TextCortex: ผู้ช่วย AI ส่วนตัว & นักเขียน AI
รูปภาพโลโก้สินค้าสำหรับ TextCortex: ผู้ช่วย AI ส่วนตัว & นักเขียน AI

TextCortex: ผู้ช่วย AI ส่วนตัว & นักเขียน AI

textcortex.com
แนะนำ
4.9(

การให้คะแนน 1.1K รายการ

)
ภาพหน้าจอของสื่อ 5
ภาพหน้าจอของสื่อ 6
ภาพปกวิดีโอของรายการ
ภาพหน้าจอของสื่อ 2
ภาพหน้าจอของสื่อ 3
ภาพหน้าจอของสื่อ 4
ภาพหน้าจอของสื่อ 5
ภาพหน้าจอของสื่อ 6
ภาพปกวิดีโอของรายการ
ภาพหน้าจอของสื่อ 2
ภาพปกวิดีโอของรายการ
ภาพหน้าจอของสื่อ 2
ภาพหน้าจอของสื่อ 3
ภาพหน้าจอของสื่อ 4
ภาพหน้าจอของสื่อ 5
ภาพหน้าจอของสื่อ 6

ภาพรวม

ปรับ AI ผู้ช่วยส่วนตัวให้เข้ากับสไตล์และความต้องการของคุณ - สร้างขึ้นโดยใช้ข้อมูลของคุณเองและรวมกับ 10,000+ แพลตฟอร์ม.

Write better, faster, from everywhere with TextCortex. 🚀 Our Free plan will give you 10 free creations every day - no credit card required. 💯 Refer friends to earn extra free daily creations. 💬 ZenoChat is available anytime, anywhere. - Zeno is a ChatGPT alternative that you can use wherever you are on the internet. 👩‍⚖️👨‍🎨👩‍💻🧑‍🎓 Ideal for professionals, marketers, writers, developers & students TextCortex is an AI companion is designed to understand you and your writing needs: it actively presents options on how to make your content more authentic, and assists you in your creative process, from start to finish. No more writer’s blocks or frustrating hours spent in front of a blank canvas. You can now write documents to express your ideas to colleagues and customers, create compelling emails, and find a way to easily bring the right words to life, while saving up in terms of both time and stress. The three core features in one view: 1) Toolbar The Toolbar gives you quick access to some of our most popular features such as rewriting, expanding, summarizing and text-to-speech. All you need to do is highlight any text in a textbox and the toolbar will appear. 2) Zeno Mode Zeno is your virtual AI companion capable of writing about anything the only thing you need to do is writing an understandable command. Try it with commands like “write a romantic letter….”, “Generate ideas about…”, “Write a confident email…” 3) ZenoChat - Chat GPT Alternative Now you have a constant AI companion by your side: Zeno. Open up the creator suite and start chatting with Zeno wherever you are, whenever you need. Zeno can remember what you say and adjust its answers based on the feedback you give. Start chatting with Zeno by asking questions or giving commands. 4) Creator Suite The new, shiny version of our extension comes with a Creation Studio and 60+ efficiently categorized templates and a fresh mindset: your needs are the focus of the entire update. Our new categories will make it easier for you to find the kind of template you require for your daily work routine and the additions we have sprinkled all over the latest update will revolutionize your workflow and creative process. TextCortex’s AI Templates: 🖋️ General & Daily Writing - Designed to enhance your written content and spark creativity whenever necessary - Will support the creation of long-form content and provide tons of suggestions to emphasize the human nature of your content like never before - Meant to enhance your daily writing activity and shorten the time spent about both creating from scratch and improving what you have already produced - Includes: paraphrase, simplify, tone changer, summarize, expand, stories, auto complete & more 📚 Academic Life - Specifically designed for students and whoever is undergoing the academic experience - Will help you save time and lessen the stress resulting from assignments and deadlines - Includes: pros cons from paragraph, questions from paragraph, bullet point answers & more ✉️ Email Writing - Dedicated to make the process of writing emails less of a pain - Will help you keep just about any topic useful & informative while ensuring high open rates - Includes: general email, bullet to email, cold email, customer support email & more 💰 E-Commerce - These templates will make sure the presentation of your products and services is top-tier in grabbing your possible customers’ attention - Includes: product description, product description v2, product description with features 📑 Blogging - Designed to improve your blogging experience, provide inspiration and help you establish new relationships with other users while nurturing the already existing ones - Includes: blog ideas, blog intros, blog outlines, paragraph writer, conclusion writer & more 📹 Youtube & Social Media - Ideal whether you work with them or are planning to start soon, if you want to improve your video & social media game this category if for you - Will upgrade your online presence in the most creative yet appealing way possible - Includes: youtube intros, youtube hooks, instagram caption, tweet generator, tiktok video script, linkedin post & more 📊 Ads & Marketing - If you’re tired of having to manage your marketing and ads strategy - If you feel like your creativity just needs a little push - Includes: facebook ads, linkedin ads, google ad descriptions, ads tagline, ads copy & more 📈 Business - Useful if you work with marketing or content writing, are an entrepreneur, a manager, an executive of any kind and are interested in business-life specific templates - Includes: company vision, personal bios, short press release, feature to benefit & more ✏️ Website Copy - Designed to support your online presence and provide both growth opportunities and a good overall search engine optimization for your website - Includes: landing page headlines, meta tags, call to action New update also includes: - A readability checker: gives you an idea about how sophisticated your writing sounds, as well as some analytics about word count, required reading time and character count. Check your writing statistics within your text box and get a score! - Text-to-speech feature: highlight a text and convert it to speech for free. This feature has been specifically implemented to facilitate the overall writing experience of people with visual and reading impairments: the 1 out of 5 people who have dyslexia, readers with learning disabilities and students who have difficulties with reading/decoding. Make the most out of TextCortex: ✍️ You’re just two clicks away from a world of synonym alternatives ✍️ Express yourself through clear and impactful writing ✍️ Translate your content in 10+ different languages ✍️ Spend less time contemplating your word choice The more you use it, the more TextCortex will learn about your writing style and provide more personalized outputs! In case you have any additional questions, feel free to get in touch. Happy creating!

4.9 จาก 5 คะแนนการให้คะแนน 1.1K รายการ

Google ไม่ได้ตรวจสอบรีวิว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการค้นหาและรีวิว

รายละเอียด

 • รุ่น
  1.34.0
 • อัปเดตแล้ว
  24 พฤษภาคม 2567
 • ฟีเจอร์
  เสนอการซื้อในแอป
 • ขนาด
  13.24MiB
 • ภาษา
  54 ภาษา
 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์
  Text Cortex AI UG (haftungsbeschränkt)
  c/o Factory Works Gmbh Lohmühlenstr. 65 Berlin 12435 DE
  เว็บไซต์
  อีเมล
  dev@textcortex.com
 • ผู้ค้า
  นักพัฒนาแอปรายนี้ระบุว่าตัวเองเป็นผู้ค้าตามคำจำกัดความของสหภาพยุโรป

ความเป็นส่วนตัว

TextCortex: ผู้ช่วย AI ส่วนตัว & นักเขียน AI ได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ซึ่งเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลของคุณ ดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของนักพัฒนาซอฟต์แวร์

TextCortex: ผู้ช่วย AI ส่วนตัว & นักเขียน AI จะจัดการสิ่งต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลนั้นได้
การสื่อสารส่วนตัว
กิจกรรมของผู้ใช้
เนื้อหาของเว็บไซต์

นักพัฒนาซอฟต์แวร์รายนี้ประกาศว่าข้อมูลของคุณจะ

 • ไม่ถูกขายไปยังบุคคลที่สามหากไม่ใช่ Use Case ที่ได้รับอนุมัติ
 • ไม่ถูกใช้หรือถูกโอนเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันการทำงานหลักของรายการ
 • ไม่ถูกใช้หรือถูกโอนเพื่อพิจารณาความน่าเชื่อถือทางเครดิตหรือเพื่อวัตถุประสงค์การให้สินเชื่อ

สนับสนุน

โปรดไปที่เว็บไซต์สนับสนุนของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ หากมีข้อสงสัย ต้องการขอคำแนะนำ หรือพบปัญหาใดๆ

รายการที่เกี่ยวข้อง

Superpower ChatGPT

3.8(731)

ChatGPT with Superpowers! Folders, Search, GPT Store, Image Gallery, Voice GPT, Export, Custom Prompts, Prompt Chains, Hidden Models

ContentBot AI Writer

4.2(26)

Your new AI team member. Use the world's most advanced AI to write for you. Blog content, landing pages, ad copy, and so much more.

Writecream - AI-powered writing assistant

4.9(1.1K)

An A.I-powered app for generating blog articles, YouTube videos & podcasts in seconds.

AI Prompt Genius

3.3(129)

Craft a custom library of AI Prompts

HyperWrite - AI Assistant

4.3(95)

Personal Assistant by HyperWrite is the first AI agent that can operate your browser. It's like self-driving mode for the web.

HARPA AI | Automation Agent with Claude & GPT

4.8(2.6K)

AI Agent for Chrome. ChatGPT Plus / GPT-4 copilot on any website. Automate, search, summarize, translate, write on websites with AI.

ChatSonic - ChatGPT with super powers

4.8(3.7K)

Like ChatGPT but with internet access, references, AI image generation and more.

Rytr - AI powered writing assistant

3.9(31)

Best AI Writer, Content Generator & Writing Assistant.

AISEO - AI Writing Companion.

4.7(223)

Get writing superpowers with AISEO's advanced AI tools

Research AI

5.0(5)

Research AI - Helps you write marketing content, blog articles, website copies, ecommerce product descriptions and more 10x faster.

LongShot AI - Long Form Writing Assistant

4.6(5)

AI writer for those who take long-form content seriously. Rephrase. Summarize. Customize tone. Insert text without losing context.

Perplexity - AI Companion

4.3(240)

Ask anything while you browse

Superpower ChatGPT

3.8(731)

ChatGPT with Superpowers! Folders, Search, GPT Store, Image Gallery, Voice GPT, Export, Custom Prompts, Prompt Chains, Hidden Models

ContentBot AI Writer

4.2(26)

Your new AI team member. Use the world's most advanced AI to write for you. Blog content, landing pages, ad copy, and so much more.

Writecream - AI-powered writing assistant

4.9(1.1K)

An A.I-powered app for generating blog articles, YouTube videos & podcasts in seconds.

AI Prompt Genius

3.3(129)

Craft a custom library of AI Prompts

HyperWrite - AI Assistant

4.3(95)

Personal Assistant by HyperWrite is the first AI agent that can operate your browser. It's like self-driving mode for the web.

HARPA AI | Automation Agent with Claude & GPT

4.8(2.6K)

AI Agent for Chrome. ChatGPT Plus / GPT-4 copilot on any website. Automate, search, summarize, translate, write on websites with AI.

ChatSonic - ChatGPT with super powers

4.8(3.7K)

Like ChatGPT but with internet access, references, AI image generation and more.

Rytr - AI powered writing assistant

3.9(31)

Best AI Writer, Content Generator & Writing Assistant.

แอป Google