Trình Quản Lý Công Thức AI
Hình ảnh biểu trưng của mục cho Trình Quản Lý Công Thức AI

Trình Quản Lý Công Thức AI

recipesaverai.com
Tiện íchGia đình1 người dùng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1

Tổng quan

Dễ dàng lưu công thức từ bất kỳ trang web nào.

Save recipes from any website with just one click. Make cooking easier and more fun with our app!

0/5Không có lượt xếp hạng nào

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.1
 • Đã cập nhật
  30 tháng 5, 2024
 • Kích thước
  69.61KiB
 • Ngôn ngữ
  55 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Trang web
  Email
  support@betteraiapps.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Trình Quản Lý Công Thức AI đã công bố thông tin sau đây liên quan đến việc thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn. Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết trong chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Trình Quản Lý Công Thức AI xử lý dữ liệu sau:

Thông tin xác thực
Nội dung trang web

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Có liên quan

Cook'n Recipe Capture Plugin

4,1(14)

This extension captures the recipe in a web page and stores in the user's Cook'n Cloud Account.

CookBook Manager - Recipe Importer

4,1(15)

Import recipes to your CookBook Manager App account from Chrome!

Prepear Recipe Saver

3,8(4)

Save recipes to Prepear in seconds, straight from your web browser.

easy-web-macro-extension

0,0(0)

Record your web actions and replay them with a single click

OrganizEat Recipe Clipper

5,0(1)

Copy any recipe from any website with just one click into your OrganizEat Recipe Keeper account

Recipe Box

5,0(3)

A set of tools to make recipes online better.

Cooked.Wiki Prepender

5,0(1)

Prepends 'cooked.wiki/' to URLs.

RecipeBox – Save Your Recipes!

2,2(4)

Store all your favorite recipes in one place for free.

Pestle for Chrome

0,0(0)

Save recipes to Pestle from directly from Chrome.

Chỉnh sửa web

4,2(5)

Dễ dàng chỉnh sửa trang web tạm thời chỉ bằng một nút bấm.

Umami

5,0(3)

Shows just the recipe and skips the rest. Save and customize the recipes you like.

COOKmate

4,0(3)

Store all your favorite recipes in one place! COOKmate is a recipe manager with search and import features.

Cook'n Recipe Capture Plugin

4,1(14)

This extension captures the recipe in a web page and stores in the user's Cook'n Cloud Account.

CookBook Manager - Recipe Importer

4,1(15)

Import recipes to your CookBook Manager App account from Chrome!

Prepear Recipe Saver

3,8(4)

Save recipes to Prepear in seconds, straight from your web browser.

easy-web-macro-extension

0,0(0)

Record your web actions and replay them with a single click

OrganizEat Recipe Clipper

5,0(1)

Copy any recipe from any website with just one click into your OrganizEat Recipe Keeper account

Recipe Box

5,0(3)

A set of tools to make recipes online better.

Cooked.Wiki Prepender

5,0(1)

Prepends 'cooked.wiki/' to URLs.

RecipeBox – Save Your Recipes!

2,2(4)

Store all your favorite recipes in one place for free.

Các ứng dụng của Google