Tikz.live extension
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1

Tổng quan

An extension that authenticates with a service using browser cookies.

The TikZ.Live Stream Key Connector is a powerful Chrome extension that seamlessly integrates with the popular video-sharing platform TikTok, providing content creators with an efficient way to obtain their live stream key. By utilizing TikZ.Live's innovative API, this extension grants users access to their unique live stream key, essential for broadcasting live content to their followers and engaging with audiences in real-time.

0/5Không có lượt xếp hạng nào

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.4
 • Đã cập nhật
  28 tháng 9, 2023
 • Nhà cung cấp
  letrantikz
 • Kích thước
  122KiB
 • Ngôn ngữ
  2 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Email
  letrantikz@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn Để tìm hiểu thêm, hãy xem chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Hỗ trợ

Nếu bạn có câu hỏi, ý kiến đề xuất hoặc gặp vấn đề, hãy truy cập trang web hỗ trợ của nhà phát triển để được trợ giúp

Có liên quan

Sender Wallet

4,8(1,3 N)

Sender is a browser extension crypto wallet.

2FA Authenticator

5,0(1)

Esta extensión proporciona códigos de autenticación 2FA en el navegador.

vsleet

5,0(5)

Browser extension to copy LeetCode cookies

IBM Equal Access Accessibility Checker

4,9(14)

A web browser extension for checking accessibility issues

Twitch Live Extension

4,5(61)

A browser extension that lists your live followed streamers and sends notifications when they start a new stream

ZAP Browser Extension

0,0(0)

A browser extension which allows ZAP to access the client side of a web app.

Link to Text Fragment

3,8(147)

Browser extension that allows for linking to arbitrary text on a page.

Cookie popup blocker

4,0(4)

The extension closes pop-up windows informing about the use of cookies on sites.

Auth Autofill

4,9(8)

A browser extension that autofills identity verification services in South Korea

Buttercup

3,6(35)

Browser extension for Buttercup, the secure and easy-to-use password manager.

HoloSchedule

4,9(55)

One browser extension COVERs all livestreams.

Cookie Manager

5,0(5)

An extension to manage your browser cookies!

Sender Wallet

4,8(1,3 N)

Sender is a browser extension crypto wallet.

2FA Authenticator

5,0(1)

Esta extensión proporciona códigos de autenticación 2FA en el navegador.

vsleet

5,0(5)

Browser extension to copy LeetCode cookies

IBM Equal Access Accessibility Checker

4,9(14)

A web browser extension for checking accessibility issues

Twitch Live Extension

4,5(61)

A browser extension that lists your live followed streamers and sends notifications when they start a new stream

ZAP Browser Extension

0,0(0)

A browser extension which allows ZAP to access the client side of a web app.

Link to Text Fragment

3,8(147)

Browser extension that allows for linking to arbitrary text on a page.

Cookie popup blocker

4,0(4)

The extension closes pop-up windows informing about the use of cookies on sites.

Các ứng dụng của Google