TwBookmarks2Ebook - Utwórz ebook z zakładek na Twitterze - Chrome Web Store
Zrzut ekranu 5 multimediów dotyczących produktu
Zrzut ekranu 1 multimediów dotyczących produktu
Zrzut ekranu 2 multimediów dotyczących produktu
Zrzut ekranu 3 multimediów dotyczących produktu
Zrzut ekranu 4 multimediów dotyczących produktu
Zrzut ekranu 5 multimediów dotyczących produktu
Zrzut ekranu 1 multimediów dotyczących produktu
Zrzut ekranu 1 multimediów dotyczących produktu
Zrzut ekranu 2 multimediów dotyczących produktu
Zrzut ekranu 3 multimediów dotyczących produktu
Zrzut ekranu 4 multimediów dotyczących produktu
Zrzut ekranu 5 multimediów dotyczących produktu

Przegląd

Konwertuj wszystkie dodane do zakładek tweety na Twitterze/X w pięknie wykonany e-book w formacie PDF/EPUB, zapewniając trwałą…

🙂How it works: 1. Ensure you are logged in to your Twitter/X account. 2. Open the extension and click the [Start Export] button. 3. Wait for a moment while the extension collects your bookmarked tweets, then click the [Generate Ebook] button. 4. Select the image size for the book. Decide if you want the tweets ordered from oldest to newest or from newest to oldest. 💡Features: 1. One-click export: Transform your Twitter/X bookmarks into a stunning ebook with a single click. 2. Customizable format: Choose between PDF or EPUB, ensuring compatibility with a wide range of devices and platforms. 3. Structured content with intelligent cataloging (EPUB only): For EPUB format, TwBookmarks2Ebook automatically organizes your tweets by year and month, creating a well-structured table of contents for easy navigation and reference. 4. Flexible image options: Decide whether to include tweet images in your ebook and select the desired image size to suit your preferences and device. 5. Adjustable tweet order: Choose to arrange your bookmarked tweets from oldest to newest or from newest to oldest, giving you full control over the content's presentation. 6. Seamless reading experience: Enjoy your curated Twitter content on various devices, including Kindle, Kobo, Nook, PC, iPad, Smart phone and WeChat Reading. 7. Text selection and printing: Easily select, copy, and print the text from your generated ebook, giving you full control over your content. 8. Bypass the 800-bookmark limit: While Twitter sometimes limits the number of accessible bookmarks to 800, TwBookmarks2Ebook overcomes this restriction, allowing you to export your entire bookmark collection. 9. Reliable backup solution: Safeguard your bookmarked tweets by creating a permanent, easily accessible backup in ebook format, protecting your valuable content from potential loss. 🔒Data Privacy: Safeguarding user data privacy and security is our top priority. We deeply value our users' trust and are committed to upholding the highest data protection standards, strictly adhering to privacy regulations like GDPR and CCPA. ✉️Contact us: If you have any feedbacks or suggestions, please don't hesitate to reach out to us at xtcodetech+twbookmarks2ebook@gmail.com

0 na 5Brak ocen

Google nie sprawdza opinii. Dowiedz się więcej o wynikach i opiniach.

Szczegóły

 • Wersja
  1.0.0
 • Zaktualizowano
  24 maja 2024
 • Funkcje
  Zawiera zakupy w aplikacji
 • Sprzedawca
  XTCodeTech
 • Rozmiar
  2.05MiB
 • Języki
  Języki: 49
 • Deweloper
  E-mail
  xtcodetech@gmail.com
 • Osoba niebędąca przedsiębiorcą
  Ten deweloper nie określił, że jest przedsiębiorcą. Pamiętaj, że prawa konsumentów nie obowiązują w przypadku umów zawartych między tym deweloperem a konsumentami z Unii Europejskiej.

Prywatność

Udostępniono podane niżej oświadczenie dotyczące zbierania i używania Twoich danych przez produkt TwBookmarks2Ebook - Utwórz ebook z zakładek na Twitterze. Więcej szczegółowych informacji znajdziesz w polityce prywatności dewelopera.

TwBookmarks2Ebook - Utwórz ebook z zakładek na Twitterze obsługuje te dane:

Informacje umożliwiające identyfikację

Ten wydawca oświadcza, że Twoje dane

 • nie są sprzedawane osobom trzecim (z wyjątkiem uzasadnionych przypadków)
 • nie są używane ani przesyłane w celach niezwiązanych z podstawową funkcją produktu,
 • nie są używane ani przesyłane w celu ustalenia zdolności kredytowej lub udzielania pożyczek.

Pomoc

Pokrewne

DeleteTweets

3,9(53)

One-click delete tweets/retweets/replies/likes

LinghuBros Reader for ePub and PDF,supports mind map and TTS

4,5(22)

An excellent reader that supports viewing images inside PDF files, and supports TTS for ePub and PDF.

TweetsMash

5,0(3)

Elevate Twitter Bookmarks into insights for creators & pros

XExport - Twitter Following-Followers CSV Exporter

4,8(78)

Instantly generate downloadable CSV file for your X followers, verified followers and following lists using this handy scraping…

Export Twitter Bookmarks

4,1(30)

1-Click export for ALL your twitter bookmarks

Edytuj pdf

3,7(32)

Chcesz edytować pdf? Łatwo dodawaj tekst lub obrazy, podkreślaj, komentuj i podpisuj pliki pdf! Edytor pdf online bezpośrednio w…

Freebird - X (Twitter) Logo Replacer

4,8(70)

Restores the twitter logo/favicon to X (twitter) & brings back the original Twitter experience.

dewey.

3,6(62)

Save your favorite X (Twitter) and Bluesky bookmarks in one place

Minimal Theme for Twitter / X

4,4(209)

Refine and declutter the 𝕏/Twitter web experience.

X (Twitter) Auto Refresher

5,0(5)

Auto refreshes X (Twitter) home page

Tweet Delete - Zbiorcze usuwanie tweetów

4,4(62)

Zbiorcze usuwanie wpisów/X postów na Twitterze w oparciu o zaawansowane filtrowanie. Może działać jednorazowo lub automatycznie…

Control Panel for Twitter

4,8(575)

Gives you more control over Twitter and adds missing features and UI improvements

DeleteTweets

3,9(53)

One-click delete tweets/retweets/replies/likes

LinghuBros Reader for ePub and PDF,supports mind map and TTS

4,5(22)

An excellent reader that supports viewing images inside PDF files, and supports TTS for ePub and PDF.

TweetsMash

5,0(3)

Elevate Twitter Bookmarks into insights for creators & pros

XExport - Twitter Following-Followers CSV Exporter

4,8(78)

Instantly generate downloadable CSV file for your X followers, verified followers and following lists using this handy scraping…

Export Twitter Bookmarks

4,1(30)

1-Click export for ALL your twitter bookmarks

Edytuj pdf

3,7(32)

Chcesz edytować pdf? Łatwo dodawaj tekst lub obrazy, podkreślaj, komentuj i podpisuj pliki pdf! Edytor pdf online bezpośrednio w…

Freebird - X (Twitter) Logo Replacer

4,8(70)

Restores the twitter logo/favicon to X (twitter) & brings back the original Twitter experience.

dewey.

3,6(62)

Save your favorite X (Twitter) and Bluesky bookmarks in one place

Aplikacje Google