Unblock me deluxe
Hình ảnh biểu trưng của mục cho Unblock me deluxe

Unblock me deluxe

playzool.com
486 người dùng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5

Tổng quan

Được bao quanh trên tất cả các mặt của miếng gỗ, bạn phải di chuyển chúng để thực hiện theo cách của bạn ra.

Put your brain to the test with Unblock Me Deluxe. Surrounded on all sides by pieces of wood, you have to move them to make your way out of this puzzle game. Unblock Me Deluxe will test your logic, and your intelligence try to get out as fast as possible in this intricate game! Unblock Me Deluxe is a fun game for the whole family! ... ... Recommended only for all types of players. Game features : - 100 levels - 300 stars to collect - High Score - Touch the screen to move the items How to play : Drag items on the screen to make your way and get out. Be careful! You have limited time.

0/5Không có lượt xếp hạng nào

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.0
 • Đã cập nhật
  23 tháng 10, 2015
 • Kích thước
  55.2KiB
 • Ngôn ngữ
  42 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Playtouch
  28 allée des oliviers, Cidex 3 Roquefort Les Pins 06330 FR
  Trang web
  Email
  contact@playtouch.net
 • Người bán thương mại
  Theo định nghĩa của Liên minh châu Âu, nhà phát triển này đã tự nhận mình là người bán.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển chưa cung cấp thông tin nào về việc thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn.

Hỗ trợ

Các ứng dụng của Google