YouAd Killer - Cửa hàng Chrome trực tuyến
Hình ảnh biểu trưng của mục cho YouAd Killer

YouAd Killer

Nổi bật
5,0(

3 lượt xếp hạng

)
Tiện íchThư giãn118 người dùng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5

Tổng quan

YouTube ad blocker.

YouAd Killer is a free browser extension that automatically detects and blocks YouTube ads. No complicated settings. Not recognized or blocked by YouTube's detector as an adBlock extension. Does not violate YouTube policy. Enjoy :) Installation and first run. After installation, it is recommended to completely restart your browser, closing all old tabs. This will ensure stable operation of the extension. Otherwise, ads may remain on old tabs even with YouAd Killer enabled. Further in the process of use, these actions do not need to be repeated. Localization. Translation of the extension text may be inaccurate. Please inform me about errors and inaccuracies (specify the language). A linguist is needed in the team for the same reason. For all questions and suggestions: youadkiller@gmail.com P.S.: I am a young developer building my team. Please contact me if you want to help in developing projects.

5/53 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  2.7
 • Đã cập nhật
  18 tháng 4, 2024
 • Nhà cung cấp
  kiber_god
 • Kích thước
  54.7KiB
 • Ngôn ngữ
  47 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Email
  youadkiller@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Có liên quan

Breeze Ads: Friendly Adblock for Youtube™

5,0(7)

Let's make peace with ads, we loved ad :)

AdBlocker for YouTube™

5,0(5)

A YouTube AdBlocker/AdSkipper that works.

SwiftSkip: Simple Adblock for Youtube™

3,0(2)

This extension accelerates YouTube ads and skips them.

Adblock cho YouTube ™

4,8(1,7 N)

Nhận thức về quyền riêng tư, Adblock an toàn cho YouTube ™. Chặn quảng cáo trên YouTube.com.

Youtube ad fast-forwarder

5,0(1)

Fast forward through ads on youtube

AdBlocker for Youtube™ | Good Enhancer

5,0(1)

Bộ tăng cường tốt cho YouTube ™, YouTube Adblocker, Adblock cho YouTube, Loop, Tìm kiếm cho YouTube

YouTube Ad Skipper - By Digiwave

3,5(4)

Automatically skips YouTube ads, even bypassing their latest anti-adblock measures. Experience uninterrupted viewing with Digiwave.

YouTube™ Video Ad Punisher / Blocker

5,0(2)

YouTube™ Video Ad Punisher / Blocker automatically skips YouTube™ video ads and spams spammers back!

Trình chặn quảng cáo YouTube™

4,9(29)

Trải nghiệm xem YouTube™ liền mạch với tiện ích mở rộng Trình chặn quảng cáo trên YouTube - Không còn bị gián đoạn nữa! Thưởng thức…

Adblocker youtube™

5,0(2)

Adblocker for youtube™

Trình chặn quảng cáo OTT

5,0(23)

Chặn quảng cáo trên YouTube, HBO Max, Disney Plus, v.v. để phát trực tuyến không bị gián đoạn trên tất cả các nền tảng yêu thích…

Block Youtube Ads

5,0(1)

Puts a game over the youtube advertisement

Breeze Ads: Friendly Adblock for Youtube™

5,0(7)

Let's make peace with ads, we loved ad :)

AdBlocker for YouTube™

5,0(5)

A YouTube AdBlocker/AdSkipper that works.

SwiftSkip: Simple Adblock for Youtube™

3,0(2)

This extension accelerates YouTube ads and skips them.

Adblock cho YouTube ™

4,8(1,7 N)

Nhận thức về quyền riêng tư, Adblock an toàn cho YouTube ™. Chặn quảng cáo trên YouTube.com.

Youtube ad fast-forwarder

5,0(1)

Fast forward through ads on youtube

AdBlocker for Youtube™ | Good Enhancer

5,0(1)

Bộ tăng cường tốt cho YouTube ™, YouTube Adblocker, Adblock cho YouTube, Loop, Tìm kiếm cho YouTube

YouTube Ad Skipper - By Digiwave

3,5(4)

Automatically skips YouTube ads, even bypassing their latest anti-adblock measures. Experience uninterrupted viewing with Digiwave.

YouTube™ Video Ad Punisher / Blocker

5,0(2)

YouTube™ Video Ad Punisher / Blocker automatically skips YouTube™ video ads and spams spammers back!

Các ứng dụng của Google