Youtube TV
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1

Tổng quan

Allows https://youtube.com/tv to load YouTube™ TV App from regular browser

Allows https://youtube.com/tv to load YouTube™ TV App from regular browser

3,9/57 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.0.0
 • Đã cập nhật
  25 tháng 3, 2020
 • Nhà cung cấp
  Jabuco
 • Kích thước
  3.36KiB
 • Ngôn ngữ
  English
 • Nhà phát triển
  Email
  peanutbother@protonmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển chưa cung cấp thông tin nào về việc thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn.

Hỗ trợ

Có liên quan

Smart TV Emulator

1,8(8)

The Smart TV Emulator enables any developers to test and debug their HTML5 apps for the Smart TV App Store.

Open in YouTube for YouTube Music

2,0(7)

Chrome extension to add a "Open in YouTube" feature for YouTube Music

EveryTube

4,0(8)

Populates your YouTube Subscriptions page with content from other video platforms. Currently supports Bitchute and Odysee.com.

YouTubeTV trên trình duyệt

1,0(1)

Truy cập https://youtube.com/tv từ trình duyệt.

YouTube™ TV Desktop

4,2(6)

Allows users to load YouTube™ TV App from regular desktop browsers

TV for Youtube

3,5(2)

Makes youtube.com/tv not redirect

YouTube Window Player

3,9(7)

Resize YouTube's HTML5 player to fully fit your browser window

Youtube TV On PC

4,3(182)

Enables Youtube TV with auto HD on your pc so you can control youtube from your mobile device.

YouTube for TV Without Adware

4,0(2)

Allows youtube.com/tv to load from non-mobile browsers (and without adware)

YouTube™ for TV

3,1(278)

Allows https://youtube.com/tv to load YouTube™ TV App from regular browser

YT2 Remote App

5,0(1)

Control YouTube videos remotely from your smartphone, tablet or iPad

YouTube™ for TV 4K

3,9(16)

Load YouTube™ TV App from regular browser. Supports 4K and 60FPS videos! This is the only official extension. Enjoy!

Smart TV Emulator

1,8(8)

The Smart TV Emulator enables any developers to test and debug their HTML5 apps for the Smart TV App Store.

Open in YouTube for YouTube Music

2,0(7)

Chrome extension to add a "Open in YouTube" feature for YouTube Music

EveryTube

4,0(8)

Populates your YouTube Subscriptions page with content from other video platforms. Currently supports Bitchute and Odysee.com.

YouTubeTV trên trình duyệt

1,0(1)

Truy cập https://youtube.com/tv từ trình duyệt.

YouTube™ TV Desktop

4,2(6)

Allows users to load YouTube™ TV App from regular desktop browsers

TV for Youtube

3,5(2)

Makes youtube.com/tv not redirect

YouTube Window Player

3,9(7)

Resize YouTube's HTML5 player to fully fit your browser window

Youtube TV On PC

4,3(182)

Enables Youtube TV with auto HD on your pc so you can control youtube from your mobile device.

Các ứng dụng của Google