XML Validator - Cửa hàng Chrome trực tuyến
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1

Tổng quan

Quickly validate your XML and show the problem if there is any.

Kiểm tra mã XML của bạn để biết bất kỳ lỗi cú pháp nào bằng phần mềm của chúng tôi ngay hôm nay. Chỉ cần dán mã XML của bạn vào và tiện ích mở rộng của chúng tôi sẽ kiểm tra mã XML để tìm các lỗi cú pháp đơn giản, v.v. để đảm bảo mã của bạn hoạt động trước khi bạn tải lên các tệp XML. Sử dụng trình xác thực XML miễn phí này ngay hôm nay.

4/52 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  3.0.0
 • Đã cập nhật
  23 tháng 9, 2023
 • Nhà cung cấp
  Stacey
 • Kích thước
  155KiB
 • Ngôn ngữ
  40 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Email
  staceysingleton2022@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn Để tìm hiểu thêm, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Có liên quan

XML Minifier

0,0(0)

Quickly minify XML files to save space and optimize your speed

XML Plus

4,5(10)

A powerful XML Viewer, supports text/regex and jQuery/CSS, XPath selectors

Định dạng XML

0,0(0)

Định dạng XML trong hộp văn bản hoặc đọc / định dạng từ tệp

HTMLエラーチェッカー

4,4(96)

HTMLの開始・終了タグの過不足などを検出する拡張機能です。エラーがある場合、数値が表示されます。JSでソースを確認するので、外部送信は行ってません。※formがあるページで挙動がおかしくなる場合は、一時的にオフにしてください。

XML Tree

4,0(554)

Displays XML data in a user friendly way.

HTML Validator

3,4(36)

Add HTML Validator in Developer Tools

XML Tools

5,0(1)

Collection of small & convenient XML tools.

Trình xem XML

2,0(232)

Mở tệp XML nhanh chóng và miễn phí

Night XML - dark mode XML viewer

5,0(1)

Night XML enables dark mode on all XML web pages.

Charset

4,8(120)

Sửa đổi mã hóa mặc định của trang web

XML Editor

5,0(1)

XML Code Editor and Validator designed for Chrome

Set Character Encoding

4,1(274)

Provide right-click menu to manually set character encoding for web pages.

XML Minifier

0,0(0)

Quickly minify XML files to save space and optimize your speed

XML Plus

4,5(10)

A powerful XML Viewer, supports text/regex and jQuery/CSS, XPath selectors

Định dạng XML

0,0(0)

Định dạng XML trong hộp văn bản hoặc đọc / định dạng từ tệp

HTMLエラーチェッカー

4,4(96)

HTMLの開始・終了タグの過不足などを検出する拡張機能です。エラーがある場合、数値が表示されます。JSでソースを確認するので、外部送信は行ってません。※formがあるページで挙動がおかしくなる場合は、一時的にオフにしてください。

XML Tree

4,0(554)

Displays XML data in a user friendly way.

HTML Validator

3,4(36)

Add HTML Validator in Developer Tools

XML Tools

5,0(1)

Collection of small & convenient XML tools.

Trình xem XML

2,0(232)

Mở tệp XML nhanh chóng và miễn phí

Các ứng dụng của Google