WA Sender Plugin
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1

Tổng quan

By group send multiple customized messages ALL FEATURES: => Message unlimited => Upload from excel file => Sort message by unread…

By group send multiple customized messages ALL FEATURES: => Message unlimited => Upload from excel file => Sort message by unread => Privacy effect by enhancement tab :- * Blur recent messages * Blur contacts names * Blur contacts photos * Blur conversation messages => Addons enhancement tab :- * Enable like button * Enable message reactions * Pin unread chats to the top * Remove duplicate contacts => Attach image, video, file, contact => Add random time gap between messages => Filter numbers => Message success or failed report => Download group, labels, broadcast lists, chat and all contacts This application is developed to enhance WhatsApp web functionality and make more easier for some user so we are not part of WhatsApp or Facebook and also we are not responsible for any kind of misuse and violation of WhatsApp policies.

4,1/510 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.1.5
 • Đã cập nhật
  16 tháng 2, 2024
 • Nhà cung cấp
  samtechbd
 • Kích thước
  4.44MiB
 • Ngôn ngữ
  English
 • Nhà phát triển
  samtechbd
  23 Mirpur Rd Dhaka 1207 BD
  Email
  masumeusmartphone@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn Để tìm hiểu thêm, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Có liên quan

Premium Sender

4,3(210)

Premium Sender. Filter numbers, send messages, attachments and more.

WAPlus CRM - Best CRM For WA

4,2(130)

Let WAPlus CRM be your most powerful assistant for WhatsApp marketing & WhatsApp sales.

WABiz Free Bulk Sender (Lite)

3,9(58)

Web Bulk Sender web - Send Messages, Attachments, Personalized Message, Smart auto replies and more.

WhatsApp Bulk Sender

4,1(7)

Boost your WhatsApp marketing efforts with WA Bulk Sender, the efficient and powerful tool for sending bulk messages.

Easy Sender for WhatsApp Web

4,7(76)

A Easy,Useful,Lightweight WhatsApp bulk message sender tools for WhatsApp™ Web client

Prime Sender - WhatsApp Message Sender

4,7(1,3 N)

Người gửi Whatsapp Web miễn phí để gửi tin nhắn, tệp đính kèm và nhiều hơn thế nữa...

WADeck - WA AI ChatBot & CRM

4,8(1,3 N)

Empowering Conversations, Elevating Connections: WADeck, Your AI Companion in WhatsApp Business.

WASender Free Plugin

3,5(127)

Connect with your customers via WhatsApp Messages. Send single or multiple customizable messages to your customers Free ✅…

ABC WA Bulk Sender

5,0(3)

ABC Bulk Sender - Send Messages, Attachments, Personalized Message, auto reply and more.

Sender

4,9(338)

Premium WA Bulk Message Sender - Send Whatsapp Messages, Attachments, Personalized Message | Software | Marketing | WAMessager

Rocket Sender

4,5(72)

Customer service and engagement tool for Whatsapp. Adds customer engagement (whatsapp sender), privacy features on top of WA.

Người gửi tin nhắn WA - Người gửi tin nhắn hàng loạt WhatsApp™

1,0(2)

Trình gửi tin nhắn hàng loạt WhatsApp mạnh mẽ, Gửi tin nhắn văn bản, hình ảnh và tin nhắn thoại mà không lưu số.

Premium Sender

4,3(210)

Premium Sender. Filter numbers, send messages, attachments and more.

WAPlus CRM - Best CRM For WA

4,2(130)

Let WAPlus CRM be your most powerful assistant for WhatsApp marketing & WhatsApp sales.

WABiz Free Bulk Sender (Lite)

3,9(58)

Web Bulk Sender web - Send Messages, Attachments, Personalized Message, Smart auto replies and more.

WhatsApp Bulk Sender

4,1(7)

Boost your WhatsApp marketing efforts with WA Bulk Sender, the efficient and powerful tool for sending bulk messages.

Easy Sender for WhatsApp Web

4,7(76)

A Easy,Useful,Lightweight WhatsApp bulk message sender tools for WhatsApp™ Web client

Prime Sender - WhatsApp Message Sender

4,7(1,3 N)

Người gửi Whatsapp Web miễn phí để gửi tin nhắn, tệp đính kèm và nhiều hơn thế nữa...

WADeck - WA AI ChatBot & CRM

4,8(1,3 N)

Empowering Conversations, Elevating Connections: WADeck, Your AI Companion in WhatsApp Business.

WASender Free Plugin

3,5(127)

Connect with your customers via WhatsApp Messages. Send single or multiple customizable messages to your customers Free ✅…

Các ứng dụng của Google