Trình đọc RSS
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1

Tổng quan

Trình đọc nguồn cấp dữ liệu RSS

Một trình đọc RSS đầy đủ tính năng được chứa đầy đủ trong trình duyệt Google Chrome. Đặc trưng: - Hỗ trợ cả nguồn cấp RSS và Atom - Bạn có thể quản lý các nguồn cấp dữ liệu theo cách thủ công hoặc sử dụng thư mục dấu trang - Sử dụng phần mềm này ngay hôm nay

3,5/5130 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Ảnh hồ sơ của người đánh giá

Drag Race Season 1211 thg 6, 2021

Tuyet voi

Có 2/2 người dùng thấy nội dung này hữu ích

Chi tiết

 • Phiên bản
  3.0.0
 • Đã cập nhật
  24 tháng 2, 2022
 • Nhà cung cấp
  Free Software
 • Kích thước
  147KiB
 • Ngôn ngữ
  40 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Email
  mica.muller2030@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Có liên quan

Slick RSS by users

4,3(20)

A full featured RSS reader that's fully contained within the browser.

RSS Reader

2,8(10)

RSS/ATOM reader. No server backend required, all parsing is done in browser. No synchronization.

QFeeds

3,9(8)

Reader of RSS feeds

Get RSS Feed URL

4,0(34)

Retreive RSS feeds URLs from Website

RSS Feed Reader

4,4(7 N)

Get a really simple overview of your RSS and Atom feeds in the toolbar

Tiện ích mở rộng Đăng ký RSS (của Google)

4,0(3,5 N)

Thêm đăng ký bằng một cú nhấp chuột vào thanh công cụ của bạn.

FeedBundle - Online RSS News Reader

4,6(5)

Make your own collection of feeds, organize and read it with FeedBundle.

Smart RSS

4,5(25)

RSS Reader

RSS Feed Reader

1,7(19)

Feedo - The best RSS Feed Reader extension for Chrome. A simple and best method for staying informed of your most recent RSS feeds

RSS Reader - Swipe my feed now

5,0(1)

News swipe|RSS reader

RSS Reader Extension (by Inoreader)

4,5(378)

Build your own newsfeed

RSS Reader

4,0(6)

RSS reader Feedmee.ru

Slick RSS by users

4,3(20)

A full featured RSS reader that's fully contained within the browser.

RSS Reader

2,8(10)

RSS/ATOM reader. No server backend required, all parsing is done in browser. No synchronization.

QFeeds

3,9(8)

Reader of RSS feeds

Get RSS Feed URL

4,0(34)

Retreive RSS feeds URLs from Website

RSS Feed Reader

4,4(7 N)

Get a really simple overview of your RSS and Atom feeds in the toolbar

Tiện ích mở rộng Đăng ký RSS (của Google)

4,0(3,5 N)

Thêm đăng ký bằng một cú nhấp chuột vào thanh công cụ của bạn.

FeedBundle - Online RSS News Reader

4,6(5)

Make your own collection of feeds, organize and read it with FeedBundle.

Smart RSS

4,5(25)

RSS Reader

Các ứng dụng của Google