Translate For Chrome Extension
Hình ảnh biểu trưng của mục cho Translate For Chrome Extension

Translate For Chrome Extension

Nổi bật
5,0(

2 lượt xếp hạng

)
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1

Tổng quan

Đơn giản Chọn văn bản để dịch và gửi tới Google Dịch

Translate selected text with Google Translate This extension allows you to translate the text selection using Google Translate whenever you want. When the extension is installed select some text from a website, right click and select to which language you want to translate the selected text. - Install the plugin. - Select the target language from the Options page. - If the target language is not selected, it will be "English" by default. - There is a popup option on the Oprions page. If this option is selected, the translate appears in - a new window (Popup). If it is not selected, it will be opened as a new tab. - While browsing the sites, select the word, sentences or lines you want translated. - Then you can translate by right-clicking and clicking "Google Traslate".

5/52 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  0.0.1
 • Đã cập nhật
  29 tháng 4, 2024
 • Nhà cung cấp
  Translate
 • Kích thước
  274KiB
 • Ngôn ngữ
  55 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Email
  jeremyfutral@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn Để tìm hiểu thêm, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Có liên quan

ChatGPT Line by Line File Uploader

0,0(0)

ChatGPT Line by Line File Uploader with prefix and suffix by Shantanu Bombatkar

HL Craigslist Posting Tool

0,0(0)

Post your property listings on Craigslist Marketplace to increase exposure.

ngx-base-state

0,0(0)

This tool allows you to see data in your states based on ngx-base-state.

WarpLeads Email Finder

0,0(0)

Find email addresses on any website, instantly.

Trello utils

5,0(4)

Improves your Trello boards with things like card colors and more.

AmericanSearches

5,0(1)

What is American Searches? --------------------------------------------- With today’s modern media there is no single news source…

no_downvote_display

0,0(0)

Hides downvotes in Disqus. Not associated with or endorsed by Disqus.

YouTube Audio Booster

0,0(0)

A Chrome extension to boost the audio of YouTube videos.

Short Note

0,0(0)

Create short notes on the go.

GarriAI

0,0(0)

A writing assistant by Garri!

AdErase - Delete Google Ads

5,0(4)

Say goodbye to Google ads and discover the web without distractions.

Tính Huyết Áp Trung Bình

5,0(3)

Với một Tính Huyết Áp Trung Bình được thiết kế tốt, bạn có thể kiểm soát sức khỏe của mình.

ChatGPT Line by Line File Uploader

0,0(0)

ChatGPT Line by Line File Uploader with prefix and suffix by Shantanu Bombatkar

HL Craigslist Posting Tool

0,0(0)

Post your property listings on Craigslist Marketplace to increase exposure.

ngx-base-state

0,0(0)

This tool allows you to see data in your states based on ngx-base-state.

WarpLeads Email Finder

0,0(0)

Find email addresses on any website, instantly.

Trello utils

5,0(4)

Improves your Trello boards with things like card colors and more.

AmericanSearches

5,0(1)

What is American Searches? --------------------------------------------- With today’s modern media there is no single news source…

no_downvote_display

0,0(0)

Hides downvotes in Disqus. Not associated with or endorsed by Disqus.

YouTube Audio Booster

0,0(0)

A Chrome extension to boost the audio of YouTube videos.

Các ứng dụng của Google