Ví Binance
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5

Tổng quan

Ví tiền mã hóa cho BNB Beacon Chain, BNB Smart Chain and Ethereum

Một ví tiền mã hóa cho Binance Chain, Binance Smart Chain và Ethereum Với tiện ích mở rộng trình duyệt Binance Chain, bạn có thể gửi và nhận tiền trên Binance Chain, Binance Smart Chain và Ethereum, đồng thời chuyển khoản chéo giữa cả hai blockchain của Binance. Tiện ích mở rộng cũng có thể tích hợp với các sản phẩm Binance Chain khác để xác thực và ký giao dịch mà không cần cung cấp quyền truy cập vào các private key của bạn, vốn được lưu trữ an toàn trong không gian lưu trữ của tiện ích mở rộng và được mã hóa bằng mật khẩu của bạn. Để thực hiện tích hợp này, tiện ích mở rộng cần được thêm mã để xử lý quá trình giao tiếp giữa các ứng dụng web bạn mở trong thẻ trình duyệt của mình và chính tiện ích mở rộng. Đây là lý do tại sao tiện ích mở rộng yêu cầu quyền truy cập vào bất kỳ trang web nào.

2,4/5599 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  2.18.0
 • Đã cập nhật
  27 tháng 5, 2024
 • Nhà cung cấp
  Binance Chain
 • Kích thước
  4.79MiB
 • Ngôn ngữ
  9 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Email
  sandylx2018@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn Để tìm hiểu thêm, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Có liên quan

Crust Wallet

3,3(15)

Crust Wallet

KardiaChain Wallet

3,9(22)

Tính năng Ethereum cho trình duyệt

Math Wallet

3,6(63)

The MetaMask Scatter TronLink PolkadotJS Alternative All-in-One Crypto Wallet

Swash

4,8(5,1 N)

Know your worth. Swash is an earning portal where you can earn for being active and completing tasks online. Try it today.

Trust Wallet

3,6(794)

Secure crypto wallet to access your digital assets across multiple networks.

Coin98 Wallet

4,7(981)

Crypto Wallet & Defi Gateway.

Phantom

4,0(890)

A crypto wallet reimagined for DeFi & NFTs

TronLink

3,1(372)

The first and most popular TRON wallet. Recommended by TRON Foundation.

ZilPay

3,7(39)

ZilPay browser Extension for zilliqa blockchain

MOBOX WALLET

3,1(17)

DEVELOPED BY TEAM MOBOX

CLV Wallet

3,1(309)

A Polkadot/Ethereum Wallet in your Browser

ROSE Wallet

4,4(31)

The official non-custodial browser extension wallet for the Oasis Network.

Crust Wallet

3,3(15)

Crust Wallet

KardiaChain Wallet

3,9(22)

Tính năng Ethereum cho trình duyệt

Math Wallet

3,6(63)

The MetaMask Scatter TronLink PolkadotJS Alternative All-in-One Crypto Wallet

Swash

4,8(5,1 N)

Know your worth. Swash is an earning portal where you can earn for being active and completing tasks online. Try it today.

Trust Wallet

3,6(794)

Secure crypto wallet to access your digital assets across multiple networks.

Coin98 Wallet

4,7(981)

Crypto Wallet & Defi Gateway.

Phantom

4,0(890)

A crypto wallet reimagined for DeFi & NFTs

TronLink

3,1(372)

The first and most popular TRON wallet. Recommended by TRON Foundation.

Các ứng dụng của Google