lượt xếp hạng

)
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 6
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 6
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 6

Tổng quan

Công cụ ghi chú đẹp và hiệu quả nhất trong Chrome.

Annotate web pages after capturing its screenshot and save the changes as an image. You can also add annotations to images on your desktop such as design mockups, illustrations, and diagrams after opening the Annotator and uploading the respective image. Check out its features below. SCREEN GRABBER - Capture full screen or part of it. - Delayed capture to get the screenshots of sections that reveal or opens only after clicking some links or buttons within the page. HIGHLIGHTER TOOLS - Square and Circle shape to mark the areas to comment. - Freehand drawing tool to circle out portions correctly without disturbing other parts. - Highlighter pen to emphasize content that needs attention. TEXT & TAGGING TOOLS - Add comments contextual to the highlighted areas. - Use tagging tools to number the places to comment and describe them in any of your communication apps after completion. CONCEALING TOOLS - Blur or smudge any private or confidential data. And the sweetest thing you would love to hear is, you won't spot an “Upgrade” button anywhere asking you to pay for any of the features mentioned above. Yes, you got it right, it's entirely free! Please give it a try. We would be waiting for your feedback always to serve you best. Made with love, Zoho.com

4,8/5114 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  2.1.13
 • Đã cập nhật
  29 tháng 4, 2024
 • Kích thước
  21.69MiB
 • Ngôn ngữ
  44 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Zoho Corporation
  4141 Hacienda Drive Pleasanton, California 94588 USA
  Trang web
  Email
  support@zohogadgets.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Zoho Annotator đã công bố thông tin sau đây liên quan đến việc thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn. Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết trong chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Zoho Annotator xử lý dữ liệu sau:

Thông tin xác thực

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Các ứng dụng của Google