ToggleCopter
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1

Tổng quan

ToggleCopter is a java-script game where you control a helicopter and you click to toggle up and down, beware though, there is…

ToggleCopter is a java-script game where you control a helicopter and you click to toggle up and down, beware though, there is missiles and you don't want to crash!

5/51 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.2
 • Đã cập nhật
  8 tháng 3, 2019
 • Nhà cung cấp
  ARBiiS.Tech
 • Kích thước
  404KiB
 • Ngôn ngữ
  45 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Email
  ethanspeaker@arbiis.tech
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển chưa cung cấp thông tin nào về việc thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn.
Các ứng dụng của Google