Tonalis Audio Recorder
Médium položky 1 – snímka obrazovky

Prehľad

Tonalis Audio Recorder Redefines Tab Audio, Mic Recording, and Stereo Support for the Ultimate Experience

Introducing 🎙️ Tonalis Audio Recorder 🎵 Unleash the Power of Sound with Tonalis Audio Recorder - Your Ultimate FREE Browser Extension for Seamless Audio Capture! 🌐🔊 🔊 Capture Audio from Tabs: Whether it's a podcast, a favorite song, or an important webinar, now you can record any sound playing in your browser tabs with crystal-clear quality. 📻🎶 🎙️ Microphone Recording: Need to add your voice to a presentation or record a quick memo? Tonalis has you covered. Effortlessly capture your voice using the microphone recording feature. 🎤📝 🔄 Formats to Choose From: Select the format that suits you best! Tonalis supports webm, mp3, and wav formats, ensuring compatibility with your preferred devices and platforms. 🎧💻 🎧 Immersive Stereo Sound: Experience audio like never before with Tonalis' built-in stereo functionality. Immerse yourself in rich, multidimensional sound that brings your content to life. 🎼🔊 👥 Who's It For? 👩‍💼 Professionals: From virtual meetings to recording voiceovers, Tonalis is an indispensable tool for professionals seeking top-notch audio quality. 🎓 Students: Whether it's research, lectures, or online tutorials, Tonalis makes sure you never miss a valuable piece of audio content again. 🎮 Gamers: Level up your streaming game by recording in-game audio or adding commentary that's as clear as if you were in the room with your audience. 🎵 Music Lovers: Capture streaming music, online concerts, or interviews with your favorite artists and create a personal audio library that resonates. 🔔 Get Tonalis Today - It's Free! Elevate your audio recording experience and unlock a new dimension of sound. Download Tonalis Audio Recorder now and hear the world with enhanced clarity. 🌟🎧📁 Predstavujeme 🎙️ Tonalis Audio Recorder 🎵 Uvoľnite silu zvuku s Tonalis Audio Recorderom - Vaším konečným BEZPLATNÝM rozšírením pre prepojenie zvuku! 🌐🔊 🔊 Zachytávajte zvuk z kariet: Či už ide o podcast, obľúbenú pieseň alebo dôležitý seminár, teraz môžete nahrávať akýkoľvek zvuk, ktorý sa prehráva vo vašich kartách prehliadača s krištáľovo čistou kvalitou. 📻🎶 🎙️ Nahrávanie mikrofónu: Potrebujete pridať svoj hlas k prezentácii alebo nahrávať rýchlu poznámku? Tonalis vám pomôže. Ľahko zachytávajte svoj hlas pomocou funkcie nahrávania mikrofónu. 🎤📝 🔄 Formáty na výber: Vyberte si formát, ktorý vám najviac vyhovuje! Tonalis podporuje formáty webm, mp3 a wav, čo zaručuje kompatibilitu s vašimi preferovanými zariadeniami a platformami. 🎧💻 🎧 Pohlcujúci stereo zvuk: Zažite zvuk ako nikdy predtým s integrovanou funkciou sterea v Tonalis. Ponorte sa do bohatého, viacrozmerného zvuku, ktorý oživuje váš obsah. 🎼🔊 👥 Komu je to určené? 👩‍💼 Profesionáli: Od virtuálnych stretnutí po nahlasovanie, Tonalis je neodmysliteľným nástrojom pre profesionálov, ktorí hľadajú audio kvalitu najvyššej úrovne. 🎓 Študenti: Či už ide o výskum, prednášky alebo online tutoriály, Tonalis sa postará, aby ste nikdy nezmeškali cenný kúsok audio obsahu. 🎮 Hráči: Zlepšite svoju streamovaciu hru nahrávaním zvuku zo hry alebo pridaním komentára, ktorý je taký čistý, akoby ste boli v miestnosti s vašim publikom. 🎵 Milovníci hudby: Zachytávajte streamovanú hudbu, online koncerty alebo rozhovory s vašimi obľúbenými umelcami a vytvorte si osobnú zvukovú knižnicu, ktorá rezonuje. 🔔 Získajte si dnes Tonalis - je to zadarmo! Vylepšite svoje zážitky s nahrávaním zvuku a odomykajte novú dimenziu zvuku. Stiahnite si Tonalis Audio Recorder ešte dnes a počujte svet s vylepšenou jasnosťou. 🌟🎧📁

4,3 z 510 hodnotení

Google recenzie neoveruje. Ďalšie informácie o výsledkoch a recenziách

Podrobnosti

 • Verzia
  1.0.1
 • Aktualizované
  7. septembra 2023
 • Od vývojára
  Etti Gardner
 • Veľkosť
  469KiB
 • Jazyky
  Jazyky: 54
 • Vývojár
  E-mail
  ettigardner@gmail.com
 • Neobchodný subjekt
  Tento vývojár sa neidentifikoval ako obchodník. Upozorňujeme, že práva spotrebiteľov v Európskej únii sa nevzťahujú na zmluvy uzavreté medzi vami a týmto vývojárom.

Ochrana súkromia

Vývojár zverejnil, že nebude zhromažďovať ani používať vaše údaje. Viac sa dozviete v pravidlách ochrany súkromia daného vývojára.

Tento vývojár vyhlasuje, že vaše údaje:

 • sa nepredávajú tretím stranám mimo schválených prípadov použitia,
 • sa nepoužívajú ani neprevádzajú na účely, ktoré nesúvisia so základnou funkciou položky,
 • sa nepoužívajú ani neprevádzajú na zisťovanie úverovej bonity ani na účely poskytovania úverov.

Podobné

Simple Audio Voice Sound Recorder

3,4(46)

Simple Audio Voice Sound Recorder let's you easily record & share your voice with everyone!

Audio Recorder

2,1(11)

Easily record audio from your computer's microphone!

Zvukové záznamy - záznam hlasitosti

4,3(747)

Rozšírenie pre zvukové záznamy je užitočný nástroj pre každého, kto potrebuje rýchlo a ľahko nahrávať zvuk z ich webového…

Snímka obrazovky a nahrávač obrazovky

4,6(918)

Záznamník obrazovky a snímanie obrazovky, nástroj na snímanie obrazovky na nahrávanie obrazovky. Urobiť fotku obrazovky. Nahrávanie…

Live Screen Recorder

4,7(30)

Effortlessly Record Your Screen with the Live Screen Recorder Browser Extension

Online hlasový záznamník

4,5(16)

Povoliť nahrávanie hlasu priamo na akejkoľvek webovej stránke s Online Voice Recorder.

Hlasový záznamník

4,6(451)

Zachyťte hlas cez prehliadač pomocou Hlasového záznamníka. Toto rozšírenie vám umožňuje bez námahy nahrávať a zachytávať zvuk vo…

Audio Recorder | Voice Recorder Search Addon

3,1(18)

Audio Recorder or Voice recorder is an addon for audio recording extension which enables search for sites with sample audios

Diktafon - Voice Recorder

5,0(4)

Objavte záznamník hlasu, vášho dokonalého audio spoločníka na zachytenie hlasovej poznámky alebo na microphone test.

Smart Audio Capture

4,6(45)

Smart Audio Capture: Seamlessly Record Tab Audio & Mic - Stereo audio; MP3, WEBM, Wav Formats Supported! 🎶

Zosilňovač hlasitosti - zosilnenie zvuku

4,8(1,1 tis.)

Zosilňovač hlasitosti je jednoducho použiteľný zosilňovač zvuku s ovládaním hlasitosti a ekvalizérom zvuku. Zosilňovač hlasitosti…

MP3 Converter & Downloader

4,6(14)

Convert video and audio files to Mp3 format! Support the conversion of local and online media files to MP3 format and add ID3 tags.

Simple Audio Voice Sound Recorder

3,4(46)

Simple Audio Voice Sound Recorder let's you easily record & share your voice with everyone!

Audio Recorder

2,1(11)

Easily record audio from your computer's microphone!

Zvukové záznamy - záznam hlasitosti

4,3(747)

Rozšírenie pre zvukové záznamy je užitočný nástroj pre každého, kto potrebuje rýchlo a ľahko nahrávať zvuk z ich webového…

Snímka obrazovky a nahrávač obrazovky

4,6(918)

Záznamník obrazovky a snímanie obrazovky, nástroj na snímanie obrazovky na nahrávanie obrazovky. Urobiť fotku obrazovky. Nahrávanie…

Live Screen Recorder

4,7(30)

Effortlessly Record Your Screen with the Live Screen Recorder Browser Extension

Online hlasový záznamník

4,5(16)

Povoliť nahrávanie hlasu priamo na akejkoľvek webovej stránke s Online Voice Recorder.

Hlasový záznamník

4,6(451)

Zachyťte hlas cez prehliadač pomocou Hlasového záznamníka. Toto rozšírenie vám umožňuje bez námahy nahrávať a zachytávať zvuk vo…

Audio Recorder | Voice Recorder Search Addon

3,1(18)

Audio Recorder or Voice recorder is an addon for audio recording extension which enables search for sites with sample audios

Aplikácie Googlu