WhatRuns
Hình ảnh biểu trưng của mục cho WhatRuns

WhatRuns

www.whatruns.com
Nổi bật
3,8(

389 lượt xếp hạng

)
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3

Tổng quan

Discover what runs a website. Frameworks, Analytics Tools, Wordpress Plugins, Fonts - you name it.

WhatRuns extension is one click away for you to find technologies used on any website you visit. From Developer Tools and Ad Networks to Wordpress Plugins and Themes, we detect even the new and upcoming tools and services. Not just that - you can follow websites so that you get notified when they use new technologies or remove existing ones. FAQ How do you know what runs a website? Every technology leaves a pattern on the websites it is being used. WhatRuns' algorithm recognizes these patterns to detect the tech stack of a particular website. What all things you identify on a website? WhatRuns detects almost everything that runs a website - frameworks, web technologies, CMSs (and its plugins), themes and fonts to name a few categories. How is WhatRuns different from extensions like Wappalyzer, BuiltWith, Datanyze and Ghostery? While all of these are good old products, WhatRuns is less heavy on your browser, has a better detection accuracy and recognise even the latest technologies and plugins compared to our counterparts. We also uncover fonts, Wordpress plugins and themes used on websites, which nobody else does at the moment.

3,8/5389 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.7.12
 • Đã cập nhật
  22 tháng 11, 2023
 • Kích thước
  283KiB
 • Ngôn ngữ
  English
 • Nhà phát triển
  ScriptsUsed
  Innovation Birmingham Campus Birmingham, West Midlands B7 4BB United Kingdom
  Trang web
  Email
  hello@whatruns.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

WhatRuns đã công bố thông tin sau đây liên quan đến việc thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn. Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết trong chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

WhatRuns xử lý dữ liệu sau:

Nội dung trang web

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Có liên quan

Amino: Live CSS Editor

4,3(443)

Trình chỉnh sửa CSS trực tiếp. Viết CSS tùy chỉnh cho bất kỳ trang web nào và xem các thay đổi của bạn trong thời gian thực.

Webspotter Technology Checker & Email lookup

4,0(12)

Identify web technologies & get emails behind any website

W3Techs Website Technology Information

4,5(17)

Shows which web technologies the current site is using.

CMS Detect - What CMS is that site using?

4,7(155)

As web designers, web developers, SEO specialists or just web enthusiasts, we often find sites and wonder what CMS was used to…

Wappalyzer - Technology profiler

4,6(1,9 N)

Identify web technologies

BuiltWith Technology Profiler

4,4(402)

Find out what the website you are visiting is built with using this extension.

Checkbot: SEO, Web Speed & Security Tester 🚀

4,9(920)

Test SEO/speed/security of 100s of pages in a click! Check broken links, HTML/JavaScript/CSS, URL redirects, duplicate titles...

Web Maker

4,8(990)

Blazing fast & offline playground for your web experiments

Hoverify

4,1(120)

All-in-one browser extension to improve your web dev experience.

Website Technology Checker by Snov.io

4,9(331)

Identify site technologies with Snov.io Website Technology Checker.

CSS Peeper

4,6(342)

Extract CSS and build beautiful styleguides.

WordPress Theme Detector and Plugin Detector

4,3(40)

WordPress Theme Detector can detect installed WordPress Themes and WordPress Plugins on the Website you are currently viewing.

Amino: Live CSS Editor

4,3(443)

Trình chỉnh sửa CSS trực tiếp. Viết CSS tùy chỉnh cho bất kỳ trang web nào và xem các thay đổi của bạn trong thời gian thực.

Webspotter Technology Checker & Email lookup

4,0(12)

Identify web technologies & get emails behind any website

W3Techs Website Technology Information

4,5(17)

Shows which web technologies the current site is using.

CMS Detect - What CMS is that site using?

4,7(155)

As web designers, web developers, SEO specialists or just web enthusiasts, we often find sites and wonder what CMS was used to…

Wappalyzer - Technology profiler

4,6(1,9 N)

Identify web technologies

BuiltWith Technology Profiler

4,4(402)

Find out what the website you are visiting is built with using this extension.

Checkbot: SEO, Web Speed & Security Tester 🚀

4,9(920)

Test SEO/speed/security of 100s of pages in a click! Check broken links, HTML/JavaScript/CSS, URL redirects, duplicate titles...

Web Maker

4,8(990)

Blazing fast & offline playground for your web experiments

Các ứng dụng của Google