Tratu-Soha Lookup
항목 미디어 2 스크린샷
항목 미디어 3 스크린샷
항목 미디어 1 스크린샷
항목 미디어 2 스크린샷
항목 미디어 3 스크린샷
항목 미디어 1 스크린샷
항목 미디어 2 스크린샷
항목 미디어 1 스크린샷
항목 미디어 2 스크린샷
항목 미디어 3 스크린샷

개요

Tra cứu nhanh từ điển Tratu-Soha cho các từ đánh dấu trên website bất kỳ.

* CÁCH SỬ DỤNG: - Bôi đen từ muốn tra, sau đó click chuột phải, chọn "Tratu-Soha...". - Trước đó, bạn có thể chọn loại từ điển trên popup của extension. Bạn cũng có thể tra cứu trực tiếp ở trên popup. * LƯU Ý: Sau khi cài đặt tiện ích, bạn nên ghim icon của tiện ích trên thanh toolbar của trình duyệt để sử dụng thuận tiện hơn. * Thông tin thêm về Tra Từ - Soha: Tra Từ - Soha là hệ thống từ điển chuyên ngành tốt nhất được xây dựng trên nền tảng Mediawiki_ cho phép người dùng tra cứu nghĩa của từ trong các lĩnh vực khác nhau. Tra Từ - Soha hỗ trợ các từ điển chuyên ngành trực tuyến mở: Anh, Pháp, Nhật, Việt, Hàn, Trung, Viết Tắt.

5점 만점에 5점평점 1개

Google은 리뷰를 검증하지 않습니다. 검색결과 및 리뷰에 관해 자세히 알아보기

세부정보

 • 버전
  0.0.2
 • 업데이트됨
  2021년 5월 20일
 • 제공
  Tu Tran
 • 크기
  20.32KiB
 • 언어
  언어 6개
 • 개발자
  Findme Media
  Ecohome 3, Tan Xuan, Dong Ngac Hanoi, Hanoi City 100000 VN
  이메일
  tutq8118@gmail.com
 • 판매자
  개발자가 유럽 연합에서 정의한 바에 따라 본인을 판매자로 밝혔습니다.

개인정보 보호

개발자가 데이터를 수집하거나 사용하지 않겠다고 명시했습니다.

개발자가 사용자 데이터에 관해 다음과 같이 선언했습니다

 • 승인된 사용 사례를 제외하고 서드 파티에 판매하지 않음
 • 항목의 핵심 기능과 관련 없는 목적으로 사용하거나 전송하지 않음
 • 신용도 판단 또는 대출 목적으로 사용하거나 전송하지 않음

지원

Google 앱