Video Audio - Tab Manager - Cửa hàng Chrome trực tuyến
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3

Tổng quan

Change Video speed and browser volume. You can speed up or slow down any video in your browser yourself. Boost Chrome volume up to…

🎥 The Video Speed Control and Volume Booster allows you to speed up or slow down any video playing in your Chrome Browser, on any website. This is extremely helpful tool for those who need a video manager to watch or listen for any video at higher or lower speed. You can slow down or speed up any video playback for up to 16 times. 📣 Another feature is Sound Volume Boost. The extension manages sound of each browser tab separately and can increase sound volume for up to 600%. For better user experience the extension works separately on each tab. Thus, you can regulate sound volume of each tab independently. 🔎 USER GUIDE - How to use Video Speed Control and Volume Booster: 1) Install extension and pin it to your browser. That's it. Installation process is very simple and doesn't require any additional settings or actions 2) Open any tab with a playing video or audio 3) Click on the icon of the extension 4) Change video playback speed or sound volume from the extension control panel. You can increase playback speed for up to 16 times. Sound Boost can be done for up to 600%. Done. 💥 Video Speed Control and Volume Booster works on any page or website, including most popular streaming and video hosting platforms like: - Netflix - Amazon Prime Video - YouTube - Vimeo 🎥 The Video Speed Control feature would be useful when you'd like to rewatch your favourite video in slow motion, or speed it up. You can enjoy your favorite YouTube video or Netflix series at any speed you want. Slowing down video is a very useful feature for those who learn something (like foreign language, etc.) through video. Speeding up any video simply allows you to skip boring or too slow part of a video. You can fine tune video speed with 0.1 precision. Such a smooth tuning provides you with most comfortable playback speed for you. 🔉 The Sound Boost feature is a desired tool for those who want to lift Chrome Browser limits on sound volume. Now you can increase volume for up to 600% i.e., your browser can play any music or video with sound 6 times more than standard maximum one. Even more comfy feature: You can regulate sound volume for every browser tab separately. It's a super cool perk for someone who hops from one tab to another, which actually means it is handy basically for everyone. Note Please note that this extension is not an official Google application or product. It is designed and developed by me, independent developer. All copyrights belong to their respective owners. Google doesn't endorse or sponsor this Chrome extension.

4,5/52 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.1
 • Đã cập nhật
  15 tháng 7, 2024
 • Nhà cung cấp
  claassensmik
 • Kích thước
  48.62KiB
 • Ngôn ngữ
  35 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Email
  claassensmik@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn Để tìm hiểu thêm, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Có thể bạn cũng thích…

Volume Master - bộ điều khiển âm lượng

4,8(36,5 N)

Tăng âm lượng lên tới 600%

Volume Controller & Booster

4,4(20)

Sound volume booster for Chrome. Boost your browser sound for up to 600%. Control sound volume of each open tab separately

Sound booster - tab volume control

4,7(735)

Best volume booster Chrome extension, this volume booster for Chrome can increase sound of video and music about max.

Ultimate Sound Booster

4,7(445)

Volume Booster that works! Tab audio limiter, Equalizer, Volume Control, Volume booster and sound control. Sound booster app, sound…

Các ứng dụng của Google