Tiện ích lên đơn VnShipCargo.com - Chrome Web Store
Item media 1 screenshot

Overview

Hỗ trợ thêm sản phẩm từ taobao.com, tmall.com, jd.com, 1688.com vào giỏ hàng của VnShipCargo.com

Hỗ trợ thêm trực tiếp sản phẩm vào giỏ hàng VnShipCargo.com từ các trang taobao.com, tmall.com, jd.com, 1688.com. Hỗ trợ thêm trực tiếp sản phẩm vào giỏ hàng VnShipCargo.com từ các trang taobao.com, tmall.com, jd.com, 1688.com. * Đăng nhập tài khoản VnShipCargo.com của bạn tại (https://id.VnShipCargo.com) * Truy cập vào trang chi tiết sản phẩm trên website cần mua hàng (taobao.com, tmall.com, jd.com, 1688.com) * Chọn thuộc tính sản phẩm cần mua và click vào nút thêm vào giỏ hàng. * Click chuột vào nút xem giỏ hàng để xem thông tin các sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng. Tiện ích này chỉ phục vụ các khách hàng đã có tài khoản tại VnShipCargo.com để lên nhanh đơn hàng từ các hệ thống webssite thương mại điện tử của Trung Quốc (Taobao.com, Jd.com, Tmall.com, 1688.com). Tiện ích giúp khách hàng có thể xem các thuộc tính sản phẩm bằng tiếng Việt, xem giá sản phẩm sau khi đã được chuyển đổi tỉ giá qua tiền VND, Xem số lượng hàng hóa còn của nhà bán hàng, Xem số lượng bắt buộc phải mua, khoảng giá sản phẩm của nhà bán hàng. Xem chi tiết các hướng dẫn tại website: VnShipCargo.com Đăng ký tài khoản tại đường dẫn: https://id.VnShipCargo.com/auth/register Đăng nhập tại đường dẫn: https://id.VnShipCargo.com/auth/login Chi tiết các bước lên đơn: 1. Khác hàng đăng ký tài khoản tại https://id.VnShipCargo.com/auth/register 2. Khách hàng đăng nhập tài khoản đã đắng ký tại https://id.VnShipCargo.com/auth/login 3. Khách hàng cài Extension 4. Khách hàng truy cập trang chi tiết sản phẩm trên taobao.com, 1688.com, tmall.com, jd.com 5. Khách hàng sử dụng extension để thêm đơn vào giỏ hàng. 6. Khách hàng truy cập giỏ hàng tại https://id.VnShipCargo.com/cart 7. Khách hàng có thể đặt cọc đơn hàng tại giỏ hàng.

0 out of 5No ratings

Google doesn't verify reviews. Learn more about results and reviews.

Details

 • Version
  1.2.8
 • Updated
  May 31, 2024
 • Offered by
  samsam070796
 • Size
  1011KiB
 • Languages
  Tiếng Việt
 • Developer
  ATP soft
  110 Trần Nhân Tông Uông Bí Uông Bí, Quảng Ninh 200000 VN
  Email
  samsam070796@gmail.com
 • Trader
  This developer has identified itself as a trader per the definition from the European Union.

Privacy

Tiện ích lên đơn VnShipCargo.com has disclosed the following information regarding the collection and usage of your data. More detailed information can be found in the developer's privacy policy.

Tiện ích lên đơn VnShipCargo.com handles the following:

Website content

This developer declares that your data is

 • Not being sold to third parties, outside of the approved use cases
 • Not being used or transferred for purposes that are unrelated to the item's core functionality
 • Not being used or transferred to determine creditworthiness or for lending purposes

Related

Tiện ích lên đơn FlashLogistics.vn

0.0(0)

Hỗ trợ thêm sản phẩm từ taobao.com, tmall.com, jd.com, 1688.com vào giỏ hàng của FlashLogistics.vn

TAOBAOEXPRESS Order Tool

4.5(41)

Hỗ trợ đặt hàng trên TAOBAO, TMALL, 1688

Ship Xanh copy sản phẩm, nhân bản shop, hiển thị % phí sàn, lượt bán tháng

5.0(709)

Sao chép sản phẩm Shopee Tiktok Lazada 1688 Taobao.. Xem % phí sàn, lượt bán tháng. Kiểm đơn hoàn, đồng bộ tồn kho, tạo Flash Sale

Tiện ích lên đơn AnPhatVC.vn

0.0(0)

Hỗ trợ thêm sản phẩm từ taobao.com, tmall.com, jd.com, 1688.com vào giỏ hàng của AnPhatVC.vn

Pancake v2

3.7(274)

Provide additional features for Cake Commerce Apps

Tiện ích lên đơn ClickOrder.com.vn

5.0(1)

Hỗ trợ thêm sản phẩm từ taobao.com, tmall.com, jd.com, 1688.com vào giỏ hàng của ClickOrder.com.vn

Công cụ đặt hàng Trung Quốc Nhaphangchina.vn

4.9(17)

Công cụ đặt hàng Nhaphangchina.vn trên trình duyệt Chrome & Cờ rôm+

Tiện ích lên đơn NhatBien.com

5.0(3)

Hỗ trợ thêm sản phẩm từ taobao.com, tmall.com, jd.com, 1688.com vào giỏ hàng của NhatBien.com

THƯƠNG ĐÔ LOGISTICS - CÔNG CỤ ĐẶT HÀNG

2.9(7)

Công cụ hỗ trợ khách hàng thêm sản phẩm từ các wesbite 1688.com, tmall.com, taobao.com về hệ thống Thương Đô Logistics đơn giản

Tiện ích lên đơn AzLogistic.com.vn

0.0(0)

Hỗ trợ thêm sản phẩm từ taobao.com, tmall.com, jd.com, 1688.com vào giỏ hàng của AzLogistic.com.vn

NHTQClient

4.3(38)

Công cụ đặt hàng NHTQ

Tiện ích lên đơn StLogistics.asia

0.0(0)

Hỗ trợ thêm sản phẩm từ taobao.com, tmall.com, jd.com, 1688.com vào giỏ hàng của StLogistics.asia

Tiện ích lên đơn FlashLogistics.vn

0.0(0)

Hỗ trợ thêm sản phẩm từ taobao.com, tmall.com, jd.com, 1688.com vào giỏ hàng của FlashLogistics.vn

TAOBAOEXPRESS Order Tool

4.5(41)

Hỗ trợ đặt hàng trên TAOBAO, TMALL, 1688

Ship Xanh copy sản phẩm, nhân bản shop, hiển thị % phí sàn, lượt bán tháng

5.0(709)

Sao chép sản phẩm Shopee Tiktok Lazada 1688 Taobao.. Xem % phí sàn, lượt bán tháng. Kiểm đơn hoàn, đồng bộ tồn kho, tạo Flash Sale

Tiện ích lên đơn AnPhatVC.vn

0.0(0)

Hỗ trợ thêm sản phẩm từ taobao.com, tmall.com, jd.com, 1688.com vào giỏ hàng của AnPhatVC.vn

Pancake v2

3.7(274)

Provide additional features for Cake Commerce Apps

Tiện ích lên đơn ClickOrder.com.vn

5.0(1)

Hỗ trợ thêm sản phẩm từ taobao.com, tmall.com, jd.com, 1688.com vào giỏ hàng của ClickOrder.com.vn

Công cụ đặt hàng Trung Quốc Nhaphangchina.vn

4.9(17)

Công cụ đặt hàng Nhaphangchina.vn trên trình duyệt Chrome & Cờ rôm+

Tiện ích lên đơn NhatBien.com

5.0(3)

Hỗ trợ thêm sản phẩm từ taobao.com, tmall.com, jd.com, 1688.com vào giỏ hàng của NhatBien.com

Google apps