VisBug
Hình ảnh biểu trưng của mục cho VisBug

VisBug

visbug.web.app
Nổi bật
4,8(

234 lượt xếp hạng

)
Hình thu nhỏ video về mặt hàng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2

Tổng quan

Open source browser design tools

Open source web design debug tools built with JavaScript: a FireBug for designers. - Point, click, move, resize & tinker - Edit or style any page, in any state, like it's an artboard - Inspect styles, spacing, distance, accessibility and alignment - Nitpick layouts & content, in the real end environment, at any device size - Leverage adobe/sketch skills - Edit text, replace images - Design within the chaos: use production or prototypes and the odd states they produce, as artboards and design opportunities - Design while DevTools simulates latency, i18n, media queries, platform constraints, CPUs, screensize, etc - Make more decisions on the front end of your site/app (a11y, responsive, edge cases, etc) - No waiting for developers to expose their legos, just go direct and edit the end state (regardless of framework) and execute/test an idea Give power to designers & content creators, in a place where they currently feel they have little to none, **by bringing design tool interactions and hotkeys to the browser**

4,8/5234 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Ảnh hồ sơ của người đánh giá

Nguyễn Mai Đông Hồ13 thg 3, 2019

Đù má hay quá anh ơi

Có 2/5 người dùng thấy nội dung này hữu ích

Chi tiết

 • Phiên bản
  0.4.3
 • Đã cập nhật
  27 tháng 4, 2024
 • Kích thước
  5.38MiB
 • Ngôn ngữ
  English
 • Nhà phát triển
  Trang web
  Email
  argyle@google.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Có liên quan

daily.dev | The homepage developers deserve

4,9(2,2 N)

Get one personalized feed for all the knowledge you need as a developer.

Redux DevTools

4,6(704)

Redux DevTools for debugging application's state changes.

Motion DevTools

4,4(7)

Inspect, edit and export animations made with CSS and Motion One.

Viewport Resizer – Responsive Testing Tool

4,2(266)

Responsive design testing tool to test any website’s responsiveness – it only takes 2 seconds! Emulate various screen resolutions.

HTML to Figma - by Builder.io

4,3(46)

Import a web page to Figma layers

Responsive Viewer

4,3(261)

Show multiple screens once, Responsive design tester

CSS Peeper

4,6(348)

Extract CSS and build beautiful styleguides.

Hoverify

4,1(132)

All-in-one browser extension to improve your web dev experience.

CSS Scan

3,9(71)

Kiểm tra và sao chép nhanh mã CSS

Page Ruler

3,9(69)

Measure page elements size in pixel with an easy-to-use ruler.

OctoLinker

4,9(110)

OctoLinker – Links together, what belongs together.

Dimensions

4,1(451)

A tool for designers to measure screen dimensions

daily.dev | The homepage developers deserve

4,9(2,2 N)

Get one personalized feed for all the knowledge you need as a developer.

Redux DevTools

4,6(704)

Redux DevTools for debugging application's state changes.

Motion DevTools

4,4(7)

Inspect, edit and export animations made with CSS and Motion One.

Viewport Resizer – Responsive Testing Tool

4,2(266)

Responsive design testing tool to test any website’s responsiveness – it only takes 2 seconds! Emulate various screen resolutions.

HTML to Figma - by Builder.io

4,3(46)

Import a web page to Figma layers

Responsive Viewer

4,3(261)

Show multiple screens once, Responsive design tester

CSS Peeper

4,6(348)

Extract CSS and build beautiful styleguides.

Hoverify

4,1(132)

All-in-one browser extension to improve your web dev experience.

Các ứng dụng của Google