Trích xuất hình ảnh từ PDF - Cửa hàng Chrome trực tuyến
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2

Tổng quan

Trích xuất hình ảnh từ tập tin PDF, Lọc theo kích thước hình ảnh và Tải xuống hàng loạt xuống máy cục bộ

📣 Introduction: This extension was developed to extract images from PDF documents, offering the capability to extract images from specific pages or all pages within a PDF file. 🚀 Key Features: ✅ Extract images from the entire PDF file or from specific pages. ✅ Download all extracted images. ✅ Download images individually. Is it Free? ✔️ Absolutely! Accessing basic functions is completely free, with an option to upgrade for additional features. 📧 Feedback and Support: For any inquiries or assistance, please don't hesitate to contact us via the following link: https://forms.gle/dAy51VuvK7ZGwLq4A 🔒 Privacy and Security: Your privacy is our priority. All extracted data are processed locally and will never be sent to our servers. We do not store your data.

0/5Không có lượt xếp hạng nào

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.1.0
 • Đã cập nhật
  12 tháng 3, 2024
 • Tính năng
  Cung cấp tính năng mua trong ứng dụng
 • Nhà cung cấp
  ProductivityImprover
 • Kích thước
  3.86MiB
 • Ngôn ngữ
  21 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Email
  efficiencybooster537@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Trích xuất hình ảnh từ PDF đã công bố thông tin sau đây liên quan đến việc thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn. Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết trong chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Trích xuất hình ảnh từ PDF xử lý dữ liệu sau:

Thông tin nhận dạng cá nhân

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Có thể bạn cũng thích…

Image Downloader - Instagram Downloader

4,7(382)

Image Downloader to find and download images. Image downloader for Instagram, Facebook, Pinterest. Image downloader, picture…

Bulk Image Downloader

4,1(20)

Discover, explore, and retrieve all images from a webpage. Additionally, perform bulk downloads based on specified image filters.

OCR Bảng - Trích xuất dữ liệu bảng từ PDF/Hình ảnh

4,5(57)

Trích xuất các bảng từ tệp PDF, tệp được quét và hình ảnh. Chụp dữ liệu liên quan được lưu trữ trong cấu trúc bảng trên bất kỳ tài…

Bulk Image Downloader From Url List

4,5(34)

A Chrome extension to bulk download images from a list of image URLs. Schedule downloads, filter by image type, save in folder etc

Các ứng dụng của Google