Takvimi Sot Popup
Item media 3 screenshot
Item media 1 screenshot
Item media 2 screenshot
Item media 3 screenshot
Item media 1 screenshot
Item media 1 screenshot
Item media 2 screenshot
Item media 3 screenshot

Overview

Takvimi Sot Popup shfaq kohët e namazit dhe është i çasshëm kudo në browser.

Takvimi Sot Popup is a popup extension, used for showing all prayer times, next prayer time, notifying users when it's time to pray, and having full control over your extension settings. Features: -It shows prayer times only for Kosovo, Albania, Shkup, Preshevë, Ulqin. -Notifies users when it's time to pray. -Always shows next prayer time. -Shows countdown for next prayer. -Allows users to changes settings for notifications and location -Works online/offline. Reporting form The purpose of this extension is to remind the believers of the times of Prayer, of course, like any man-made work, this extension also has flaws, which we are constantly working to improveq... Please fill out this form so that we know where the error lies and consequently improve. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxyqNkl51FO16rd0qrMmQQXtO-XK7voeQyiN2Dwi0vp43LMA/viewform Takvimi Sot Popup shërben për shfaqjen e kohëve të namazit, kohën e ardhshme të namazit, njoftimin në kohën e saktë të hyrjes së namazit si dhe ofron kontroll te plotë mbi preferencat në lidhje me lokacionin dhe njoftimet. Karakteristikat: -Shfaq kohët e namazit për Kosovë, Shqipëri, Shkup, Preshevë, Ulqin. -Njofton përdoruesit për kohët e namazit. -Shfaq gjithmonë namazin e ardhshëm. -Llogarit dhe shfaq kohën e mbetur për namazin e ardhshëm. -Lejon përdoruesit të ndryshojnë preferencat mbi njoftimet dhe lokacionin -Punon edhe pa pasur kyçje në internet. Formulari i raportimit Qellimi i keti extension eshte t'ua perkujtoje besimtareve kohet e Namazit. Sigurisht se si cdo pune e bere nga njeriu edhe ky extension ka te meta, gje per te cilat jemi vazhdimisht duke punuar qe t'i permiresojme... Te lutem mbushe kete form, ashtu qe t'a dime ku qendron gabimi e rrjedhimisht edhe te permiresohemi. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxyqNkl51FO16rd0qrMmQQXtO-XK7voeQyiN2Dwi0vp43LMA/viewform

5 out of 54 ratings

Google doesn't verify reviews. Learn more about results and reviews.

Review's profile picture

Ardit MorinaMar 28, 2021

Works perfect, Thanks for the extension.

Details

 • Version
  1.0.9
 • Updated
  March 14, 2024
 • Offered by
  Splendr LLC
 • Size
  251KiB
 • Languages
  English
 • Developer
  Email
  splendrllc@gmail.com
 • Non-trader
  This developer has not identified itself as a trader. For consumers in the European Union, please note that consumer rights do not apply to contracts between you and this developer.

Privacy

The developer has disclosed that it will not collect or use your data. To learn more, see the developer’s privacy policy.

This developer declares that your data is

 • Not being sold to third parties, outside of the approved use cases
 • Not being used or transferred for purposes that are unrelated to the item's core functionality
 • Not being used or transferred to determine creditworthiness or for lending purposes

Support

Google apps