Video Deck for YouTube™
Video Deck for YouTube™ தயாரிப்பின் லோகோ படம்

Video Deck for YouTube™

www.videodeck.net
பிரத்யேகமானவை
3.6(

908 ரேட்டிங்குகள்

)
4 ஸ்கிரீன்ஷாட்
5 ஸ்கிரீன்ஷாட்
1 ஸ்கிரீன்ஷாட்
2 ஸ்கிரீன்ஷாட்
3 ஸ்கிரீன்ஷாட்
4 ஸ்கிரீன்ஷாட்
5 ஸ்கிரீன்ஷாட்
1 ஸ்கிரீன்ஷாட்
2 ஸ்கிரீன்ஷாட்
1 ஸ்கிரீன்ஷாட்
2 ஸ்கிரீன்ஷாட்
3 ஸ்கிரீன்ஷாட்
4 ஸ்கிரீன்ஷாட்
5 ஸ்கிரீன்ஷாட்

மேலோட்டப் பார்வை

Best way to manage your YouTube subscriptions perfectly!

YouTube Video Deck is the best way to have control over videos that are uploaded by your favorite YouTube channels. Please note that this extension is currently useful only for users that have YouTube subscriptions. If you are using browser other than Chrome go to: www.videodeck.net Supports: - adding your favourite subscriptions - searching videos, channels and playlists - subscribing to channels - marking videos as watched - hiding watched videos - adding playlists - adding topics - adding videos to "Watch Later" - removing videos from "Watch Later" - watching videos on deck - watching videos with Chromecast - rating videos - posting comments - "Play All" videos in column - creating custom columns - sharing videos - dynamic update of video statistics - managing order of columns - notifications for newly uploaded videos

3.6/5908 ரேட்டிங்குகள்

Google கருத்துகளைச் சரிபார்ப்பதில்லை. முடிவுகளையும் கருத்துகளையும் குறித்து மேலும் அறிக.

விவரங்கள்

 • பதிப்பு
  1.0.7
 • சமீபத்தியது
  8 ஏப்ரல், 2017
 • அளவு
  317KiB
 • மொழிகள்
  54 மொழிகள்
 • டெவெலப்பர்
  வலைத்தளம்
  மின்னஞ்சல்
  gasper@comcode.si
 • வணிகர் அல்லாதவர்
  இந்த டெவெலப்பர் தன்னை ஒரு வர்த்தகராக அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளவில்லை. ஐரோப்பிய யூனியனில் உள்ள நுகர்வோருக்கு: உங்களுக்கும் இந்த டெவெலப்பருக்கும் இடையிலான ஒப்பந்தங்களுக்கு நுகர்வோர் உரிமைகள் பொருந்தாது என்பதை நினைவில் கொள்ளவும்.

தனியுரிமை

உங்கள் தரவைச் சேகரிப்பது அல்லது பயன்படுத்துவது தொடர்பான எந்தத் தகவலையும் டெவெலப்பர் வழங்கவில்லை.

ஆதரவு

தொடர்புடையவை

Media Player for YouTube™

3.6(49)

Simple, yet elegant player for YouTube

Better Subscriptions for YouTube™

3.8(85)

Make navigating YouTube's subscription grid easier by hiding watched videos

AppJump App Launcher and Organizer

4.3(352)

Quickly launch Apps from browser toolbar. Organize Apps and Extensions into Groups. Manage Apps and Extensions with ease.

SPOI Options

1.3(1.3ஆ)

Control the way you watch video online.

Better Youtube Subscriptions

4.8(240)

A better way to watch your subscriptions

'Improve YouTube!' 🎧 (for YouTube & Videos)

4.5(6.8ஆ)

Set up the YouTube video player, Youtube theme / layout / style & content filters, once, today & enjoy that for years! With our…

Magic Actions for YouTube™

4.7(128.3ஆ)

Enhance your YouTube watching experience! Cinema Mode, Mouse Wheel Volume Control, AutoHD, Expand, Snapshots …

Uploads Only for Youtube™

4.3(92)

Makes your youtube home page automatically show only uploads from your subscriptions

YouTweak for YouTube™ - Subscription Manager

3.7(359)

Adds many useful tweaks to pages on the youtube site. Remove subscriptions, clear watched videos & more!

YouTube DJ effects / EQ / Volume Booster / Bass Booster

4.2(4.3ஆ)

This extension brings DJ tools such Equalizer, Volume Booster, Sound Effects, to YouTube but also any other website!

Subscriptions Grid For YouTube™

4.4(589)

Transforms Youtube's broken feed subscription page and restore it to it's former grid glory.

Onlive Clock

4.1(766)

An advanced online clock that includes an alarm clock, calendar, stopwatch, timer, kitchen timer, countdown, metronome.

Media Player for YouTube™

3.6(49)

Simple, yet elegant player for YouTube

Better Subscriptions for YouTube™

3.8(85)

Make navigating YouTube's subscription grid easier by hiding watched videos

AppJump App Launcher and Organizer

4.3(352)

Quickly launch Apps from browser toolbar. Organize Apps and Extensions into Groups. Manage Apps and Extensions with ease.

SPOI Options

1.3(1.3ஆ)

Control the way you watch video online.

Better Youtube Subscriptions

4.8(240)

A better way to watch your subscriptions

'Improve YouTube!' 🎧 (for YouTube & Videos)

4.5(6.8ஆ)

Set up the YouTube video player, Youtube theme / layout / style & content filters, once, today & enjoy that for years! With our…

Magic Actions for YouTube™

4.7(128.3ஆ)

Enhance your YouTube watching experience! Cinema Mode, Mouse Wheel Volume Control, AutoHD, Expand, Snapshots …

Uploads Only for Youtube™

4.3(92)

Makes your youtube home page automatically show only uploads from your subscriptions

Google ஆப்ஸ்