xe tăng Trò chơi - Cửa hàng Chrome trực tuyến
Hình ảnh biểu trưng của mục cho xe tăng Trò chơi

xe tăng Trò chơi

www.makeupgames.info
2,4(

7 lượt xếp hạng

)
700 người dùng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3

Tổng quan

Chơi Xe tăng tấn công - Bảo vệ thành trì của bạn từ những con sóng tấn công của xe tăng địch.

Players move their tanks through a maze on screen, avoiding mines and shooting each other. The players are represented by one black and one white tank sprite, and mines are denoted by an "X". Points are scored by shooting the opponent or when a player runs over a mine; the player with the highest score at the end of the time limit wins the game. The tanks are controlled by two joysticks in a dual configuration. Pushing both joysticks will move the player's tank forward, and pulling them both back causes the tank to stop. Moving the right joystick forward while pulling the left joystick back will cause the tank to turn right, while reversing the motion will cause the tank to turn left.

2,4/57 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  2.1.1
 • Đã cập nhật
  29 tháng 6, 2015
 • Kích thước
  30.02KiB
 • Ngôn ngữ
  37 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Trang web
  Email
  lipeiyans@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển chưa cung cấp thông tin nào về việc thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn.
Các ứng dụng của Google