Web Paint Online - Cửa hàng Chrome trực tuyến
Hình ảnh biểu trưng của mục cho Web Paint Online

Web Paint Online

Nổi bật
4,4(

42 lượt xếp hạng

)
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1

Tổng quan

Transform Any Web Page into Your Canvas with Web Paint Online - The Browser Extension for Drawing on Web Pages!

Web Paint Online: The Browser Extension for Drawing on Web Pages Features: ⭐ Enables you to draw on any web page with a variety of tools and colors ⭐ Saves your drawings directly in your browser ⭐ Lightweight and easy to use ⭐ Adds a new level of creativity and expression to your browsing experience How to Use: 1️⃣ Install Web Paint Online from your browser's app store 2️⃣ Navigate to any web page you want to draw on 3️⃣ Click the Web Paint icon in your browser's toolbar to open the drawing interface 4️⃣ Use the tools and colors provided to create your masterpiece 5️⃣ Save your drawing with a single click With Web Paint Online, you can turn any boring web page into your own personal canvas. Whether you're looking to express your creativity, take notes, or just have fun, this browser extension is the perfect tool for you. So why wait? Download Web Paint Online today and start drawing!

4,4/542 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.1.1
 • Đã cập nhật
  16 tháng 3, 2023
 • Nhà cung cấp
  Rita Guzman
 • Kích thước
  166KiB
 • Ngôn ngữ
  54 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Email
  ritaguzman9696@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn Để tìm hiểu thêm, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Có liên quan

Color Picker Tool

4,7(696)

Screenshot Tool - draw rectangle, circle, lines and others shapes or add text on any web pages, then screenshot the result.…

Page Marker - Draw on Web

4,0(506)

Draw or highlight on any website in real time. Add text, lines, and shapes. Move, undo, or redo anything you draw.

Paint Tool by Painty

4,6(382)

Paint tool to draw shapes, add text on web pages in real-time, make a screenshot, and download or share the screenshot with friends.

Paint Tool for Web

2,4(5)

Draw any shapes, write text, erase directly on the page, take a screenshot of what you have drawn

Screenshot Tool - web paint

4,5(3,2 N)

Screenshot Tool - draw rectangle, circle, lines and others shapes or add text on any web pages, then screenshot the result.…

Paint Tool

4,5(1,2 N)

Web Paint and pint tool to draw rectangle, circle, lines and others shapes or add text on any web pages, then screenshot the…

Web Paint

2,2(27)

Web Paint can draw shapes and add texts to any website. Take screenshot using Web Paint!

Web Paint Smart - best Web Paint for Chrome

4,4(27)

Web Paint Smart: Draw on any web page with best Web Paint for Chrome!

Paint - Microsoft Paint

4,6(267)

Create stunning illustrations with the paint extension! This intuitive drawing tool enables you to effortlessly draw on-screen and…

Paint Tool (Updated)

4,7(15)

Draw 🎨 anything anywhere in real-time, an MS Paint but in your browser.

Paint Online - MS Paint

4,6(218)

Online MS Paint editor is a remake of Windows Microsoft paint program with extra features.

Draw on Page

3,9(37)

Easily draw on any website with simple drawing tools, then print the result.

Color Picker Tool

4,7(696)

Screenshot Tool - draw rectangle, circle, lines and others shapes or add text on any web pages, then screenshot the result.…

Page Marker - Draw on Web

4,0(506)

Draw or highlight on any website in real time. Add text, lines, and shapes. Move, undo, or redo anything you draw.

Paint Tool by Painty

4,6(382)

Paint tool to draw shapes, add text on web pages in real-time, make a screenshot, and download or share the screenshot with friends.

Paint Tool for Web

2,4(5)

Draw any shapes, write text, erase directly on the page, take a screenshot of what you have drawn

Screenshot Tool - web paint

4,5(3,2 N)

Screenshot Tool - draw rectangle, circle, lines and others shapes or add text on any web pages, then screenshot the result.…

Paint Tool

4,5(1,2 N)

Web Paint and pint tool to draw rectangle, circle, lines and others shapes or add text on any web pages, then screenshot the…

Web Paint

2,2(27)

Web Paint can draw shapes and add texts to any website. Take screenshot using Web Paint!

Web Paint Smart - best Web Paint for Chrome

4,4(27)

Web Paint Smart: Draw on any web page with best Web Paint for Chrome!

Các ứng dụng của Google