Weather
Hình ảnh biểu trưng của mục cho Weather

Weather

weatherextension.com
2,8(

6,3 N lượt xếp hạng

)
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 6
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 6
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 6

Tổng quan

The best way to see the Weather Forecast right in your browser. Easier than looking outside!

Weather automatically locates and displays your current weather forecast, hourly and 7 day forecast. The app icon will automatically update to your current temperature. Very easy to use with more features coming soon! Features ----------------- * Multiple Weather Data Sources (Visual Crossing Api, PirateWeather Api, and more) * Hourly and 7 day forecasts * Precipitation and Severe Weather alerts * Temperature in your Toolbar * Geolocation * Supports multiple languages * Multiple locations * Animated icons * Set custom location by address or zip code * Choose Fahrenheit or Celsius * Settings sync between devices * 12h/24h time format * Accurate Weather Forecast FAQ: timleland.com/weather-extension-faq

2,8/56,3 N lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Ảnh hồ sơ của người đánh giá

Việt Nguyễn7 thg 2, 2022

Tôi thấy tiện ích này dùng rất tốt!

Ảnh hồ sơ của người đánh giá

Hữu Nguyễn10 thg 3, 2019

Hữu ích

Có 3/3 người thấy nội dung này hữu ích
Ảnh hồ sơ của người đánh giá

Ngọc Thone29 thg 12, 2018

Tốt!!!

Có 2/2 người thấy nội dung này hữu ích

Chi tiết

 • Phiên bản
  6.0.14
 • Đã cập nhật
  18 tháng 1, 2024
 • Kích thước
  10.82MiB
 • Ngôn ngữ
  English
 • Nhà phát triển
  Trang web
  Email
  support@t.ly
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Weather đã công bố thông tin sau đây liên quan đến việc thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn. Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết trong chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Weather xử lý dữ liệu sau:

Thông tin vị trí

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Có liên quan

Weather

3,5(43)

Extension shows the temperature and weather conditions for your current location

Weather

3,6(8)

Stylish weather add-on for your browser.

WorldWeatherOnline

4,4(579)

This is the official extension of World Weather online ( https://www.worldweatheronline.com/ ). ► What is the functionality? This…

WUTemp extension

3,5(35)

View the active temperature of a Weather Underground Station

Weather Forecast

4,0(184)

Provides local and long-range weather forecasts using Weather Underground

UV Weather

4,6(606)

AI-powered weather forecasting

World Weather

4,5(593)

5 star rated extension. Easy to use. World weather plugin for Google Chrome contains status bar icon, current weather, detailed…

Weather by WeatherBug

1,8(10)

Get reliable, accurate forecasts and alerts directly in Chrome.

MicroWeather

4,3(21)

Simple weather application

NOAA NWS Weather Forecast

4,2(68)

Forecast and local weather provided by NOAA.

Rain Alarm Extension

4,3(429)

This weather extension warns you when rain is currently nearing.

Weather Buddy

3,9(50)

Provides current weather conditions, and temperatures for the next three days.

Weather

3,5(43)

Extension shows the temperature and weather conditions for your current location

Weather

3,6(8)

Stylish weather add-on for your browser.

WorldWeatherOnline

4,4(579)

This is the official extension of World Weather online ( https://www.worldweatheronline.com/ ). ► What is the functionality? This…

WUTemp extension

3,5(35)

View the active temperature of a Weather Underground Station

Weather Forecast

4,0(184)

Provides local and long-range weather forecasts using Weather Underground

UV Weather

4,6(606)

AI-powered weather forecasting

World Weather

4,5(593)

5 star rated extension. Easy to use. World weather plugin for Google Chrome contains status bar icon, current weather, detailed…

Weather by WeatherBug

1,8(10)

Get reliable, accurate forecasts and alerts directly in Chrome.