What Font - Font Identifier
What Font - Font Identifier ಗಾಗಿ ಐಟಂ ಲೋಗೋ ಚಿತ್ರ

What Font - Font Identifier

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗೊಳಿಸಿರುವುದು
4.7(

83 ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳು

)
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 2 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 3 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 1 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 2 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 3 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 1 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 2 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 1 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 2 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್
ಐಟಂ ಮಾಧ್ಯಮ 3 ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್

ಅವಲೋಕನ

Discover the exact typeface used on any website with ease - using our font finder, typeface finder, and font identifier tools. With…

What Font allows you to know the font name, its family, color, style, size, position. Such a great tool to create designed web pages fastly. Now you can simply identify a liked font and select exactly the same for your needs without a long search for a suitable one. This extension supports Google API as a font finder, so you will have info about all popular Google Fonts. As simple as just hovering the cursor to any word you want to fully inspect web fonts. Take the info about font name and color, style and position and more. Make up on the web page easily with What Font for quick inspecting web fonts. Quick tips for using WhatFont for Chrome: 1. Click the extension icon to activate WhatFont and find all info about any font on the webpage. In order to exit What font you need to click the right top corner button "Exit What Font". 2. Simply navigate the cursor to any word you want and there will appear the font name 3. Click to the word to see detailed info about chosen font 4. Refresh previously opened pages to activate the extension. Note: To make the extension work on a previously open page, refresh it first. As easy as pie: - Activate extension by clicking on its icon in the right-top. At first, click to the “Puzzle” icon to pin the needed extension on the bar. - Move the mouse cursor to the desired font - For more information click on the font - To disable the functionality - click "Exit WhatFont" on the right-top of the browser.

5 ರಲ್ಲಿ 4.783 ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳು

Google ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ವಿವರಗಳು

 • ಆವೃತ್ತಿ
  5.3.10
 • ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
  ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23, 2023
 • ಒದಗಿಸಿದವರು
  yannick.rene1991
 • ಗಾತ್ರ
  129KiB
 • ಭಾಷೆಗಳು
  53 ಭಾಷೆಗಳು
 • ಡೆವಲಪರ್
  ಇಮೇಲ್
  yannick.rene565@hotmail.com
 • ವರ್ತಕರಲ್ಲ
  ಈ ಡೆವಲಪರ್ ತಮ್ಮನ್ನು ವರ್ತಕರೆಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಈ ಡೆವಲಪರ್ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಗೌಪ್ಯತೆ

ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡೆವಲಪರ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾದ ಕುರಿತಂತೆ ಈ ಡೆವಲಪರ್ ಹೀಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ

 • ಅನುಮೋದಿತ ಬಳಕೆಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ
 • ಐಟಂನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರದ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ
 • ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಡೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಬೆಂಬಲ

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಸಲಹೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಡೆವಲಪರ್‌ರವರ ಬೆಂಬಲ ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.

ಸಂಬಂಧಿತ

Smart Color Picker

4.3(148)

Smartest color picker tool for your browser. HEX, RGB, HSL colors, eyedropper tool, web site palette.

Page Ruler

3.8(68)

Measure page elements size in pixel with an easy-to-use ruler.

CSS Peeper

4.6(345)

Extract CSS and build beautiful styleguides.

WhatFont

4.0(2ಸಾ)

The easiest way to identify fonts on web pages.

Find Font

1.0(2)

It is now easy to identify any font on the page.

Amazing color picker

4.6(45)

Just amazing color picker tool

Font Finder

4.8(195)

Easy to check, find the font name used on any website

Mobile simulator - responsive testing tool

4.9(1.9ಸಾ)

Smartphone and tablet simulator on computer with several models to test mobile responsive websites.

Fonts Ninja

4.4(663)

Speed up your design workflow!

Fonts Determiner - Which Font Finder

4.4(180)

Struggling to identify the font on a web page, HTML font size, color and font family? WhatFont is the answer! Our Font Finder…

Snap Color Picker Eye Dropper

4.1(39)

Choose Your Colors in a Snap with Snap Color Picker Eye Dropper - The Ultimate Design Tool for Creatives!

Font Finder

4.6(166)

An easy-to-use font inspector to get CSS styles of the selected element

Smart Color Picker

4.3(148)

Smartest color picker tool for your browser. HEX, RGB, HSL colors, eyedropper tool, web site palette.

Page Ruler

3.8(68)

Measure page elements size in pixel with an easy-to-use ruler.

CSS Peeper

4.6(345)

Extract CSS and build beautiful styleguides.

WhatFont

4.0(2ಸಾ)

The easiest way to identify fonts on web pages.

Find Font

1.0(2)

It is now easy to identify any font on the page.

Amazing color picker

4.6(45)

Just amazing color picker tool

Font Finder

4.8(195)

Easy to check, find the font name used on any website

Mobile simulator - responsive testing tool

4.9(1.9ಸಾ)

Smartphone and tablet simulator on computer with several models to test mobile responsive websites.

Google Apps