WAPI - Send personalized messages - Cửa hàng Chrome trực tuyến
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1

Tổng quan

Use WhatsApp Automation Tool to connect with your customers by sending bulk messages.

Send WhatsApp Messages without saving numbers using WA Sender Application - the best WhatsApp Marketing Software & Automation Tool. Connect with your customers on WA. Grow your business with WAPI - Send personalized messages. Features: ● A free WA Auto Message Sender ● A google chrome extension based on WA Web ● Send automated, customized, bulk, WA messages ● Upload excel file with phone numbers ● Download phone numbers excel file demo ● Save message text as template ● Send attachments via WA auto sender ● Offer an option to unsubscribe ● Use placeholders to send personalized messages ● Random send interval for WA bulk sender ● Safe group sending interval ● Export selected group members ● Real-time sending progress ● Export sender results ● Stop auto sending at any time ● Send contact card in bulk 🚀 WAPI - Send personalized messages is the ultimate WAMessages, Premium Sender, Web Sender, Whats Direct Message, WA Self Sender, WAppSenderPro. Just send WhatsApp messages to all contacts including contacts not saved in your address book with a click. Try WA Web plus features for free and start saving time now! 🚀 Kindly do not use for SPAMMING which is WhatsApp™ strictly prohibited. WhatsApp is a trademark of WhatsApp Inc., registered in the U.S. and other countries. WAPI - Send personalized messages is an independent project and has no relationship to WhatsApp or WhatsApp Inc.

4,1/527 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.0.11
 • Đã cập nhật
  28 tháng 3, 2024
 • Nhà cung cấp
  hamingoearnest
 • Kích thước
  5.56MiB
 • Ngôn ngữ
  54 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Email
  hamingoearnest@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn Để tìm hiểu thêm, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Có thể bạn cũng thích…

WAGrab - WhatsApp Marketing Selling Tools

4,5(24)

WhatsApp All-in-One Marketing and Selling Tools with AI

Sender

4,8(446)

Premium WA Bulk Message Sender - Send Whatsapp Messages, Attachments, Personalized Message | Software | Marketing | WAMessager

WA Web Utils - Message Sender

4,7(365)

Send personalized bulk messages and attachments on WhatsApp Web. Create custom lists, reusable templates, and much more!

WADeck - WA Web Sender

4,8(1,3 N)

Empowering Conversations, Elevating Connections: WADeck, Your AI Companion in WhatsApp Business.

Các ứng dụng của Google