Tiện ích mở rộng Đăng ký RSS (của Google)
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3

Tổng quan

Thêm đăng ký bằng một cú nhấp chuột vào thanh công cụ của bạn.

This extension auto-detects RSS feeds on the page you are reading and upon finding one will display an RSS icon in the Omnibox, allowing you to click on it to preview the feed content and subscribe. The extension comes with 2 feed readers predefined (Bloglines and My Yahoo) but also allows you to add any web-based feed reader of your choice to the list. What's new in version 2.2.2? + Doesn't run in the background all the time, only when in use. + Updated to not use a soon-to-be-deprecated API. What's new in version 2.2.1? + Removed Google Reader and iGoogle from the list of default feed readers. What's new in version 2.1? + This extension is now available in over 40 languages. + If you see localization problems, let us know: http://crbug.com/37233 Changelist: + Navigating to feed pages directly now takes you to the subscription page (instead of showing XML). + Found a feed where this doesn't happen? Let us know: http://crbug.com/32967 + Added an Options page for configuring feed readers. + Added an option to skip the feed preview page when subscribing. + Added a link to the preview page for those wanting to copy the direct feed link (look for the [ Feed ] link in the blue bar). + Added support for multiple feeds per page. + When will this be added to Chrome? Star this bug: http://crbug.com/33181 to keep track.

4,0/53,5 N lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Ảnh hồ sơ của người đánh giá

Viop duy khánh5 thg 7, 2015

Rất hay

Có 1/2 người dùng thấy nội dung này hữu ích
Ảnh hồ sơ của người đánh giá

trung duc2 thg 11, 2013

tien ich mo rat phu hom voi nhieu trinh do cuanguoi dung may tinh...

Có 4/5 người dùng thấy nội dung này hữu ích
Ảnh hồ sơ của người đánh giá

Minh Tuan Nguyen13 thg 8, 2013

[Nick luubangst] + tôi đã khóc khi cài ứng dụng này

Có 3/5 người dùng thấy nội dung này hữu ích

Chi tiết

 • Phiên bản
  2.2.7
 • Đã cập nhật
  18 tháng 6, 2023
 • Nhà cung cấp
  rss-subscription-extension-owners@google.com
 • Kích thước
  141KiB
 • Ngôn ngữ
  41 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Email
  finnur@google.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay
Các ứng dụng của Google