Torrent Downloader - Cửa hàng Chrome trực tuyến
Hình ảnh biểu trưng của mục cho Torrent Downloader

Torrent Downloader

codai.com.br
4,4(

10 lượt xếp hạng

)
Tiện íchCông cụ40.000 người dùng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2

Tổng quan

Automagically searches and optimizes torrents!

This extension facilitates the search for torrent content! Solving the issue of trying to download something and then being constantly redirected or even massively exposed to ads. This extension will scan the whole page for magnet links embedded deep down in the source code, and list them to you both in the page itself and in the extension's icon at the extension bar It injects the magnet link with stable and fast trackers from www.newtrackon.com So you will not only have faster torrent search, you will also have fast torrent download speeds with stable and updated trackers automatically embedded into your torrent! No more pain while trying to find torrent links!

4,4/510 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.3
 • Đã cập nhật
  7 tháng 7, 2021
 • Kích thước
  29.98KiB
 • Ngôn ngữ
  2 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Trang web
  Email
  leandrosoaresquevedo@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Các ứng dụng của Google