Web Developer
Hình ảnh biểu trưng của mục cho Web Developer

Web Developer

chrispederick.com
4,5(

2,8 N lượt xếp hạng

)
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5

Tổng quan

Adds a toolbar button with various web developer tools.

The Web Developer extension adds a toolbar button to the browser with various web developer tools. This is the official port of the Web Developer extension for Firefox. -------------------- The best place for support is not in the reviews section below, but on the Web Developer site in the help: https://chrispederick.com/work/web-developer/help/ Also available there are a full set of release notes: https://chrispederick.com/work/web-developer/history/chrome/

4,5/52,8 N lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Ảnh hồ sơ của người đánh giá

Door and windows23 thg 8, 2021

thật tiếc khi biết phần mềm này muộn quá.

Ảnh hồ sơ của người đánh giá

TienBao DongPhuc5 thg 9, 2020

tốt hữu ích

Ảnh hồ sơ của người đánh giá

Vũ Lâm17 thg 1, 2018

Good hữu ích

1 người thấy bài đánh giá này hữu ích

Chi tiết

 • Phiên bản
  0.5.5
 • Đã cập nhật
  26 tháng 8, 2023
 • Kích thước
  1.1MiB
 • Ngôn ngữ
  English (United States)
 • Nhà phát triển
  Trang web
  Email
  website@chrispederick.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn Để tìm hiểu thêm, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Nếu bạn có câu hỏi, ý kiến đề xuất hoặc gặp vấn đề, hãy truy cập trang web hỗ trợ của nhà phát triển để được trợ giúp

Có liên quan

View Rendered Source

4,5(34)

View source is dead. See how the browser renders a page, not just what the server sends.

Emmet Re:view

4,4(162)

Fast and easy way to test your responsive design in multiple viewports

Validity

3,8(211)

Click the icon in the address bar or press Alt+Shift+V to validate the current page. Results can be seen in Chrome's JS console.

SCheckPro

4,3(46)

Công cụ hỗ trợ và phát triển SEO. Chỉ sử dụng trên spineditor.

CSSViewer

4,4(366)

A simple CSS property viewer.

Web Developer Checklist

4,2(52)

Analyses any web page for violations of best practices

Window Resizer

4,3(2,3 N)

Resize the browser window to emulate various screen resolutions.

Code Cola

4,6(188)

Code Cola is a chrome extension for editing online pages' css style visually.

Live CSS Editor

3,8(183)

Live Write CSS onto any page

HeadingsMap

4,6(67)

To show, browse and audit (for accessibility and SEO) the headings structure

Redirect Path

4,3(190)

The HTTP Header & Redirect Checker for SEO

Robots Exclusion Checker

4,9(29)

Live URL checks against robots.txt, meta robots, x-robots-tag & canonical tags. Simple Red, Amber & Green status. An SEO Extension.

View Rendered Source

4,5(34)

View source is dead. See how the browser renders a page, not just what the server sends.

Emmet Re:view

4,4(162)

Fast and easy way to test your responsive design in multiple viewports

Validity

3,8(211)

Click the icon in the address bar or press Alt+Shift+V to validate the current page. Results can be seen in Chrome's JS console.

SCheckPro

4,3(46)

Công cụ hỗ trợ và phát triển SEO. Chỉ sử dụng trên spineditor.

CSSViewer

4,4(366)

A simple CSS property viewer.

Web Developer Checklist

4,2(52)

Analyses any web page for violations of best practices

Window Resizer

4,3(2,3 N)

Resize the browser window to emulate various screen resolutions.

Code Cola

4,6(188)

Code Cola is a chrome extension for editing online pages' css style visually.

Các ứng dụng của Google