Tiện ích lên đơn hàng vanchuyenminhtan.com - Chrome Web Store
Item media 4 screenshot
Item video thumbnail
Item media 2 screenshot
Item media 3 screenshot
Item media 4 screenshot
Item video thumbnail
Item video thumbnail
Item media 2 screenshot
Item media 3 screenshot
Item media 4 screenshot

Overview

Hỗ trợ thêm sản phẩm từ taobao.com, tmall.com, 1688.com vào giỏ hàng của vanchuyenminhtan.com

Công cụ giúp lấy thông tin đơn hàng khách hàng cần mua từ các sàn thương mại điện tử Taobao/Tmall/1688 như Model,màu sắc, kích thước, số lượng,.....về website order của vanchuyenminhtan để tiến hành mua hàng update 2.5.3: fix lỗi giao diện cập nhật không tách riêng link từng shop

0 out of 5No ratings

Google doesn't verify reviews. Learn more about results and reviews.

Details

 • Version
  2.6.3
 • Updated
  July 11, 2024
 • Offered by
  Tân PM
 • Size
  76.19KiB
 • Languages
  Tiếng Việt
 • Developer
  Email
  tanab134@gmail.com
 • Non-trader
  This developer has not identified itself as a trader. For consumers in the European Union, please note that consumer rights do not apply to contracts between you and this developer.

Privacy

The developer has disclosed that it will not collect or use your data.

This developer declares that your data is

 • Not being sold to third parties, outside of the approved use cases
 • Not being used or transferred for purposes that are unrelated to the item's core functionality
 • Not being used or transferred to determine creditworthiness or for lending purposes

Related

Tiện ích lên đơn hàng cattuongchina.com

0.0(0)

Hỗ trợ thêm sản phẩm từ taobao.com, tmall.com, 1688.com vào giỏ hàng của cattuongchina.com

Tiện ích hỗ trợ lên đơn hàng - Hoàng Phượng

5.0(1)

Hỗ trợ thêm sản phẩm từ taobao.com, tmall.com, 1688.com vào giỏ hàng của hoangphuonglogistics.com

THƯƠNG ĐÔ LOGISTICS - CÔNG CỤ ĐẶT HÀNG

2.9(7)

Công cụ hỗ trợ khách hàng thêm sản phẩm từ các wesbite 1688.com, tmall.com, taobao.com về hệ thống Thương Đô Logistics đơn giản

Minh Tân Addon

5.0(2)

Order Vận chuyển - vanchuyenminhtan.com

Công cụ đặt hàng - Oderquangchau.vn

0.0(0)

Công cụ hỗ trợ người dùng của Oderquangchau.vn đặt hàng trên website: Taobao.com, Tmall.com và 1688.com

Tiện ích lên đơn hàng Quangchau24h.vn

0.0(0)

Hỗ trợ thêm sản phẩm từ taobao.com, tmall.com, 1688.com vào giỏ hàng của quangchau24h.vn

Nguồn hàng Tao bao

0.0(0)

Addon hỗ trợ chọn sản phẩm khi mua hàng trực tuyến tại website taobao.com,tmall.com và 1688.com

CÔNG CỤ ĐẶT HÀNG - NGUỒN HÀNG 24H

5.0(4)

Hỗ trợ thêm sản phẩm từ taobao.com, tmall.com, 1688.com vào giỏ hàng của nguonhang24h.vn

Tiện ích lên đơn hàng muatoancau.com

5.0(1)

Hỗ trợ thêm sản phẩm từ taobao.com, tmall.com, 1688.com vào giỏ hàng của muatoancau.com

Tiện ích lên đơn hàng kuaisuorder.com

0.0(0)

Hỗ trợ thêm sản phẩm từ taobao.com, tmall.com, 1688.com vào giỏ hàng của kuaisuorder.com

Dathang24h.vn - Công cụ đặt hàng Taobao

5.0(1)

Công cụ hỗ trợ người dùng của đặt hàng 24h đặt hàng trên website: Taobao.com, Tmall.com và 1688.com

Minh Tân Addon

5.0(2)

Order Vận chuyển - vanchuyenminhtan.com

Tiện ích lên đơn hàng cattuongchina.com

0.0(0)

Hỗ trợ thêm sản phẩm từ taobao.com, tmall.com, 1688.com vào giỏ hàng của cattuongchina.com

Tiện ích hỗ trợ lên đơn hàng - Hoàng Phượng

5.0(1)

Hỗ trợ thêm sản phẩm từ taobao.com, tmall.com, 1688.com vào giỏ hàng của hoangphuonglogistics.com

THƯƠNG ĐÔ LOGISTICS - CÔNG CỤ ĐẶT HÀNG

2.9(7)

Công cụ hỗ trợ khách hàng thêm sản phẩm từ các wesbite 1688.com, tmall.com, taobao.com về hệ thống Thương Đô Logistics đơn giản

Minh Tân Addon

5.0(2)

Order Vận chuyển - vanchuyenminhtan.com

Công cụ đặt hàng - Oderquangchau.vn

0.0(0)

Công cụ hỗ trợ người dùng của Oderquangchau.vn đặt hàng trên website: Taobao.com, Tmall.com và 1688.com

Tiện ích lên đơn hàng Quangchau24h.vn

0.0(0)

Hỗ trợ thêm sản phẩm từ taobao.com, tmall.com, 1688.com vào giỏ hàng của quangchau24h.vn

Nguồn hàng Tao bao

0.0(0)

Addon hỗ trợ chọn sản phẩm khi mua hàng trực tuyến tại website taobao.com,tmall.com và 1688.com

CÔNG CỤ ĐẶT HÀNG - NGUỒN HÀNG 24H

5.0(4)

Hỗ trợ thêm sản phẩm từ taobao.com, tmall.com, 1688.com vào giỏ hàng của nguonhang24h.vn

Google apps