Tiện ích lên đơn StLogistics.asia
Item media 1 screenshot

Overview

Hỗ trợ thêm sản phẩm từ taobao.com, tmall.com, jd.com, 1688.com vào giỏ hàng của StLogistics.asia

Hỗ trợ thêm trực tiếp sản phẩm vào giỏ hàng StLogistics.asia từ các trang taobao.com, tmall.com, jd.com, 1688.com. Hỗ trợ thêm trực tiếp sản phẩm vào giỏ hàng StLogistics.asia từ các trang taobao.com, tmall.com, jd.com, 1688.com. * Đăng nhập tài khoản StLogistics.asia của bạn tại (https://id.StLogistics.asia) * Truy cập vào trang chi tiết sản phẩm trên website cần mua hàng (taobao.com, tmall.com, jd.com, 1688.com) * Chọn thuộc tính sản phẩm cần mua và click vào nút thêm vào giỏ hàng. * Click chuột vào nút xem giỏ hàng để xem thông tin các sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng. Tiện ích này chỉ phục vụ các khách hàng đã có tài khoản tại StLogistics.asia để lên nhanh đơn hàng từ các hệ thống webssite thương mại điện tử của Trung Quốc (Taobao.com, Jd.com, Tmall.com, 1688.com). Tiện ích giúp khách hàng có thể xem các thuộc tính sản phẩm bằng tiếng Việt, xem giá sản phẩm sau khi đã được chuyển đổi tỉ giá qua tiền VND, Xem số lượng hàng hóa còn của nhà bán hàng, Xem số lượng bắt buộc phải mua, khoảng giá sản phẩm của nhà bán hàng. Xem chi tiết các hướng dẫn tại website: StLogistics.asia Đăng ký tài khoản tại đường dẫn: https://id.StLogistics.asia/auth/register Đăng nhập tại đường dẫn: https://id.StLogistics.asia/auth/login Chi tiết các bước lên đơn: 1. Khác hàng đăng ký tài khoản tại https://id.StLogistics.asia/auth/register 2. Khách hàng đăng nhập tài khoản đã đắng ký tại https://id.StLogistics.asia/auth/login 3. Khách hàng cài Extension 4. Khách hàng truy cập trang chi tiết sản phẩm trên taobao.com, 1688.com, tmall.com, jd.com 5. Khách hàng sử dụng extension để thêm đơn vào giỏ hàng. 6. Khách hàng truy cập giỏ hàng tại https://id.StLogistics.asia/cart 7. Khách hàng có thể đặt cọc đơn hàng tại giỏ hàng.

0 out of 5No ratings

Google doesn't verify reviews. Learn more about results and reviews.

Details

 • Version
  1.3.11
 • Updated
  May 7, 2024
 • Offered by
  lena1991234
 • Size
  1014KiB
 • Languages
  Tiếng Việt
 • Developer
  stlogistics
  212 Nguyễn Huệ, Lào Cai Lào Cai, Lào Cai 31000 VN
  Email
  lena1991234@gmail.com
 • Trader
  This developer has identified itself as a trader per the definition from the European Union.

Privacy

Tiện ích lên đơn StLogistics.asia has disclosed the following information regarding the collection and usage of your data. More detailed information can be found in the developer's privacy policy.

Tiện ích lên đơn StLogistics.asia handles the following:

Website content

This developer declares that your data is

 • Not being sold to third parties, outside of the approved use cases
 • Not being used or transferred for purposes that are unrelated to the item's core functionality
 • Not being used or transferred to determine creditworthiness or for lending purposes

Related

Tiện ích lên đơn AnPhatVC.vn

0.0(0)

Hỗ trợ thêm sản phẩm từ taobao.com, tmall.com, jd.com, 1688.com vào giỏ hàng của AnPhatVC.vn

Tiện ích lên đơn TrungNamOrder.com

0.0(0)

Hỗ trợ thêm sản phẩm từ taobao.com, tmall.com, jd.com, 1688.com vào giỏ hàng của TrungNamOrder.com

Tiện ích lên đơn ClickOrder.com.vn

5.0(1)

Hỗ trợ thêm sản phẩm từ taobao.com, tmall.com, jd.com, 1688.com vào giỏ hàng của ClickOrder.com.vn

Xadal công cụ hỗ trợ thanh toán hộ

5.0(1)

Xadal công cụ hỗ trợ thanh toán hộ và tạo đơn ký gửi từ các hệ thống thương mại điện tử quốc tế

Just Repeat - Looper for YouTube

5.0(2)

Extension to repeat certain points of a youtube video. So we can enjoy all the good stuff

Laposte.net AdBlock

3.4(5)

AdBlock pour laposte.net

scribble

5.0(1)

Scribble is a chrome extension to take notes. It is built using React and Webpack.

Youtube Twitch Controls

4.0(2)

This extension standardizes mouse and keyboard shortcuts on Youtube and Twitch.

Video Downloader

0.0(0)

A versatile video downloader for Instagram, Facebook, Twitter, and TikTok

Tiện ích lên đơn NhatBien.com

5.0(3)

Hỗ trợ thêm sản phẩm từ taobao.com, tmall.com, jd.com, 1688.com vào giỏ hàng của NhatBien.com

Tiện ích lên đơn VnShipCargo.com

0.0(0)

Hỗ trợ thêm sản phẩm từ taobao.com, tmall.com, jd.com, 1688.com vào giỏ hàng của VnShipCargo.com

Tiện ích lên đơn FlashLogistics.vn

0.0(0)

Hỗ trợ thêm sản phẩm từ taobao.com, tmall.com, jd.com, 1688.com vào giỏ hàng của FlashLogistics.vn

Tiện ích lên đơn AnPhatVC.vn

0.0(0)

Hỗ trợ thêm sản phẩm từ taobao.com, tmall.com, jd.com, 1688.com vào giỏ hàng của AnPhatVC.vn

Tiện ích lên đơn TrungNamOrder.com

0.0(0)

Hỗ trợ thêm sản phẩm từ taobao.com, tmall.com, jd.com, 1688.com vào giỏ hàng của TrungNamOrder.com

Tiện ích lên đơn ClickOrder.com.vn

5.0(1)

Hỗ trợ thêm sản phẩm từ taobao.com, tmall.com, jd.com, 1688.com vào giỏ hàng của ClickOrder.com.vn

Xadal công cụ hỗ trợ thanh toán hộ

5.0(1)

Xadal công cụ hỗ trợ thanh toán hộ và tạo đơn ký gửi từ các hệ thống thương mại điện tử quốc tế

Just Repeat - Looper for YouTube

5.0(2)

Extension to repeat certain points of a youtube video. So we can enjoy all the good stuff

Laposte.net AdBlock

3.4(5)

AdBlock pour laposte.net

scribble

5.0(1)

Scribble is a chrome extension to take notes. It is built using React and Webpack.

Youtube Twitch Controls

4.0(2)

This extension standardizes mouse and keyboard shortcuts on Youtube and Twitch.

Google apps