Todoist for Chrome
Hình ảnh biểu trưng của mục cho Todoist for Chrome

Todoist for Chrome

todoist.com
Nổi bật
4,7(

51 N lượt xếp hạng

)
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4

Tổng quan

Organize work and life with Todoist for Chrome

Ranked as “the best to-do list right now” by The Verge, Todoist is used by 25 million people to organize, plan and collaborate on projects, both big and small. Use Todoist for Chrome to: • Add websites as tasks: Add a blog post to your reading list. Save an item to your wishlist. Add work tasks to follow up on. • Plan your day: Quickly organize your tasks for the day right from the extension. • Complete tasks from the browser: Once your tasks are done, check them off without switching context. Do more with Todoist on desktop and mobile: • Capture and organize tasks the moment they pop into your head. • Remember deadlines with reminders and due dates. • Build lasting habits with recurring due dates like "every Monday". • Collaborate on projects by assigning tasks to others. • Prioritize your tasks with priority levels. • Track your progress with personalized productivity trends. With access to 60+ app integrations like Google Drive, Dropbox, Zapier, Evernote, and Slack, Todoist will quickly become your hub for getting work and life organized. Happy organizing! • • • Questions? Feedback? Visit https://get.todoist.help or reach out on Twitter @todoist.

4,7/551 N lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Ảnh hồ sơ của người đánh giá

14- Thùy Dương- 5A129 thg 3, 2024

Rất tốt! Nó đã giúp tôi quản lý công việc một cách dễ dàng. Mong nhà sản xuất có thể dịch sang Tiếng Việt.

1 người thấy bài đánh giá này hữu ích
Ảnh hồ sơ của người đánh giá

Go to the Z13 thg 3, 2024

khởi động chậm quá

1 người thấy bài đánh giá này hữu ích
Ảnh hồ sơ của người đánh giá

Diệu Linh Hoàng21 thg 11, 2023

khá tiện!!!!

Có 2/2 người thấy nội dung này hữu ích

Chi tiết

 • Phiên bản
  11.1
 • Đã cập nhật
  23 tháng 5, 2023
 • Kích thước
  84.38KiB
 • Ngôn ngữ
  19 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Doist Inc
  2100 Geng Rd Palo Alto, CA 94303 US
  Trang web
  Email
  support@todoist.com
 • Người bán thương mại
  Theo định nghĩa của Liên minh châu Âu, nhà phát triển này đã tự nhận mình là người bán.

Quyền riêng tư

Todoist for Chrome đã công bố thông tin sau đây liên quan đến việc thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn. Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết trong chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Todoist for Chrome xử lý dữ liệu sau:

Thông tin nhận dạng cá nhân
Nội dung trang web

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Nếu bạn có câu hỏi, ý kiến đề xuất hoặc gặp vấn đề, hãy truy cập trang web hỗ trợ của nhà phát triển để được trợ giúp

Có liên quan

Todoist for Gmail

3,7(469)

Stay on top of emails with Todoist for Gmail

Taco

3,6(59)

See your tasks from 40+ other services on Chrome's new tab page. Asana, Basecamp, GitHub, Gmail, OmniFocus, Trello, Zendesk, more.

Add Tasks to Do It (Tomorrow)

4,6(2,2 N)

Add tasks to Do it (Tomorrow) via a simple browser button.

New Tab Todo List: Checklist, Notes, Outliner

4,4(83)

Beautiful and sharable checklists, notes, and to-do lists. Collaborate and outline in real-time.

TickTick - Todo & Task List

4,2(682)

Your wonderful to-do & task list to make all things done and get life well organized.

ToDo

4,0(24)

The Simplest ToDo List

Simple To-Do List

4,4(122)

Simple and minimalistic extension for task management.

Toggl Track: Productivity & Time Tracker

4,4(1,5 N)

Puts a timer into any web tool and allows quick real time productivity tracking with all the data stored on your Toggl account

Any.do

4,0(2,9 N)

Any.do helps you remember everything you have to do.

Add to Microsoft To Do

4,4(78)

It's the easiest way to save anything from the web to your ToDo lists.

checklist for Google Tasks™

3,7(58)

Access and manage all your Google Tasks™ directly in Chrome

Hey Habit

4,3(100)

Replaces the new tab page with a personal dashboard to help you live a healthy lifestyle, build habits, and achieve long term goals.

Todoist for Gmail

3,7(469)

Stay on top of emails with Todoist for Gmail

Taco

3,6(59)

See your tasks from 40+ other services on Chrome's new tab page. Asana, Basecamp, GitHub, Gmail, OmniFocus, Trello, Zendesk, more.

Add Tasks to Do It (Tomorrow)

4,6(2,2 N)

Add tasks to Do it (Tomorrow) via a simple browser button.

New Tab Todo List: Checklist, Notes, Outliner

4,4(83)

Beautiful and sharable checklists, notes, and to-do lists. Collaborate and outline in real-time.

TickTick - Todo & Task List

4,2(682)

Your wonderful to-do & task list to make all things done and get life well organized.

ToDo

4,0(24)

The Simplest ToDo List

Simple To-Do List

4,4(122)

Simple and minimalistic extension for task management.

Toggl Track: Productivity & Time Tracker

4,4(1,5 N)

Puts a timer into any web tool and allows quick real time productivity tracking with all the data stored on your Toggl account

Các ứng dụng của Google