Video Speed Pro
Hình ảnh biểu trưng của mục cho Video Speed Pro

Video Speed Pro

Nổi bật
4,5(

39 lượt xếp hạng

)
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1

Tổng quan

Video speed controller for online videos. Speed up, slow down playback on any web site.

Video Speed Pro adjusts playback speed in any web video. You can speed up or slow down video playback on websites such as Youtube. Benefits: - Works on major video platforms and Noname web sites with HTML5 videos - Set up the speed with 1% accuracy - Keyboard shortcuts - Flexible settings How to use: - Start video playback - Find the puzzle button in the browser toolbar - Pin (make always visible) the "Video speed pro" icon - Click the icon and adjust the video speed Video Speed Pro điều chỉnh tốc độ phát lại trong bất kỳ video web nào. Bạn có thể tăng tốc hoặc giảm tốc độ phát lại video trên các trang web như Youtube. Lợi ích: - Hoạt động trên các nền tảng video chính và các trang web Noname với video HTML5 - Thiết lập tốc độ với độ chính xác 1% - Phím tắt trên bàn phím - Cài đặt linh hoạt Cách sử dụng: - Bắt đầu phát lại video - Tìm nút câu đố trong thanh công cụ trình duyệt - Ghim (luôn hiển thị) biểu tượng "Video speed pro" - Nhấp vào biểu tượng và điều chỉnh tốc độ video

4,5/539 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.4.0.2
 • Đã cập nhật
  14 tháng 8, 2023
 • Nhà cung cấp
  Video Speed Pro
 • Kích thước
  515KiB
 • Ngôn ngữ
  54 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Email
  Kimberlyeandersoni825@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn Để tìm hiểu thêm, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Có liên quan

Video Speed Controller

4,5(2)

Control HTML video speed.

VidRate

5,0(22)

Enhance Your Video Playback with VidRate: Speed Control, Keyboard Shortcuts, and Universal Compatibility!

TurboPlay

4,7(28)

Power Up Your Videos with Adjustable Playback Speed and Effortless Keyboard Shortcuts

Super Video Speed Controller

4,4(94)

Adjust playback speed for any video. Video speed controller for your videos

Video Speed Controller

5,0(6)

Control the speed of your video!

Video Speed Control

4,0(4)

When speed is not enough! Control the speed of your favorite videos: Slower or faster. You are "the only one who decides"!

Kiểm soát tốc độ video HTML5

4,5(1,1 N)

Tăng tốc hoặc làm chậm bất kỳ video HTML5 nào trên bất kỳ trang web nào.

Kiểm soát tốc độ video HTML5 cho Google Chrome ™

4,5(1,6 N)

Tăng tốc hoặc làm chậm bất kỳ video HTML5 nào trên bất kỳ trang web nào.

Video Speed Controller

4,6(635)

Video Speed Controller for netflix video, primevideo, hotstar, etc.

Global Speed: Kiểm soát tốc độ video

4,8(446)

Cài đặt tốc độ mặc định cho video và âm thanh.

Bộ Điều Khiển Tốc Độ Video Cho Chrome

4,7(34)

Tăng hoặc giảm tốc độ phát lại video trực tuyến trên bất kỳ trang web nào với Bộ Điều Khiển Tốc Độ Video của chúng tôi cho Chrome

Video Speed Controller and Speed test

4,7(388)

Experience effortless video speed control for all HTML5 video players. Easily accelerate, decelerate video using simple keyboard…

Video Speed Controller

4,5(2)

Control HTML video speed.

VidRate

5,0(22)

Enhance Your Video Playback with VidRate: Speed Control, Keyboard Shortcuts, and Universal Compatibility!

TurboPlay

4,7(28)

Power Up Your Videos with Adjustable Playback Speed and Effortless Keyboard Shortcuts

Super Video Speed Controller

4,4(94)

Adjust playback speed for any video. Video speed controller for your videos

Video Speed Controller

5,0(6)

Control the speed of your video!

Video Speed Control

4,0(4)

When speed is not enough! Control the speed of your favorite videos: Slower or faster. You are "the only one who decides"!

Kiểm soát tốc độ video HTML5

4,5(1,1 N)

Tăng tốc hoặc làm chậm bất kỳ video HTML5 nào trên bất kỳ trang web nào.

Kiểm soát tốc độ video HTML5 cho Google Chrome ™

4,5(1,6 N)

Tăng tốc hoặc làm chậm bất kỳ video HTML5 nào trên bất kỳ trang web nào.

Các ứng dụng của Google