Tải video trên Facebook
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1

Tổng quan

Tải xuống video, hình thu nhỏ, hình ảnh gif, hình ảnh từ các trang Facebook, nhóm, câu chuyện, hồ sơ, bình luận, bìa.

Facebook Video Downloader Online Download videos, thumbnails, gif images, photos from Facebook pages, groups, stories, profile, comment, cover. How to download Facebook videos with Chrome extension and Firefox add-on 1. Open the Facebook website. 2. Play a video on Facebook. 3. Open Facebook video downloader Chrome/Firefox 4. Wait a few moments. 5. Click on the quality you want to download. 6. On the new tab, the file will automatically download and then save to your device. Version 3.0.1 Added ☀ Download Facebook subtitles (closed caption). ☀ Convert Facebook video to mp4. ☀ Download Ultra HD 1440p, Full HD 1080p video from Facebook. ☀ Download Facebook audio. ☀ Download Facebook thumbnail. ☀ Download Facebook gif images. ☀ Download the Facebook comment video. ☀ Download shared Facebook videos. ☀ Download the Facebook cover video. ☀ Download Facebook public group videos. ☀ Download Facebook secret group videos. ☀ Download Facebook profile videos. ☀ Download private videos on Facebook. ☀ Download Facebook video at watch page. ☀ Download Facebook video at story page. ☀ Automatically download and save the file according to the title of the video and the selected quality. ☀ Optimized for Android. ☀ Multi language. ☀ Suggest queries. ☀ Generate random keywords. Unreleased ☀ Download Facebook video at watch party. ☀ Facebook bulk downloader. ☀ Download Facebook embedded video. ☀ Download Facebook live video. ☀ Download Facebook 360 degree photos. ☀ Download Facebook 3D photos. ☀ View Facebook profile picture in HD quality. ☀ Convert Facebook video to mp3.

2,4/587 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Ảnh hồ sơ của người đánh giá

Tổng đài Thu Âm4 thg 8, 2021

Lởm quá . ko xài đc. report đi

1 người thấy bài đánh giá này hữu ích

Chi tiết

 • Phiên bản
  5.0.5
 • Đã cập nhật
  28 tháng 12, 2023
 • Nhà cung cấp
  https://pbion.com
 • Kích thước
  278KiB
 • Ngôn ngữ
  49 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Email
  pbion.com@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Tải video trên Facebook đã công bố thông tin sau đây liên quan đến việc thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn. Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết trong chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Tải video trên Facebook xử lý dữ liệu sau:

Thông tin vị trí

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Có thể bạn cũng thích…

INSSIST | Trợ lý web cho Instagram

4,7(5,5 N)

Post photos, videos, stories, reels to Instagram from Web. Schedule posts, send DMs, manage hashtags.

Mass Download from Insta

4,7(102)

Tiện ích mở rộng Ultra cho phép người dùng tải xuống bất kỳ Câu chuyện, Ảnh, Video hoặc Câu chuyện nào trên Instagram từ…

Downloader

4,6(11)

Download Photos and Videos from Post, Reels, TV, Stories

Trình tải xuống video cho FaceBook

4,5(160)

Tải xuống video từ Facebook. Tải xuống video FB nhúng từ bất kỳ trang web nào có tiêu đề. Tải xuống video nhanh chóng và dễ dàng.

Các ứng dụng của Google