Translate.St / Translator & Dictionary
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1

Tổng quan

Instantly translate sentences and look up words on website. Just by a mouse click or a keypress.

Translate.St / Translator & Dictionary

0/5Không có lượt xếp hạng nào

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  5.2.1
 • Đã cập nhật
  2 tháng 2, 2023
 • Nhà cung cấp
  hoangtuanson91
 • Kích thước
  3.71MiB
 • Ngôn ngữ
  Tiếng Việt
 • Nhà phát triển
  Email
  hoangtuanson91@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Có thể bạn cũng thích…

Simple Translate

4,6(347)

Dịch nhanh văn bản đã chọn hoặc đã nhập trên các trang web. Hỗ trợ Google Dịch và API DeepL.

Ddict Translate: Translator - Dictionary

4,3(645)

Instantly translate sentences and look up words on website. Just by a mouse click or a keypress.

Grammar Checker

4,4(991)

Translator Google, translate words, translate phrases. Full page translator and dictionary, text to speech (TTS). Select to…

Inline Lingo

4,5(24)

Instantly Translate Words and Text Snippets on Web Pages with a Single Click with Inline Lingo

Các ứng dụng của Google