Tự động làm mới thông minh - Cửa hàng Chrome trực tuyến
Hình ảnh biểu trưng của mục cho Tự động làm mới thông minh

Tự động làm mới thông minh

autorefresh.co
Nổi bật
4,8(

542 lượt xếp hạng

)
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3

Tổng quan

Tiện ích mở rộng tự động làm mới tự động tự động làm mới các trang web trong khoảng thời gian đã chọn

Smart Auto refresh extension allows you to automatically refresh a page in a fix set interval of time. You can decide the time in which the selected page or multiple pages will reload automatically. You can also control the refresh start and off time using a start and stop button. This Auto Refresh chrome extension is helpful for you where you need to refresh a page in a fix interval of time. You can also stop refreshing all tabs together by using a switch at the top of the pop up window. It has following features 1 Set fix time for multiple tabs to refresh together. 2 Set different-different time to reload multiple tabs. 3 You can vary the reload time in minutes and seconds. 4 Stop all timers in one click. 5 You will not see confirmation box to reload the tab as this extension will lock those pop ups. Recent Changes: Version 2.1.7 (04-October-2023): -Minor bug fixes Version 2.1.0 (19-August-2022): - New simple & easy to use UI - Minor bugs fixed Privacy and Ads: By installing our extension, you are agreeing to our policies. We may show third-party non-personalized ads on a few sites. Rest assured, we do not collect any data from you, prioritizing your privacy. For more information, please visit our Privacy Policy (https://autorefresh.co/privacy-policy/)

4,8/5542 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Ảnh hồ sơ của người đánh giá

Linh Nguyễn19 thg 3, 2023

Thật sự phải nói là rất đỉnh luôn đó

Ảnh hồ sơ của người đánh giá

Nghiệp Võ Thành12 thg 12, 2022

tiện ích rất hay

Chi tiết

 • Phiên bản
  2.1.7
 • Đã cập nhật
  5 tháng 10, 2023
 • Kích thước
  447KiB
 • Ngôn ngữ
  53 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Trang web
  Email
  ecomstats2@gmail.com
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Tự động làm mới thông minh đã công bố thông tin sau đây liên quan đến việc thu thập và sử dụng dữ liệu của bạn. Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết trong chính sách quyền riêng tư của nhà phát triển.

Tự động làm mới thông minh xử lý dữ liệu sau:

Nội dung trang web

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Có liên quan

Page Reloader - Page Auto Refresh

4,6(67)

Experience the convenience of auto page reloading with just a few clicks! With Page Auto Refresh, you can automatically refresh any…

Auto Refresh Chrome

2,6(5)

Chrome refresh all tabs, reload tab, safe and free forever.

Page Auto Refresh

4,2(57)

Auto refresh web pages with multiple smart timers

Tab Reloader (page auto refresh)

4,1(142)

An easy-to-use tab reloader with custom reloading time for individual tabs and more!

Auto Refresh Plus | Page Monitor

4,9(14,2 N)

Refresh the page automatically with powerful page monitor features.

Easy Auto Refresh

3,9(2 N)

Auto-refresh and auto-reload pages after any number of seconds.

Auto Refresh and Page Monitor

4,4(682)

Automatically page reload after any number of seconds. Works for all pages. Refresh tab on demand. Tab auto refresh

Tab Tự động làm mới

3,8(892)

Đặt thời gian bạn muốn ứng dụng tự động tải lại Trình duyệt Chrome của mình

Page Refresh

3,6(538)

Finally a page refresh that works. Reload any page with just a few clicks. Page refresh works on any website.

Swift Auto Refresh

5,0(22)

Stay Ahead with Swift Auto Refresh: Effortless Page Refreshing at Your Fingertips!

Auto Refresh Plus

4,7(639)

Auto Refresh Plus automatically refresh and reload any page or tab after a specified number of seconds

Tự động bồi dưỡng

4,2(5)

Trang tự động làm mới để tải lại các trang web. Tab Tab tải lại cho Chrome.

Page Reloader - Page Auto Refresh

4,6(67)

Experience the convenience of auto page reloading with just a few clicks! With Page Auto Refresh, you can automatically refresh any…

Auto Refresh Chrome

2,6(5)

Chrome refresh all tabs, reload tab, safe and free forever.

Page Auto Refresh

4,2(57)

Auto refresh web pages with multiple smart timers

Tab Reloader (page auto refresh)

4,1(142)

An easy-to-use tab reloader with custom reloading time for individual tabs and more!

Auto Refresh Plus | Page Monitor

4,9(14,2 N)

Refresh the page automatically with powerful page monitor features.

Easy Auto Refresh

3,9(2 N)

Auto-refresh and auto-reload pages after any number of seconds.

Auto Refresh and Page Monitor

4,4(682)

Automatically page reload after any number of seconds. Works for all pages. Refresh tab on demand. Tab auto refresh

Tab Tự động làm mới

3,8(892)

Đặt thời gian bạn muốn ứng dụng tự động tải lại Trình duyệt Chrome của mình

Các ứng dụng của Google