User-Agent
Hình ảnh biểu trưng của mục cho User-Agent

User-Agent

improvedtube.com
4,8(

16 lượt xếp hạng

)
Tiện íchThư giãn1.000 người dùng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1

Tổng quan

User-Agent like never before! Set User-agent by domain, URL, wildcard, keyword, regex (or global). Keep Mobile page or desktop…

User-Agent like never before! Set User-agent by domain, URL, wildcard, keyword, regex (or global). Keep Mobile page or desktop version. Stop cookie alerts, Login prompts, Paywalls, Adlocker notifcations. This allows you to precisely keep the mobile site of one URL but the Desktop version of another! You can use bot agents (like bingbot, googlebot) to automatically avoid cookie notifications, paywalls, adblocker notifications on news sites or any site. And login walls on Google, Youtube, Facebook, Pinterest, Quora and so on. This even makes most sites load faster! (if you use a bot user-agent, please help collect exceptions which might not show disadvantages/locks ) You can also easily set this up to test different URLs on one site with every different use agent (especially If you make websites yourself) - Unlimited Possiblities Chose the most popular user agents or set custom user agent strings TESTING VERSION ONLY: (Missing options to come. Which one first? Please dont rate low just yet) We are developing distraction-free extensions since 2012 for 250,000+ people https://github.com/ImprovedTube/ImprovedTube

4,8/516 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  3.0
 • Đã cập nhật
  26 tháng 6, 2022
 • Kích thước
  339KiB
 • Ngôn ngữ
  51 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Code for Charity
  github.com/ImprovedTube improvedTube.com YouTube Street Copenhagen 3000 DK
  Trang web
  Email
  hi@improvedtube.com
 • Người bán thương mại
  Theo định nghĩa của Liên minh châu Âu, nhà phát triển này đã tự nhận mình là người bán.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn Để tìm hiểu thêm, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Có liên quan

Advanced User Agent Switcher

4,0(4)

Helps users to change browser user agent string across all websites

1000 Bots

3,0(2)

Surf the Web as Googlebot. Ever wondered what the Googlebot get’s to see online that you do not?

RandomUA

5,0(1)

Switches the user agent of the browser randomly for each new request.

User-Agent Switcher (Deprecated)

3,8(19)

Change User-Agent Setting. Spoof it to the UA of Firefox, Android, Chromebook, Safari, Googlebot or a custom string.

User-Agent Switcher and Manager

4,4(201)

Spoof websites trying to gather information about your web navigation to deliver distinct content you may not want

Agentium: User agent switcher

4,2(5)

Control the user agent identity reported by your browser.

User-Agent Switcher

1,0(1)

Spoofs & Mimics User-Agent strings.

User Agent Switcher

4,2(646)

Cách đơn giản nhất để chuyển đổi giữa các tác nhân người dùng trong trình duyệt của bạn!

User Agent Spoof

0,0(0)

Change your user agent quickly and easily

User Agent Switcher for Google Chrome™

4,3(20)

Quickly and easily switch between popular user-agent strings.

User Agent Parser

1,0(1)

Minimal UA parser chrome extension

User-Agent ngẫu nhiên (Thay đổi)

4,5(317)

Tự động thay đổi User-Agent của bạn thành một dòng được chọn ngẫu nhiên, từ đó ẩn User-Agent thực của bạn

Advanced User Agent Switcher

4,0(4)

Helps users to change browser user agent string across all websites

1000 Bots

3,0(2)

Surf the Web as Googlebot. Ever wondered what the Googlebot get’s to see online that you do not?

RandomUA

5,0(1)

Switches the user agent of the browser randomly for each new request.

User-Agent Switcher (Deprecated)

3,8(19)

Change User-Agent Setting. Spoof it to the UA of Firefox, Android, Chromebook, Safari, Googlebot or a custom string.

User-Agent Switcher and Manager

4,4(201)

Spoof websites trying to gather information about your web navigation to deliver distinct content you may not want

Agentium: User agent switcher

4,2(5)

Control the user agent identity reported by your browser.

User-Agent Switcher

1,0(1)

Spoofs & Mimics User-Agent strings.

User Agent Switcher

4,2(646)

Cách đơn giản nhất để chuyển đổi giữa các tác nhân người dùng trong trình duyệt của bạn!

Các ứng dụng của Google