Tóm tắt và Dịch với Claude
Hình ảnh biểu trưng của mục cho Tóm tắt và Dịch với Claude

Tóm tắt và Dịch với Claude

dbstudy.info
5,0(

4 lượt xếp hạng

)
Tiện íchCông cụ80 người dùng
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 6
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 6
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 1
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 2
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 3
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 4
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 5
Mục nội dung nghe nhìn: ảnh chụp màn hình 6

Tổng quan

Tóm tắt và dịch các trang web. Sử dụng Claude làm backend.

Summarize and translate web pages with a single click. Generate high-quality summaries and translations using Anthropic's AI model, Claude. Summarize Simply open a web page and click on the extension icon to summarize its content. Translate Select the text you want to translate and click on the extension icon. If a YouTube video has captions, this extension will summarize the captions. If you open an image file or a PDF file, this extension will summarize the currently displayed image. An Anthropic API key is required to use this extension. You can obtain the Anthropic API key on the Claude API \ Anthropic page.

5/54 lượt xếp hạng

Google không xác minh các bài đánh giá. Tìm hiểu thêm về kết quả và bài đánh giá.

Chi tiết

 • Phiên bản
  1.2.6
 • Đã cập nhật
  20 tháng 6, 2024
 • Kích thước
  70.91KiB
 • Ngôn ngữ
  15 ngôn ngữ
 • Nhà phát triển
  Trang web
  Email
  sh2@pop01.odn.ne.jp
 • Người bán phi thương mại
  Nhà phát triển này không tự nhận mình là người bán. Đối với người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, xin lưu ý rằng các quyền của người tiêu dùng không được áp dụng trong hợp đồng giữa bạn và nhà phát triển này.

Quyền riêng tư

Nhà phát triển đã công bố rằng sản phẩm này sẽ không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu của bạn

Nhà phát triển này tuyên bố rằng dữ liệu của bạn

 • Không được bán cho bên thứ ba, ngoài những trường hợp sử dụng đã được phê duyệt
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng cho các mục đích không liên quan đến chức năng chính của mặt hàng
 • Không được sử dụng hoặc chuyển nhượng để xác định khả năng thanh toán nợ hoặc phục vụ mục đích cho vay

Có liên quan

Beyond - Trò chuyện AI của Gemini™ cho mọi trang web

4,0(11)

Tóm tắt hoặc phân tích các video Youtube™, nâng cao khả năng tìm kiếm trên Google™ và Bing™ với Gemini™

Glarity: Trang Tóm tắt & Dịch Youtube

4,0(185)

Tóm tắt video YouTube, trang web và dịch văn bản bằng ChatGPT, tất cả đều miễn phí

ChatGPT - OpenAI

4,3(599)

Summarize any webpage or Youtube video quickly and accurately with ChatGPT's AI-powered GPT-4 technology. Get the perfect summary…

Linnk: Trợ lý nghiên cứu web & Trình tóm tắt PDF

4,9(9)

Nhận thông tin chi tiết và câu trả lời quan trọng được trích xuất và tóm tắt ngay lập tức từ các trang web và các tệp PDF dài

Summarize with Gemini

2,1(21)

Summarize YouTube videos, long blogs, and articles with the Bard AI summarizer Chrome extension

ChatX - Your AI Copilot for Web

4,9(19)

An AI copilot available for all websites. It can answer any complex questions, also capability to auto-summarize and translate.

Tóm Tắt Bài Viết Bằng AI

0,0(0)

Sử dụng AI để tóm tắt bài viết trên trang hiện tại.

Gist AI: Tóm tắt Web,YouTube,PDF với ChatGPT

4,6(120)

Công cụ tóm tắt miễn phí được hỗ trợ bởi ChatGPT cho các trang web, video YouTube và PDF. Một tiện ích mở rộng để tóm tắt mọi thứ!

Trợ lý tóm tắt ChatGPT

4,7(32)

Sử dụng ChatGPT để tóm tắt bất kỳ trang web nào. Hỗ trợ GPT 3.5, GPT-4 và các mô hình khác.

ChatsNow:ChatGPT, Claude SideBar(GPT- 4,Web)

4,8(461)

ChatsNow is an AI assistant that uses OpenAI's GPT - 4 & GPT - 3.5, Claude2 to provide services, e.g. chat, translation, Vision.

Máy tóm tắt văn bản

4,6(8)

Chuyển đổi văn bản thành bản tóm tắt ngay lập tức với Text Summarizer: tối ưu hóa công việc của bạn bằng việc sử dụng trí tuệ nhân…

Claude AI

4,4(7)

Unleash Claude AI: intelligent dialogues, instant knowledge - elevate productivity and exploration through AI.

Beyond - Trò chuyện AI của Gemini™ cho mọi trang web

4,0(11)

Tóm tắt hoặc phân tích các video Youtube™, nâng cao khả năng tìm kiếm trên Google™ và Bing™ với Gemini™

Glarity: Trang Tóm tắt & Dịch Youtube

4,0(185)

Tóm tắt video YouTube, trang web và dịch văn bản bằng ChatGPT, tất cả đều miễn phí

ChatGPT - OpenAI

4,3(599)

Summarize any webpage or Youtube video quickly and accurately with ChatGPT's AI-powered GPT-4 technology. Get the perfect summary…

Linnk: Trợ lý nghiên cứu web & Trình tóm tắt PDF

4,9(9)

Nhận thông tin chi tiết và câu trả lời quan trọng được trích xuất và tóm tắt ngay lập tức từ các trang web và các tệp PDF dài

Summarize with Gemini

2,1(21)

Summarize YouTube videos, long blogs, and articles with the Bard AI summarizer Chrome extension

ChatX - Your AI Copilot for Web

4,9(19)

An AI copilot available for all websites. It can answer any complex questions, also capability to auto-summarize and translate.

Tóm Tắt Bài Viết Bằng AI

0,0(0)

Sử dụng AI để tóm tắt bài viết trên trang hiện tại.

Gist AI: Tóm tắt Web,YouTube,PDF với ChatGPT

4,6(120)

Công cụ tóm tắt miễn phí được hỗ trợ bởi ChatGPT cho các trang web, video YouTube và PDF. Một tiện ích mở rộng để tóm tắt mọi thứ!

Các ứng dụng của Google